• Rakennuslupa pähkinänkuoressa
 • Lupapisteen prosessi
 • Koulutukset ammattilaisille
 • Hinnasto kunnille
 • Yritystilisopimus
 • Hinnasto kunnille

  Alla oleva Lupapisteen hinnasto kunnille perustuu Kuntien Tiera Oy:n ja KL-kuntahankintojen kilpailuttamaan rakentamisen ja ympäristön lupa-asioinnin kokonaispalvelun (A2015-005) puitejärjestelyyn.

  Versio: 1.0 27.10.2015

  Lupapisteen hinnoittelu

   

  Lupapisteen peruskäytön hinta koostuu kahdesta osasta:

  1. Peruskuukausimaksu (€ / kk) kunnan koon mukaan rakennusvalvonta-, yleiset alueet- ja ympäristö-moduuleille

  2. Toimenpidemaksu (€ / toimenpide), joka muuttuu hakemusten kokonaismäärän mukaan

   

  Erikseen tilattavia lisäpalveluita ovat:

  3. Arkistointipalvelu

  4. Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

   


   

  Käyttömaksut

  1. Peruskuukausimaksu: € / asiakas / kk (ALV 0 %)

   

  Asukasmäärä

  Rakennusvalvonta ja kiinteistönmuodostus

  Yleiset alueet

  Ympäristö

  0 – 2 500

  0€

  0€

  0€

  2 501 – 10 000

  330 €

  165 €

  165 €

  10 001 – 30 000

  467,50 €

  234,30 €

  234,30 €

  30 001 – 50 000

  550 €

  275 €

  275 €

  50 001 – 100 000

  825 €

  412,50 €

  412,50 €

  100 001 – 200 000

  1 100 €

  550 €

  550 €

  200 001 –

  1 650 €

  825 €

  825 €

   

  2. Toimenpidemaksu: € / kpl (ALV 0 %)

  Rakennusvalvonta

  Kiinteistönmuodostus

  Uudisrakentaminen: 1 asunnon talo, 2 asunnon talo, rivi- ja ketjutalo, asuinkerrostalo, vapaa-ajan asuinrakennus, sauna- tai talousrakennus, liikerakennus, teollisuusrakennus, rakennelma

  Muut rakennusvalvonnan luvat:

  Rakennuksen purkaminen, korjaami- nen tai muuttaminen, perustusten tai kantavien rakenteiden muutos tai korjaus, työnjohtajailmoitukset, käyt- tötarkoituksen muutos, poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut, kaava- muutokset

  Lohkominen, rekisteröiminen, yhdistäminen, halkominen, rasitetoimitus, rajankäynnin hakeminen, tonttijako

  Lukumäärä*

  Hinta

  Lukumäärä*

  Hinta

  Lukumäärä*

  Hinta

  0 – 1 000

  17,60 €

  0 – 100

  11,10 €

  0 – 1 000

  11,00 €

  1 001 – 2 000

  16,50 €

  101 – 200

  11,00 €

  1 001 – 2 000

  9,90 €

  2 001 – 5 000

  15,40 €

  201 – 500

  10,90 €

  2 001 – 5 000

  9,00 €

  5 001 – 10 000

  14,30 €

  501 – 1 000

  10,80 €

  > 5 000

  8,30 €

  10 001 – 20 000

  13,20 €

  1 001 – 2 000

  10,70 €

  > 20000

  12,10 €

  > 2 000

  10,60 €

  *Lukumäärä = käsiteltyjen hakemusten kokonaismäärä kaikilla asiakkailla vuodessa. Hinta = € / toimenpide. Yhdellä hakemuksella voi olla yksi tai useampia toimenpiteitä. Hakemuksen toimenpidemaksu on siihen sisältyvien toimenpiteiden maksujen summa.

   

  2. Toimenpidemaksu: € / kpl (ALV 0 %)

  Yleiset alueet

  Ympäristöluvat

  Sijoituslupa, kaivulupa, yleisten alueiden käyttö ja yksityistieavustukset

  Maa-ainesluvat, uusi ympäristölupa (laaja), uusi ympäristölupa (suppea), jatko- tai muutoslupa, rekisteröinnit, ilmoitukset

  Lukumäärä*

  Hinta

  Lukumäärä*

  Hinta

  0 – 1 000

  12,10 €

  0 – 100

  11,10 €

  1 001 – 2 000

  11,00 €

  101 – 200

  11,00 €

  2 001 – 5 000

  9,90 €

  201 – 500

  10,90 €

  5 001 – 10 000

  9,00 €

  501 – 1 000

  10,80 €

  10 001 – 20 000

  8,30 €

  1 001 – 2 000

  10,70 €

  20 001 – 50 000

  7,70 €

  > 2 000

  10,60 €

  > 50 000

  7,25 €

  Lukumäärä = käsiteltyjen hakemusten kokonaismäärä kaikilla asiakkailla vuodessa. Hinta = € / toimenpide. Yhdellä hakemuksella voi olla yksi tai useampia toimenpiteitä. Hakemuksen toimenpidemaksu on siihen sisältyvien toimenpiteiden maksujen summa. 

   


   

  Lisäpalvelut

  3. Arkistointipalvelut:

  Käyttö- ja pysyväisarkisto

  Käyttöarkisto

  Peruskuukausimaksu

  Sama kuin sähköisen asioinnin peruskuukausimaksu

  50 % sähköisen asioinnin peruskuukausimaksusta

  Toimenpidemaksu

  Sama kuin sähköisen asioinnin toimenpidemaksu

  50 % sähköisen asioinnin toimenpidemaksusta

   

  4. Koulutus- ja asiantuntijapalvelut: (ALV 0 %)

  Palvelu

  Hinta (ALV 0 %)

   Hinnoitteluyksikkö

  Koulutus asiakkaan käyttäjille ja ammattikäyttäjille

  Paikanpäällä

  200

  € / osallistuja / koulutustilaisuus

  Verkkokoulutuksena

  100

  € / osallistuja / koulutustilaisuus

  Asiantuntijapalvelut

  Projektipäällikön työ

  110

  € / tunti

  Teknisen asiantuntijan työ

  110

  € / tunti

  Koulutus tai ohjelmiston käytön neuvonta tuntityönä

  110

  € / tunti