Sähköinen asiointi – rakennusvalvonnan tulevaisuuden toimintatapa

01.09.2014

0

järvenpäälupapisterakennusvalvonnan organisointisähköinen asiointivaltakunnallinen asiointipalvelu

Järvenpään kaupungin johtava rakennustarkastaja, Jouni Vastamäki, aloittaa Lupapisteen vierasblogisarjan ja kertoo alla näkemyksistään rakennusvalvonnan tulevaisuuden suhteen.

 

Sähköinen asiointi tulee olemaan kunnan rakennusvalvonnan keskeinen toimintatapa riippumatta siitä, miten rakennusvalvontayksiköitä tulevaisuudessa organisoidaan. Perinteiseen alueellisesti keskitettyyn toimintamalliin verrattuna sähköinen asiointi antaa huomattavia mahdollisuuksia järjestää rakennusvalvonnan palvelut monimuotoisesti, asiantuntevasti ja tehokkaasti yksittäisen kunnan tai suuremman toiminta-alueen tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Huomattava osa rakennusvalvonnan käsittelemistä lupahakemuksista on sellaisia, joiden käsittely voi Kelan ja verottajan palveluiden tapaan tapahtua missä päin tahansa Suomea. Avoimilla rajapinnoilla toteutettu Lupapiste-palvelu tukee tällaista toimintatapaa. Koska Lupapiste on nopeasti käyttöön otettavissa kaikkialla Suomessa, se mahdollistaa eri tyyppisten lupa- ja työnjohtajahakemusten käsittelyn, erityissuunnitelmien tarkastamisen ja erilaisten neuvontapalvelujen keskittämisen tai hajauttamisen eri puolelle valtakuntaa. Samalla yhtenäinen asiointialusta luo puitteet valtakunnalliselle päteväksi arvioitujen suunnittelijoiden ja työnjohtajien hyväksyntärekisterille, mikä vapauttaisi resursseja varsinaisen rakennusvalvontatyön tekemiselle.

Keskitetyssä mallissa lupakäsittelyn edellyttämä paikallistuntemus on ainakin osittain korvattavissa rakennusvalvonnan etäpisteillä, viranhaltijoiden etätyöskentelyllä ja toimivalla lausunnonantomenettelyllä. Kohteen koosta riippuen rakennusvalvonta voi pyytää lausuntoa kaavoitukselta, mittaukselta, pelastusviranomaiselta, kunnallistekniikalta, museoviranomaiselta ja muilta oleellisilta tahoilta. Kyseisten toimijoiden asiantuntemuksen saaminen hankkeeseen sähköisesti on jo sujuvasti toimivaa nykypäivää.

Lupapisteen työnaikaisten ominaisuuksien kehittyminen luo edellytyksiä lupakäsittelyn ja työmaa-aikaisen valvonnan eriyttämiseksi toisistaan. Toimintojen eriyttäminen eri organisaatioille on perusteltua esimerkiksi rakenteellisesti haastavissa hankkeissa, joissa enemmän asiantuntemusta vaativien erityissuunnitelmien läpikäynti voidaan sujuvasti siirtää asiaan paremmin perehtyneelle organisaatiolle tai viranhaltijalle. Vastaavasti voidaan toimia vaativampien työmaakatselmuksen kanssa.

Varsinaisen lupakäsittelypalvelun lisäksi kokonaisvaltainen sähköinen asiointi edellyttää yhtenäisen nettipohjaisen paikkatieto- ja arkistopalvelun luomista valtakunnallisena pilvipalveluna. Tämän kokonaisuuden toimiessa saumattomasti luodaan edellytykset hyvin monimuotoisten ja joustavien rakennusvalvontaorganisaatioiden synnylle ja jatkuvalle kehittymiselle.

 

Kirjoittaja Jouni Vastamäki toimii Järvenpään kaupungin johtavana rakennustarkastajana. Vastamäki on lisäksi jäsenenä Ympäristöministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on ollut valmistella esitys rakennusvalvontatoimen toiminta- ja organisointivaihtoehdoista 31.8.2014 mennessä. Tämän lisäksi työryhmä tuottaa selvityksiä rakennusvalvontatoimen organisoinnista siihen liittyvän lainsäädäntövalmistelun tueksi. Työryhmän toimikausi päättyy 30.9.2015.

Jaa tämä sisältö

Keskustele aiheesta

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista, mutta se tarvitaan viestin jättämiseen.