Avoin ja yhteinen

21.12.2015

0

Perjantai 18.12.2015 oli Lupapisteelle suuri juhlan päivä. Palvelun pääarkkitehti Juha Jokimäki laittoi aamupäivällä Twitteriin viestin, jossa kerrottiin Lupapisteen lähdekoodin avaamisesta. Yli kolmen ja puolen vuoden työn ja arviolta yli 20 henkilötyövuoden tuotos oli GitHub-palvelussa kaikkien saatavilla. Koska avoin lähdekoodi ei ole kovinkaan monelle tuttu kuin terminä, lienee paikallaan kertoa, miksi avaus tehtiin, mitä muutoksia avoin lähdekoodi käytännössä Lupapisteen yhteydessä tarkoittaa ja miksi se on kaikille niin merkittävä asia.

SADe-ohjelman periaatteet tukevat avointa lähdekoodia

Rakennetun ympäristön lupapalveluiden toteutus ja operointi kilpailutettiin vuonna 2012. Kilpailutuksen myötä tehdyssä toimitussopimuksessa ympäristöministeriö ja Solita sopivat, että molemmilla osapuolilla olisi oikeudet syntyvään tuotokseen. Yhteisenä tavoitteena oli, että SADe-ohjelman avoimen lähdekoodin periaatteen mukaan julkisella rahoituksella tehdyt palvelun osat laitettaisiin avoimeksi kaikkien muidenkin hyödynnettäväksi.

Lupapisteessä teimme lisäksi oman päätöksen, että avoimen lähdekoodin malliin siirrytään kokonaan, eli vuosien aikana Solitan omalla panoksella tehty tuotos on yhtä lailla avointa, ja julkaisun jälkeen kaikki kehitys tapahtuu GitHubissa. Kyseessä ei siis ole pelkästään sopimusvelvoitteen myötä tehty koodin toimitus, vaan iso kehityksen toimintaperiaatteen muutos.

Avoin lähdekoodi on hyvä pohja yhteiselle kehittämiselle

Vuoden vaihteessa Lupapisteen ympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Avoimeen lähdekoodiin siirtymisen lisäksi ympäristöministeriön rooli palvelussa muuttuu SADe-ohjelman päättyessä. Vastaamme muutoksiin ottamalla käyttöön uudenlaisen palvelun hallintamallin.

Ministeriö on edelleen merkittävässä asemassa palvelun ohjausryhmän puheenjohtajana, mutta ohjaukseen mukaan pääsevät myös kuntaorganisaatiot. Uudessa hallintamallissa ohjausryhmälle kuuluvat mm. palvelun lainmukaisuuden varmistaminen, tiekartan vahvistaminen, isompien kehityshankkeiden rahoituksen järjestäminen ja palvelusopimuksen sisältöön liittyvien asioiden suositukset.

Avoin lähdekoodi tuo Lupapisteen asiakaskunnille ja ohjausryhmälle vapauksia kehityshankkeisiin liittyviin hankintoihin. Kehitystyö voidaan hankkia miltä tahansa toimittajalta hankintalainsäädännön puitteissa. Hyvästi, toimittajaloukku!

SADe-ohjelman aikana yksi isoimmista oppimistamme asioista oli se, että palvelun kehitys pitää tehdä yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Yhteisen kehittämisen keskiössä on jatkossa säännöllisesti kokoontuva tuoteomistajan vetämä tuotetiimi, jossa on toimittajan lisäksi edustajat erilaisista kuntaorganisaatioista. Tiimi vastaa mm. palvelukehityksen sisällön määrittelyistä sekä toteutusten priorisoinneista. Yhteistä kehitystä tehdään myös teemoittain järjestettävissä työpajoissa sekä päivittäistasolla Yammer-ryhmässä.

Ohjausryhmä ja tuotetiimi aloittavat toimintansa tammikuussa väliaikaisella kokoonpanolla, ja ensimmäinen käyttäjäkuntien keskenään valitsema kokoonpano nähdään seuraavien Lupapiste-päivien jälkeen.

Tervetuloa mukaan ekosysteemiin

Odotan innolla, että avoimen lähdekoodin myötä Lupapisteen kehittäjäyhteisö muodostuisi nykyistä laajemmaksi. Nykyiselläkin mallilla palvelu kehittyy jatkossa, mutta ekosysteemin laajentuminen nykyisen toimittajaryhmän ulkopuolelle mahdollistaisi uusien palvelukokonaisuuksien tekemisen entistä nopeammin ja ketterämmin. Myös avointen rajapintojen kehitys voisi saada vauhtia, kun rajapinnan tarvitsijat voisivat olla itse mukana kehityksessä. Jos ja kun kehitystä tullaan tekemään osin nykyisen tiimin ulkopuolella, vastaa Solita muiden toimittajien tuottaman koodin testaamisesta ja integroimisesta osaksi Lupapiste-palvelua. Käyttämämme avoimen lähdekoodin lisenssit antavat mahdollisuuden koko tuotoksen hyödyntämiseen, mutta toisaalta velvoittavat kaikkien tehtyjen kehitystuotosten julkaisun uudelleen.

Ekosysteemiajatus on tuttu monesta yhteydestä, ja helppo esittää ideatasolla. Samalla tiedostamme, että niitä ei ole juurikaan ainakaan kotimaan ympyröihin syntynyt. Ekosysteemillä pitää olla hyvä tuki, ja kaikkien osapuolten pitää saada siitä hyötyä jossain muodossa. Otamme nöyrästi haasteen vastaan ja lähdemme opiskelemaan, mitä sellaisen synnyttäminen vaatii. Ensimmäisenä askeleena järjestämme tammikuussa Solita Th!nk Open Hackathon-tapahtuman, johon kutsumme Lupapisteen tai toisen Solitan tukeman avoimen lähdekoodin projektin, QLMA:n, kehittämisestä kiinnostuneita organisaatioita, yrityksiä ja ihmisiä. Tavoitteenamme on saada kehitykselle ideoita, konsepteja ja miksei jopa uutta koodiakin. Haluamme synnyttää verkostoja sekä jakaa tietoa palveluistamme, asiakkaittemme tarpeista sekä avoimen lähdekoodin kehitysmallistamme. Haluamme madaltaa kynnystä liittyä mukaan opettamalla ja opastamalla avoimesti.

Avoin lähdekoodi edistää tervettä kilpailua

Monelle herää avaamisesta varmastikin kysymys, voiko kuka tahansa ottaa Lupapisteen lähdekoodin ja alkaa palvelun kehittäjäksi ja tarjoajaksi? Vastaus on kyllä. Tämän koodin julkaisuun käytetty lisenssi mahdollistaa. Pitääkö Lupapisteen käyttäjien tai palvelua tarjoavan Solitan olla asiasta huolissaan? Ei, huolissaan ei tarvitse olla, mutta toimittajana olemme jatkossa entistä enemmän hereillä ja tuntosarvet ulkona. Palvelua eteenpäin vieden, vastuullisesti toimien ja asiakastyytyväisyyteen satsaamalla olemme haluttu toimittaja, ja tavoitteemme valtakunnallisesta palvelusta vapaaehtoisuuteen perustuen on mahdollinen. Jos taas käyttäjien tuntuma on, että käytämme markkina-asemaa väärin, toimimme muuten epäeettisesti tai tarjoamme huonoa palvelulaatua, avautuu pian paikkoja uusille yrittäjille. Koodin avaus on palveluun liittyneille kuntaorganisaatioille kuin vakuutus: Jos homma ei toimi, on kentälle aina mahdollista kilpailuttaa uusi toimija.

Julkaistun koodin ja käytettyjen teknologioiden haltuunotto ei ole pikkujuttu. Ehkä vieläkin isompi asia on palvelun tuottamiseen liittyvien teknisten ympäristöjen, toimintamallien, organisaatioiden, asiakassuhteiden, yhteistyöverkostojen, materiaalien ja palvelun brändin rakentaminen. Näihin olemme satsanneet Lupapisteessä useiden henkilövuosien verran. Tähän tehtyyn työhön, kokemukseen ja omaan intohimoomme luottamalla jatkamme toimintamme kehittämistä, mutta toivotamme kilpailun tervetulleeksi.

Toimimme arvojemme mukaisesti – toimithan sinäkin?

Olemme perustaneet kehityksemme avoimeen lähdekoodiin ja kutsumme käyttäjämme ja muut osapuolet mukaan yhteiseen kehittämiseen. Kuvaamme arkkitehtuurimme avoimesti ja käytämme avoimia rajapintoja. Hallintamallimme ja sopimuksemme pyrkivät välttämään toimittajaloukkujen syntymistä. Esitämme hinnastomme avoimesti ja kokonaisuudessaan. Panostamme asiakaspalveluun ja palvelutukeen enemmän kuin sopimukset meitä velvoittavat. Pyrimme auttamaan asiakasorganisaatioitamme digitalisaation tuomien hyötyjen saavuttamisessa esittelemällä ja olemalla mukana kehittämässä uudenlaisia toimintatapoja. Tuotamme palvelun ja kaiken siihen liittyvän työn Suomessa, ja palvelun omistus on 100% suomalaista.

Uskomme, että nämä ovat palveluamme, käyttäjiämme ja koko yhteiskuntaa eteenpäin vieviä periaatteita.

Terveisin,

Ilkka Mattila, kehitysjohtaja, Lupapiste-palvelu

Jaa tämä sisältö

Keskustele aiheesta

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista, mutta se tarvitaan viestin jättämiseen.