Blogi

Uskallusta kunnan kehitykseen – mikä tekee kunnasta vetovoimaisen ja kilpailukykyisen asuinpaikkana?

26.04.2017

0

Liian monta kertaa on vastaani tullut ajattelutapa, jossa muutosta lykätään hamaan tulevaisuuteen. ”Ehkäpä loppuvuodesta aletaan miettimään asian suunnittelua” lausahti erään kunnan päättäjä puhuttaessa sähköisen asioinnin kehittämisestä. Sillä ajatuksella, että kenties sitten joskus viiden tai kymmenen vuoden kuluttua Internetin kautta tapahtuva […]

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi vahvistaa kunnan imagoa – ajatuksia RTY päiviltä

21.03.2017

0

asiakaspalveludigitalisaatiorakennusvalvontasähköinen arkistointisähköinen asiointisähköinen lupa-asiointi

Rakennustarkastajien vuosittaiset RTY päivät ovat takana, ja päällimmäisenä ajatuksena sieltä jäivät mieleen positiiviset, ennakkoluulottomat asenteet sähköiseen asiointiin ja sen tulevaisuuteen. RTY:n strateginen linjaus, sähköinen asiointi on todellisuutta kaikissa rakennusvalvonnoissa 2020 mennessä, on eteenpäinkatsova ja rakennusvalvontoja haastavakin kannanotto. Pallo on heitetty […]

Sähköinen lupa-asiointi tarjoaa hankkeen tiedonhallintaan tehokkuutta ja uusia ulottuvuuksia

23.02.2017

0

digitaalisuusdigitalisaatiosähköinen asiointisähköinen lupa-asiointi

Lupapiste digitalisoi rakennetun ympäristön lupa-asioinnin kertaheitolla. Yhdellä kirjautumisella tavoitetaan kaikki hankkeen osapuolet, oli kyse kotikunnasta tai vaikka mökkitontin uudisrakennuksesta. Asiakkaan – kuntalaisen, viranomaisen tai suunnittelijan – kannalta parhaiten toimii valtakunnallinen yksi palvelupiste kaikkiin organisaatioihin ja palveluihin. Tätä aikaa kuvaa hyvin, […]

Kuulumisia kuntakentältä: Mikkelin ympäristönsuojelun kokemuksia sähköisestä lupakäsittelystä ja julkipanosta

20.12.2016

0

lupa-asiointilupakäsittelymikkelimikkelin seudun ympäristöpalvelutympäristönsuojeluympäristötoimi

Ympäristötoimen lupa-asiointia on voinut edistää Lupapisteen kautta vuoden 2015 puolivälistä lähtien. Yli 1-vuotiasta asiointikokonaisuutta täydensi samaisen vuoden lopulla Lupapisteen kehittämä julkipano.fi-palvelu, jossa voidaan tutustua ympäristötoimen luvanhakuun liittyviin ilmoituksiin ja päätöksiin. Julkipano-palvelun kautta voidaan myös  antaa mielipiteitä tai muistutuksia kuulutusvaiheessa oleville hakemuksille. Mikkelin seudun […]

TOP 5 -kysymykset ja vastaukset Lupapisteen yrityskäyttäjille

15.12.2016

0

hankehallintalupapisteluvanhakurakennuslupasähköinen valtuutusyritystili

Tällä hetkellä noin 110 Suomen kuntaa käyttää Lupapistettä sähköisenä asiointikanavana rakennetun ympäristön lupahakemusten tekemiseen sekä käsittelyyn. Ensi vuoden puolella on tuloillaan lähes 100 kuntaa lisää. Suomessa on yhteensä 313 kuntaa, joten hieman on meillä vielä hommia edessä, jotta saadaan kaikki kunnat […]

Kuulumisia kuntakentältä: Jo yli 100 kuntaa avannut sähköisen hakemuspalvelun – työkaluja ja iskuryhmää vipinän takana

29.11.2016

0

käyttöönototlupapisterakennusvalvontasähköinen arkistointisähköinen asiointitiedonhallintayleiset alueetympäristötoimi

Kuva 1. Lupapisteessä mukana olevien kuntien lukumäärät 29.11.2016. Lähde: www.lupapiste.fi. Yllä olevan kuvan perusteella on selvää, että rakennetun ympäristön sähköinen lupa-asiointi ei ole enää mikään marginaalijuttu. Hakemuspalvelumme avanneita kuntia on tällä hetkellä 104 kappaletta ja uusia kuntia avaa asiakaspalveluaan verkkoon jatkuvalla syötöllä. Kokonaisuudessaan Lupapisteessä on […]

Kuulumisia kuntakentältä osa 2: Rakennusvalvontojen toiminta kuntakilpailun ytimessä – Näkemyksiä kehittymisestä Akaan rakennusvalvonnasta

10.10.2016

0

akaan rakennusvalvontablogikuntakehityslupapiste

Kunnilla on erilaisia käyttöönottomalleja ja tavoitteita lupa-asioinnin sähköistämisen suhteen. Akaan rakennusvalvonnassa päätettiin luopua Lupapisteen käyttöönoton yhteydessä kokonaan paperihakemuksten käsittelystä. Jokainen rakennuslupahakemus syntyy kyseisen kunnan alueella verkossa – vaikka sitten viranomaisten vierihoidon avulla.  Akaan rakennusvalvonnan vastaava rakennustarkastaja Henri Salonen kertoo kaksiosaisen blogisarjan […]

Kuulumisia kuntakentältä osa 1: Akaan rakennusvalvonnan lupakäsittely sähköistyi kerralla – asiakasnäkökulma edellä

28.09.2016

0

akaan rakannusvalvontakuulumisia kuntakentältälupapisteen käyttöönottosähköinen lupakäsittely

Kunnilla on erilaisia käyttöönottomalleja ja tavoitteita lupa-asioinnin sähköistämisen suhteen. Akaan rakennusvalvonnassa päätettiin luopua Lupapisteen käyttöönoton yhteydessä kokonaan paperihakemuksten käsittelystä. Jokainen rakennuslupahakemus syntyy kyseisen kunnan alueella verkossa – vaikka sitten viranomaisten vierihoidon avulla.  Avaimina onnistumiseen toiminnan kertasähköistämisessä on ollut mm. motivoitunut ja muutosmyönteinen […]

Rakennetun ympäristön lupa-asiointi heittää hyvästejä byroslavialle Lupapiste-palveluiden avulla

22.08.2016

0

Paljon parjattu byroslavia on kaukana siitä, miten Lupapisteen käyttäjäkunnat ovat yhdessä kehittäneet rakennetun ympäristön lupa-asiointia. Kunnat ovat rohkeasti lähteneet uudistamaan toimintamallejaan sähköisten mahdollisuuksien vauhdittamana. Esimerkiksi Lupapisteen asiointi- ja arkistointikokonaisuuteen liittynyt Vihdin rakennusvalvonta haluaa omaa toimintaansa kehittämällä helpottaa asiakkaiden tiedonsaantia sekä vapauttaa aikaa lupakäsittelyn […]

Ennakkoluuloton innovointi ja yhteistyö johtivat paperiaikakauden päättymiseen

14.06.2016

0

arkistolaitospysyväisarkistointirakennusvalvonnatsähköinen arkistointi

Sähköinen asiointipalvelu ei yksinään muuttanutkaan maailmaa – riittävästi  Kun Lupapisteen sähköisen asiointipalvelun kehitys startattiin, oli tavoitteenamme rakentaa SADe-ohjelman tavoitteiden mukaisesti ”valtakunnalliseen käyttöön laadukas ja yhteentoimiva julkisen sektorin sähköinen palvelu, joka vahvistaa kustannustehokkuutta, tuo säästöjä ja siitä hyötyvät sekä kansalaiset, yritykset, […]