Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi vahvistaa kunnan imagoa – ajatuksia RTY päiviltä

21.03.2017

0

asiakaspalveludigitalisaatiorakennusvalvontasähköinen arkistointisähköinen asiointisähköinen lupa-asiointi

Rakennustarkastajien vuosittaiset RTY päivät ovat takana, ja päällimmäisenä ajatuksena sieltä jäivät mieleen positiiviset, ennakkoluulottomat asenteet sähköiseen asiointiin ja sen tulevaisuuteen.

RTY:n strateginen linjaus, sähköinen asiointi on todellisuutta kaikissa rakennusvalvonnoissa 2020 mennessä, on eteenpäinkatsova ja rakennusvalvontoja haastavakin kannanotto. Pallo on heitetty rakennusvalvonnoille, toteutus ja prosessien sähköistäminen vaativat päättäjiltä nyt yksiselitteisiä linjauksia, joiden mukaan on mahdollista edetä.

Digitalisaatio ja prosessien kehittäminen alkavat toki olla arkipäivää jo monessa rakennusvalvonnassa. Kunnat, joissa Lupapiste on käytössä, toteavat sen olevan ”parasta, mitä rakennusvalvonnoissa on tapahtunut”. Tämä on kannustava signaali myös niille kunnille, jossa sähköinen asiointi on vielä suunnitteilla. Oli kunta iso tai pieni – Vantaa tai Kittilä – on rakennetun ympäristön luvanhakuprosessien ja arkistoinnin sähköistämisessä onnistuttu.

Tulevaisuudessa korostuu myös sisällöllisen lisäarvon tuottamisen koko rakennusvalvonnan prosessiin. Kyse ei ole pelkästä rakennetun ympäristön lupien sähköisestä hakemisesta, vaan rakennusvalvonnan prosessien sähköistämisestä. Päätöksentekopisteet ovat olemassa ja pysyvät jatkossakin, mutta sähköiset työmaakokoukset ja koneellisesti tunnistettavat tiedontarkastukset muuttavat ajankäyttöä.

Muutosjohtamistahan tämä työ tietysti tarvitsee. Ohjeistuksen, koulutukset ja ihmisten kuuntelemisen tarvetta ei voi liikaa korostaa. Empatia ja ihmistenlukutaito nousevat entistä merkittävämpään rooliin, kun asiointi tapahtuu sähköisesti. Kun työ tapahtuu (koneellisesti) taustalla, onnistuneeseen palvelukokemukseen vaikuttaa edelleen ihmisten välinen kanssakäyminen.

Rakennusvalvonnan palveluprosessi pitää miettiä loppuasiakkaan näkökulmasta. Pienet asiat vaikuttavat, onnistuuko vai epäonnistuuko asiointi. Oli kyseessä sisäinen asiakas, rakennusalan ammattilainen tai kuntalainen kertarakentajana, on tärkeä löytää aikaa asiakkaalle. Aika ja rakennusvalvontoihin henkilöitynyt osaaminen, joka vapautuu, kun prosessit sähköistyvät, voidaan käyttää asiakkaan kohtaamiseen.

Kaupunkikehityksessä toki liiketoiminnalliset edellytykset ovat vahva draiveri, mutta alueen vetovoimaisuuteen vaikuttaa varmasti tulevaisuudessa maankäyttöpolitiikan rinnalla kunnan imago joustavana ja ketteränä asiointikumppanina. Kaupunkiseuduilla on upeita visioita, joiden toteutus vaatii kuitenkin moderneja työkaluja. Kuten RTY:n uusi puheenjohtaja Pekka Seppälä totesi, ”Lisäarvon tuottaminen rakennuttajille ja yhteiskunnalle on rakennusvalvonnan perustehtävä.

Kun mietitään kunnan ja kaupunkiseudun houkuttelevuutta investointikohteena – oli kyse sitten yksittäisestä pientalorakentajasta, suuremmasta toimistoalueesta tai valtiollisista kärkihankkeista, niin kunnan tarjoamat palvelut, sähköisen asioinnin helppous ja rakennusvalvonnan osaava läsnäolo ovat ainutlaatuinen kilpailuetu, jota tulee vahvistaa.

 

Kirjoittaja Ilona Ivanoff oli ensimmäistä kertaa mukana RTY päivien innostuneessa tunnelmassa.

Jaa tämä sisältö

Keskustele aiheesta

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista, mutta se tarvitaan viestin jättämiseen.