Kuulumisia kuntakentältä: Mikkelin ympäristönsuojelun kokemuksia sähköisestä lupakäsittelystä ja julkipanosta

20.12.2016

0

lupa-asiointilupakäsittelymikkelimikkelin seudun ympäristöpalvelutympäristönsuojeluympäristötoimi

Ympäristötoimen lupa-asiointia on voinut edistää Lupapisteen kautta vuoden 2015 puolivälistä lähtien. Yli 1-vuotiasta asiointikokonaisuutta täydensi samaisen vuoden lopulla Lupapisteen kehittämä julkipano.fi-palvelu, jossa voidaan tutustua ympäristötoimen luvanhakuun liittyviin ilmoituksiin ja päätöksiin. Julkipano-palvelun kautta voidaan myös  antaa mielipiteitä tai muistutuksia kuulutusvaiheessa oleville hakemuksille.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on ollut yksi ensimmäisistä toimijoista, jotka ovat lähteneet käsittelemään ympäristötoimen lupia verkossa. Ympäristötarkastaja Marita Savo valottaakin nyt Mikkelin ympäristönsuojelun maailmaa sähköisen lupakäsittelyn ja julkipanon parissa.

Olemme ottaneet Lupapisteen pikkuhiljaa käyttöön helmikuusta 2016 lähtien. Nyt kaikki ympäristönsuojelun hakemukset, joista on tarpeen kuuluttaa ja pyytää lausuntoja, pyydetään hakijan laittamaan tai laitetaan itse Lupapisteeseen. Suuri osa asiakkaista (niin yksityiset kuin yrityksetkin tai niiden konsultit) haluaa opetella Lupapisteen käytön ja laittavat hakemuksensa vireille suoraan sinne.

Sen jälkeen, kun siirrytään sähköiseen arkistointiin, paperista hakemusta ei tarvita.

Lupapisteeseen viedään ympäristölupahakemukset, maa-aineslupahakemukset, meluilmoitukset, maastoliikennelupahakemukset ja vesihuoltolakiin liittyvät vapautushakemukset.

Hakemusten käsittely palvelun kautta tuo lisää avoimuutta käsittelyprosessiin ja se helpottaa erityisesti lausuntojen pyynnöissä ja kuulemisessa.

Lupapisteessä käsittely tuo lisää avoimuutta käsittelyprosessiin ja se helpottaa erityisesti lausuntojen pyynnöissä ja kuulemisessa.

Kuultavat naapurit on helppo poimia kiinteistötietojärjestelmästä Lupapisteessä. Kuulemista helpottanee edelleenkin jatkossa, kun käyttöön tulee kansalaisten virallinen sähköpostiosoitejärjestelmä.

Julkipano.fi-palvelu mahdollistaa hakemusaineistoon sekä päätöksiin tutustumisen 24/7

Lausunnonantajat näkevät koko hakemuksen ja voivat antaa lausuntonsa suoraan Lupapisteeseen. Palvelu on vähentänyt papereiden kopioimista ja lähettämistä, asiakkaiden paikan päällä käyntejä, puhelinkeskusteluja ja sähköpostiviestien lähettämistä. Muistutukset ja lausunnot jäävät näkyville sähköisiin asiakirjoihin.

screen-shot-2016-12-20-at-06-32-44

Kuva 1. Julkipano.fi-palvelun kautta nähdään kuulutusvaiheessa olevan hakemuksen tiedot sekä asiakirjat. Asianosainen voi antaa palvelun kautta mielipiteen tai muistutuksen hakemukseen liittyen.

Asianosaiset pääsevät lukemaan hakemusaineistoa minä päivänä ja kellonaikana tahansa vaikka kotoa käsin Lupapisteen yhteyteen kehitetyn julkipano.fi-sivuston kautta.

Päätökset tehdään meillä asianhallinnan puolella ja tietojen siirrot Lupapisteen sekä asianhallintajärjestelmän välillä toimivat melko hyvin. Hakemus liitteineen siirtyy asianhallintaan ja päätösote tulee näkyville takaisin Lupapisteeseen yhdellä napin painalluksella. Päätökset ovat tämän jälkeen kaikkien luettavissa.

Lupapiste on vastaus ympäristönsuojelulain 45 §:n mukaiseen sähköisen tiedonsaannin edistämiseen.

Opimme koko ajan lisää ja Lupapiste kehittyy käyttäjien palautteiden perusteella.

Lupapiste on vastaus ympäristönsuojelulain 45 §:n mukaiseen sähköisen tiedonsaannin edistämiseen.


 

Kokemuksia jakava Marita Savo toimii Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa Ympäristötarkastajana: marita.savo@mikkeli.fi. 

Kirjoitus on osa kuukausittain ilmestyvää ”Kuulumisia kentältä” -juttusarjaa, jossa kuvataan rakentamisen lupa-asioinnin sähköistymistä eri puolilla Suomea. 

Jaa tämä sisältö

Keskustele aiheesta

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista, mutta se tarvitaan viestin jättämiseen.