Käsittämätön juttu

17.06.2015

0

hallitusohjelmaICT-hankkeiden läpivientisähköinen asiointi

Ollaan kesän kynnyksellä ja minulla on käynnistynyt neljäs kuukausi Solitalla, Lupapiste-palvelun ja sen asiakkaiden parissa.

Tuntuu, että olisin ollut paljon kauemminkin. Ei sen takia että tämä aika olisi ollut jotenkin ikävää ja sen takia tuntuisi pitkälle, vaan jotenkin muuten – niin kuin että olisin takaisin tullut.

Käsittämätön juttu.

Suomen kuntakentän kanssa olen saanut ilokseni olla tekemisissä jo monen vuoden ajan. Lupapiste-palvelustakin tiesin jo ennakkoon jotakin.

Sähköinen asiointi ja yleensäkin ICT-asiat ovat olleet töitteni ytimessä jo pitkän aikaa, yksityisellä puolella.

Noista kokemuksista saa hyviä referenssejä nykyhetkeen. Siirtyminen paperisesta ja käsin tehtävästä informaation hallinnasta sähköisiin palveluihin: tiedonhallinta, dokumenttien hallinta, sähköinen asiointi, sähköinen päätöksenteko, sähköinen arkistointi, tiedon haku ja louhinta, analysointi – on tuttua yksityiseltä sektorilta jo alkaen  -90 luvulta. Yksityisellä puolella noiden asioiden kehittely ja muutosten teko olivat tietenkin helpompia kuin mitä on julkisella puolella tilanne. Monestakin tunnetusta syystä.

Mutta jos asioita tarkastelee hiukan ylemmältä ja yleisemmältä tasolta, niin eipä eroja löydy: samat prinsiipit, haasteet ja mahdollisuudet ovat olemassa.

Hiukan tuntuu käsittämättömälle.

Ennen Lupapisteen aloitusta tein kenttätutkimusta ja kyselin kuntakentän tutuiltani että mitäs mieltä ko. palvelusta ollaan.

Vastaukset voin kiteyttää lauseeseen, että Lupapiste on yksi niistä harvoista palveluista, johon ollaan tyytyväisiä. Palvelu on hyvä, helppo käyttää, se tehostaa toimintaa ja ihmiset aidosti tykkäävät siitä.

Uskallan tässä tunnustaa, että kyllä minulla epäilys olkapäälläni istui kun tuollaisia kommentteja kuulin. En tahtonut käsittää.

Kuluneen kolmen kuukauden aikana olen:

  • Päässyt tekemisiin Lupapiste-palvelua jo käyttävien  kanssa
  • Tutustunut Lupapiste-palvelusta vastaaviin henkilöihin
  • Saanut esitellä Lupapistettä useissa kunnissa ja tapahtumissa

Käsittämättömyyteni Lupapiste-palvelun suhteen on jatkunut. Ei ole harvinaista se, että olen nähnyt suurta innostuneisuutta, tyytyväisyyttä ja lauseita tyyliin ”tämä on muuten kova juttu tää palvelu”.

Lista palveluun liitetyistä faktoista ja adjektiiveista; hyvä ja uudenlainen palvelu, helppo käyttää, loistavat ja vakuuttavat tulokset, rajapinnat löytyy, paras julkinen palvelu, nopea ja kivuton ottaa käyttöön, tämä on parasta mitä kuntien rakennetun ympäristön sähköisiin palveluihin on olemassa, selkeästi hinnoiteltu,  jne,  on käsittämätön juttu !

Lupapiste-palvelussa on selvästi onnistuttu. Lopullisesti valmis se ei tietenkään ole, matka jatkuu.

Minut on opetettu (ja yksinkertaisena insinöörinä muistankin opetuksen), että minkä tahansa asian aikaansaanti vaatii suunnittelua ja määrittelyä, toteutusta, testausta ja sitten käyttöönoton. Nuo kaikki täytyy tehdä – joko sarjassa, rinnakkain, pätkittäin taikka poikittain, miten vain –  jotenkin kuitenkin. Talon, sillan taikka jonkin muun konkreettisen jutun aikaansaamisessa nuo osa-tehtävät totutusti tunnistetaankin, mutta sähköisten palveluiden aikaansaamisessa ei aina niin hyvin.

Ehkäpä syynä on se että sähköisten palveluiden historia on lyhyt ja ne mielletään vain ”ohjelmiksi” joita tilataan, tehdään ja ostetaan.

Useinhan noissa on pieleen menty ja syyllistä on haettu milloin mistäkin epäoleellisesta, totuuden ollessa että noita osa-tehtäviä on laiminlyöty: ei ole suunniteltu ja määritelty laadukkaasti, ei ole testattu, ei ole käyttöönotettu niin kuin pitäisi, ei ole sitouduttu käyttöönottoon, ei ole huolehdittu muutoshallinnasta,  jne..

En täysin tunne Lupapiste-palvelun aikaansaantia, kun en ole mukana ollut alusta asti.
Aikaansaamisessa on pakostakin tehty hyvin nuo kaikki osa-tehtävät, mikä on hiukan käsittämätöntä sähköisissä palveluissa.

Lueskelin tällä viikolla hallituksen strategista ohjelmaa ja siinä mainittuja tavoitteita. Ohjelmassa on useita tavoitteita liittyen julkisten palveluiden digitalisointiin. Konkreettisiin tavoite rakennuslupa-asioihin löytyy ohjelman liitteestä 4 : ” Rakennuslupa-asioissa toteutetaan asiakkaan kannalta yhden luukun periaate sekä viranomaistoimipisteissä että sähköisessä asioinnissa.”

Hallituksen tavoite sattuu ja uppoaa Lupapiste-palveluun.

Yhden luukun periaatetta ei ole tarkasti määritelty, mutta ei liene tavattoman kaukana periaatteen eräästä ilmentymästä se tilanne, jossa asiakkaalle tarjotaan rakennusvalvonnan sähköistä palvelua, samalla palvelulla useaan kuntaan.

Lupapiste-palvelu tarjotaan pilvipalveluna, monikuntamallilla. Kun kaikki asiakkaan asiointikunnat käyttävät Lupapiste-palvelua, niin silloin asiakkaalle toteutuu yhden luukun periaate. Yhden luukun periaatetta voidaan laajentaa, esimerkiksi palvelua tarjoavien kuntien sisäisiä toimintatapoja tehostamalla. Lupapiste-palvelu, organisaatio- ja prosessiriippumattomana palveluna,  tukee toimintatapojen muuttamisia, mahdollistaa paljon, mm. kunta- ja yksikkörajat ylittävän yhteistyön viranomaisten kesken. Tuo kyvykkyys voidaan nähdä myös eräänä yhden luukun periaatteen ilmentymänä.

On hiukan käsittämätöntä että Lupapiste-palvelu on edellä jopa hallitusohjelmaa :)

Edessä on pian kesälomat ja sitten syksy. Syksyn aikana tulen jatkamaan kuntakentän kontaktointia ja Lupapiste-palvelun esittelyä.

Oletan että käsittämättömyyden verhot syksyn kuluessa hiukan avautuvat minulle. Mutta luulenpa, että Lupapistettä ne verhoavat osittain aina.

Lupapiste-palvelu ja kaikki siihen liittyvä on sellaista yhdessä tehtyä uutta ja erilaista, jota voi perustellusti sanoa käsittämättömäksi jutuksi!

 

Kesäterveisin Oulusta,

KARI SYRJÄRINNE

Myyntipäällikkö | Lupapiste-liiketoiminta
kari.syrjarinne@solita.fi, +358 40 555 8684
Solita Oy | Kiviharjunlenkki 1 D | 90220 Oulu

Jaa tämä sisältö

Keskustele aiheesta

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista, mutta se tarvitaan viestin jättämiseen.