Tietoja palvelusta

Käyttäjätietojen tietosuojaseloste

Tässä selosteessa kerrotaan käyttäjätietojesi (käyttäjäprofiilin tiedot sekä käyttölokiin tallentuvat henkilötiedot) käsittelystä Lupapisteessä ja Lupapiste Kaupassa. Mikäli haluat tietoa henkilötietojesi käsittelystä tietyn lupaprosessin tai tietyn rakennuspiirustuksen ostamisen yhteydessä, olethan yhteydessä siihen kuntaan tai kaupunkiin, jonka lupaprosessista tai rakennuspiirustuksesta on kyse. Kunnat ja kaupungit toimivat rekisterinpitäjinä lupaprosessiensa sekä Lupapiste Kaupassa asioimisen yhteydessä tapahtuvalle henkilötietojen käsittelylle.

Löydät selosteesta tietoa muun muassa siitä, mitä tietoja sinusta kerätään luodessasi käyttäjätunnuksen Lupapisteeseen, mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään, ja mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä käyttäjätiedoille on Cloudpermit Oy, joka vastaa Lupapiste-palvelun teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta.

Cloudpermit Oy (Y-tunnus: 2795153-5)

Osoite: Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki

Cloudpermitin tietosuojavastaava:

Niina Syrjärinne

Sähköposti: niina.syrjarinne (at) cloudpermit.com

Käsiteltävät tiedot, tietojen lähteet sekä käsittelyn tarkoitukset

Käyttäjäprofiilin tiedot

Rekisteröityessäsi Lupapisteen käyttäjäksi, sinun tulee ensimmäiseksi tunnistautua vahvasti suomi.fi - palvelun kautta joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Suomi.fi -palvelun kautta Lupapiste saa tunnistautuessasi perustietojesi (koko nimi ja henkilötunnus) lisäksi yhteystietosi suoraan väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmässä olevat tiedot voit tarkistaa Väestörekisterikeskuksen Omien tietojen tarkastus -palvelusta.

Muut käyttäjäprofiiliin tallennettavat tiedot syötät palveluun itse.

Turvakieltoasiakkaiden tietoja ei Lupapisteessä ole tarkoitus käsitellä. Turvakieltoasiakkaiden asiointia Lupapisteessä koskeva ohje löytyy täältä.

Tarkoitus Kerättävät tiedot
Käyttäjätunnuksen ja tilin luominen Lupapisteeseen

Kaikki käyttäjät: Nimi, osoite, hetu, puhelinnumero, sähköpostiosoite, salasana

Rakennusalan ammattilaiskäyttäjät: Nimi, osoite, hetu, puhelinnumero, tieto rakennusalan ammattilaisuudesta, sähköpostiosoite, salasana

Käyttäjätietojen kopioiminen lupaprosessien tietoihin

Kaikki käyttäjät: Nimi, osoite, hetu, puhelinnumero

Rakennusalan ammattilaiskäyttäjät: tieto rakennusalan ammattilaisuudesta, ansioluettelo, tutkintotodistukset

Käyttäjän tunnistaminen Lupapisteessä ja Lupapiste Kaupassa

Kaikki käyttäjät: käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ja salasana

Käyttöloki

Palvelussa kerätään käyttölokia käyttäjien tekemistä tietojen tai aineiston lisäyksistä, poistoista ja muutoksista, asian vireille saattamisesta sekä aineistojen siirtämisestä asioinnista vastaavalle viranomaiselle.

Lokiin tallentuvat seuraavat henkilötiedot: nimi, käyttäjätunnus (sähköpostiosoite), ip-osoite.

Käyttölokia käytetään epäiltyjen väärinkäytösten selvittelemiseen.

Käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjäprofiilin tietojen käsittely perustuu sopimukseen sinun ja Lupapisteen välillä Lupapistepalvelun käyttöönotosta ja käyttämisestä. Sopimus syntyy, kun rekisteröidyt Lupapisteen käyttäjäksi ja hyväksyt käyttöehdot.

Yritystilin alle kuuluvien käyttäjäprofiilien osalta tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun huolehtia sopimusvelvollisuuksiensa noudattamisesta ja Lupapiste-palvelun toimivuudesta.

Käyttölokiin sisältyvien henkilötietojen osalta käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun huolehtia sopimusvelvoitteidensa noudattamisesta sekä palvelun riittävästä turvallisuudesta ja vikasietoisuudesta ja mahdollistaa väärinkäytösten tehokas tutkiminen.

Tietojen säilytysaika

Käyttäjäprofiilin tiedot: Tietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjätilisi on aktiivisessa käytössä. Voit pyytää tilisi poistoa, jolloin käyttäjätietosi poistetaan. Tilin poistaminen ei vaikuta käyttäjätietojesi poistamiseen yksittäisen lupahakemuksen yhteydestä. Kunta tai kaupunki, jonka lupahakemuksesta on kyse, määrittelee säilytysajat lupahakemuksiin liittyville tiedoille.

Käyttöloki: lokia säilytetään 7 vuotta.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille kuin mitä tässä selosteessa on kuvattu.

Lupaprosessin aloittamisen yhteydessä lupahakemuksen osapuolen (esimerkiksi hakija, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) käyttäjäprofiilin tiedot siirretään hakemuksen osaksi.

Tietoja voidaan joutua luovuttamaan viranomaisille lainsäädännön näin vaatiessa.

Tietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyssä hyödynnetään Googlen pilvi-infrastruktuuria, joka tuotetaan EU-alueella sijaitsevista konesaleista. Pilvipalveluiden tuottamiseen liittyvistä ominaispiirteistä johtuen on kuitenkin mahdollista, että henkilötietoja siirtyy EU tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mahdolliset siirrot on suojattu eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi

Mikäli sinulla on kysyttävää tässä selosteessa kuvatusta henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, olethan yhteydessä Cloudpermitin tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot löydät selosteen alusta.

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

Valtuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 566 6777 (Neuvonta yksityishenkilöille)
tietosuoja (at) om.fi
www.tietosuoja.fi

Versiohistoria

Versio Muutos Päivämäärä
Versio 1 Rekisteri- ja tietosuojaseloste päivitetty 16.10.2023

Laatimispäivämäärä: 16.10.2023

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty: 16.10.2023

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuudesta säädetään laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ja sitä edeltäneessä EU:n saavutettavuusdirektiivissä. Saavutettavuusvaatimukset koskevat lupapiste.fi verkkosivustoa 23.9.2020 alkaen.

Tässä selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta. Seloste on viimeksi tarkistettu 20.9.2023.

Vaatimustenmukaisuus

Verkkosivusto täyttää pääosin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1), eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä.

Verkkosivuston saavutettavuutta arvioidaan jatkuvasti saavutettavuustyökalujen avulla. Saavutettavuus huomioidaan myös kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Palvelu ei täytä saavutettavuusvaatimuksia responsiivisuuden, kontrastin sekä ei-tekstimuotoisen sisällön osalta. Palvelun tuottamat tiedostot eivät ole kaikilta osiltaan saavutettavia.

Sivuston tekstin koon muuttaminen

Verkkosivusto ei tue koon muuttamista vaatimusten mukaisesti 200 % asti.

Päätösdokumentit

Palvelun tuottamat päätösdokumentit eivät välttämättä ole kaikilta osin saavutettavia. Pyrimme parantamaan tuotettavien dokumenttien saavutettavuutta kuitenkin aktiivisesti.

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkosivustolle tuodaan tiedostoja muista järjestelmistä, joiden saavutettavuutta ei voida taata.

Käyttäjien tuottama sisältö

Verkkosivustolle käyttäjien lataamien tiedostojen saavutettavuutta ei voida taata.

Palaute ja yhteystiedot

Lupapiste.fi sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen tuki@lupapiste.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Käyttöehdot

Lupapiste.fi-palvelun käyttöehdot

1 KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA PALVELUN KUVAUS

Cloudpermit Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän Lupapiste -asiointipalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Palvelun käyttäjillä (jäljempänä ”Käyttäjä”) tarkoitetaan kaikkia niitä rekisteröityneitä ja rekisteröitymättömiä käyttäjiä, jotka eivät ole saaneet käyttöoikeutta kunnan tekemän palvelusopimuksen kautta (ns. viranomaiskäyttäjät).

Palvelu koostuu:

Palvelun käyttö on pääosin maksutonta. Palvelu voi kuitenkin sisältää maksullisia osia ja maksullisia lisäpalveluita (jäljempänä ”Maksullinen palvelu”). Palvelun osien ja lisäpalveluiden maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen Palvelussa.

Palvelussa tehtävistä neuvontapyynnöistä, hakemus- ja ilmoitusasioista ja niissä tehdyistä päätöksistä on vastuussa kyseiseen hankkeeseen Palvelussa määritetty viranomainen.

2 SOPIMUS PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan (jäljempänä ”Osapuolet”) välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan sääntöjä ja ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen ja poistaa Käyttäjän käyttöoikeudet Palveluun välittömin vaikutuksin, jos Käyttäjän toiminta on näiden Käyttöehtojen tai lain vastaista, tai Käyttäjä tarkoituksenmukaisesti ja toistuvasti häiritsee viranomaisten tehtäviä tai Palvelun toimintaa. Käyttöoikeuksien poistosta ilmoitetaan Käyttäjälle Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän irtisanomisen perusteella Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Käyttäjä ja Palveluntarjoaja vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

3 PALVELUUN REKISTERÖITYMINEN JA TUNNISTAUTUMINEN

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymisen.

Lupa- ja ilmoitusasioinnissa käytetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista.

Vahva tunnistaminen tarkoittaa Käyttäjän henkilöllisyyden varmentamista verkkopankkitunnuksilla, mobiili-varmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortilla). Vahvaan tunnistamiseen käytetään Suomi.fi-palvelua.

Vahvan tunnistautumisen avulla tehdyn rekisteröinnin avulla viranomainen voi varmistua asioijan henkilöydestä. Väärien käyttäjätietojen antaminen on rikos.

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä salasana Palvelun käyttämistä varten.

Käyttäjä saa Palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai virheellisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti ja viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään käyttäjätiedot ajan tasalla.

4 NEUVONTAPALVELU

4.1 Osapuolet

Palveluntarjoaja ei ole neuvontapalvelussa tapahtuvan asiakaspalvelun tai neuvonnan osapuoli.

Neuvontapalvelun osapuolina ovat neuvontapalvelua käyttävät Käyttäjät sekä viranomaiset, jotka antavat asiakaspalvelua ja neuvontaa.

4.2 Neuvontapalvelun käyttö

Neuvontapalvelussa on kyse viranomaisen antamasta asiakaspalvelusta ja neuvonnasta. Neuvontapalvelussa ei voi saattaa asiaa vireille eivätkä annetut vastaukset ole päätöksiä.

Kunnan viranomaisella on oikeus olla vastaamatta tehtyyn neuvontapyyntöön, jos sen on tehnyt rekisteröitymätön käyttäjä ja viranomainen katsoo, että pyyntö on tehty häiritsemistarkoituksessa. Kunnan viranomainen noudattaa neuvontapalvelussa hallintolain (434/2003) mukaisia määräyksiä ja säännöksiä asiakaspalvelun tarjoamisesta hyvän hallintotavan mukaisesti.

4.3 Vastaukset ja ohjeet

Palveluntarjoaja ei vastaa neuvontapalvelussa annetuista ohjeista eikä Käyttäjälle näiden käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Neuvontapalvelussa annetut vasteajat ovat viitteellisiä. Palveluntarjoaja tai viranomainen ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat vastauksen saamisen viivästymisestä.

5 HAKEMUSPALVELU

5.1 Osapuolet

Palveluntarjoaja ei ole Palvelussa tapahtuvan lupa- tai ilmoitusasian osapuoli.

Lupa- ja ilmoitusasiassa Palvelua käyttävänä osapuolena ovat mm. luvan hakijat sekä heitä edustavat valtuutetut asiamiehet, viranomaiset, lausuntoja antavat viranomaiset ja muut tahot, naapurit sekä muut, joita asia suoraan koskee.

5.2 Valtuuttaminen

Viranomaisen kanssa voi asioida vain henkilö jolla on kyseisessä asiassa siihen oikeus. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta asioinnista.

Valtuuttaminen voidaan tehdä liittämällä Palvelussa hakemukseen skannattu valtakirja tai valtuuttamalla käyttäjä Palvelussa. Palvelussa tehty valtuuttaminen tulkitaan sähköisesti allekirjoitetuksi valtakirjaksi.

Jos hakijoita on useita, vaaditaan valtuutuksen saaminen kaikilta hakijoilta em. keinoin.

Yrityksen puolesta saa asioida vain henkilö, jolla on siihen oikeus. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus toimia yrityksen nimiin Palvelussa.

5.3 Allekirjoittaminen

Sähköisen allekirjoittamisen käytöstä määrittää laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) ja laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003).

Palveluun jätetyt dokumentit katsotaan kirjautuneen Käyttäjän allekirjoittamiksi. Hakemusta jätettäessä Palvelussa katsotaan hakemus kirjautuneen Käyttäjän allekirjoittamaksi.

5.4 Vireilletulo

Asian vireilletulon ajankohta määräytyy hetkestä, jolloin Käyttäjä jättää hakemuksen tai ilmoituksen Palvelussa.

Asian vireilletuloa varten hakemus tai ilmoitus tulee olla täytetty riittävin tiedoin. Tietojen riittävyydestä päättää viranomainen.

Palveluntarjoaja ei missään tapauksissa vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osapuolille vireilletulon ajankohdan siirtymisestä.

5.5 Käyttöloki

Palvelussa kerätään käyttölokitietoa Käyttäjien tekemistä tietojen tai aineiston lisäyksistä, poistoista ja muutoksista, asian vireille saattamisesta sekä aineistojen siirtämisestä asioinnista vastaavalle viranomaiselle.

Palveluntarjoaja voi luovuttaa asiaan liittyvät käyttölokitiedot asiaa käsittelevän viranomaisen tai asiassa valitusviranomaisena toimivan tahon pyynnöstä.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää lokitietoja Palvelun kehittämiseen, virhetilanteiden ratkaisuun tai vastaavaan toimintaan liittyvissä tehtävissä.

6 AINEISTOT

6.1 Palvelussa säilytettävä aineisto ja tietosisältö

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät aineistot ja tiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjän tulee tarvittaessa varmistaa aineiston oikeellisuus ja riittävyys asiasta vastaavalta viranomaiselta.Tietokannat varmuuskopioidaan, mutta Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tietojen häviämisestä, korruptoitumisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa aineistojen pitkäaikaissäilyttämisestä tai arkistoinnista. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen tuhoamisesta.

Palveluntarjoaja voi poistaa hankkeeseen liittyvän aineiston Palvelusta, kun hanke on päättynyt. Aineiston toimittaminen Palveluun ei vaikuta aineiston omistus- ja immateriaalioikeuksiin.

Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa aineistoon.

Palvelussa säilytettävää aineistoa voidaan käyttää lisäarvopalveluissa ilman Käyttäjän erillistä suostumusta. Aineiston tekijänoikeudet säilyvät niiden haltijoilla.

Aineiston mahdolliseen jatkokäyttöön saattaa liittyä tekijä- tai omistusoikeudellisia kysymyksiä. Aineistoa voidaan hyödyntää tekijänoikeuksien rajoissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

6.2 Muiden toimijoiden tarjoamat aineistot

Palveluun tarjotaan sähköisiä aineistoja kunnilta, Maanmittauslaitokselta, Väestörekisterikeskukselta ja muilta viranomaistahoilta. Em. toimijat vastaavat omien aineistojensa sisällöstä omien käyttöehtojensa mukaisesti.

Palveluntarjoaja tai viranomainen ei vastaa Palvelussa olevasta kartta- tai muun aineiston sisällöstä tai virheistä. Jos Käyttäjä on epävarma aineiston oikeellisuudesta tai ajankohtaisuudesta, tulee Käyttäjän varmistaa aineiston oikeellisuus.

Palveluntarjoaja ei vastaa, jos aineistoa ei voida näyttää palvelussa teknisen vian takia.

6.3 Palveluntarjoajan tuottama aineisto

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa.

Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua aineistoa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7 LISÄARVOPALVELUT

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä Palveluun muita Lisäarvopalveluita. Lisäarvopalveluiden käyttö on Käyttäjälle vapaaehtoista, eikä niiden käyttöönotto tai käyttäminen ole edellytys Neuvontapalvelun tai Hakemuspalvelun käyttämiseen.

Lisäarvopalvelut voivat olla maksuttomia tai Maksullisia palveluita. Palveluntarjoaja voi periä Maksullisesta palvelusta liittymismaksun sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvän, aikaan sidotun taikka muulla tavoin määräytyvän maksun. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

Lisäarvopalveluissa noudatetaan kunkin lisäarvopalvelun omia käyttöehtoja tai erikseen mainittaessa näitä Käyttöehtoja.

8 PALVELUN KIELET

Palvelu on kaksikielinen.

Asiointi Palvelussa tapahtuu suomen tai ruotsin kielellä. Asiakaspalvelusta vastaa viranomainen. Kaksikieliset kunnat tarjoavat Lupapiste.fi-palvelussa asiakaspalvelua ruotsin ja suomen kielellä, yksikieliset kunnat toimivat omalla kielellään.

9 PALVELUN KÄYTTÖAIKA

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun ylläpito voi tarvittaessa väliaikaisesti sulkea Palvelun tai Palvelun osia esimerkiksi huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

10 KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

11 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palveluntarjoaja vaihtuu.

Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus, Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä Palveluun liittyvät henkilörekisterit Cloudpermitin osittain tai kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

12 EVÄSTEET

Palvelussa käytetään evästeitä sisäänkirjautumisen mahdollistamiseksi ja tietoturvan parantamiseksi. Evästeiden voimassaolo päättyy istunnon päättyessä.

13 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

14 MUUTA

Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Käyttöehdot kirjattu: 28.5.2013
Käyttöehdot päivitetty: 14.9.2017. VETUMA-palvelu on korvattu Suomi.fi-palvelulla.
Käyttöehdot päivitetty: 18.5.2016. Luku 3: Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymisen.

Käyttöehdot päivitetty: 14.4.2020. Palveluntarjoajan nimi päivitetty

Lisenssit

Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi, versio 1.0 – 1.5.2012.

Lupapiste-palvelu sisältää Maanmittauslaitoksen nimistön kyselypalvelun 03/2013 aineistoa.

1. YLEISTÄ

Maanmittauslaitos (jäljempänä Lisenssinantaja) on tietoaineiston immateriaalioikeuksien haltijana myöntänyt lisenssin tietoaineiston (tai sen osan) kopioon (jäljempänä aineisto) näiden käyttöehtojen mukaan.

Lisenssinsaajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön. Vastaanottamalla aineiston Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot.

Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta.

2. LISENSSIN EHDOT

2.1. Käyttöoikeudet

Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti:

2.2. Lisenssinsaajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä käytettyyn jakelumediaan tai -menetelmään kohtuullisesti soveltuvalla tavalla:

Tämän lisenssin perusteella Lisenssinsaaja ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.

2.3. Lisenssinantajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinantaja vastaa, että

3. SOVELLETTAVA LAKI

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.

4. MUUTOKSET TÄHÄN LISENSSIIN

Lisenssinantaja voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka on vastaanotettu ennen lisenssin muuttumista tai vaihtumista.