Hakemusnäkymä ja perustoiminnot

Hakemusnäkymä on vuorovaikutteinen työtila kaikille hankkeen osapuolille. Hankkeen puuttuvia tietoja voidaan täydentää missä järjestyksessä tahansa ja viranomaisen kanssa voidaan käydä keskustelua hankekohtaisen keskusteluikkunan kautta. Hakemusnäkymän perustoiminnot löytyvät hakemuksen oikeassa sivussa sijaitsevasta toimintolistauksesta.

Hakemukselle kirjoitetut tiedot tallentuvat automaattisesti ja hakemustietoja voidaan muokata hankkeen osapuolten tai viranomaisen toimesta aina siihen asti, kunnes hakemus siirretään käsittelyyn päätöksentekoa varten. Tarvittaessa viranomainen voi palauttaa hakemuksen täydennettäväksi. Kommunikointia voidaan jatkaa myös käsittelyvaiheessa keskusteluikkunan kautta.

Hakemusnäkymä (hankkeen työtila)

Näet hakemuksen yhteenvedossa hankkeen sijainnin, hankkeen vaiheen ja valitut toimenpiteet. Tarvittavat hakemustiedot tulevat täytettäväksi valittujen toimenpiteiden sekä asiointikunnan määrittämänä. Hakemuksen oikealla sivulla olevan keskusteluikkunan kautta voit kysyä neuvoa kunnan viranomaisilta hankkeeseen liittyen.

Luonnos

Lisätietoa hakemuksen eri vaiheista saat viemällä hiiren hakemustilan päälle.

Näkyy viranomaiselle

Keskusteluikkuna

Hakemuskohtaisen keskusteluikkunan kautta voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä kirjoittaa hakemukseen liittyviä huomiota ja kysymyksiä. Keskusteluikkunan sisältö näkyy kaikille hankkeen osapuolille ja kommentista jää ketjuun näkyville sen sisältö, kirjoittaja ja ajankohta. Keskusteluun jätettyjä kommentteja ei pysty jälkikäteen muokkaamaan tai poistamaan.

Saat keskusteluikkunan auki klikkaamalla hakemuksen oikeassa reunassa näkyvää ”Keskustelu”-palkkia. Saat suljettua ikkunan klikkaamalla uudelleen samaa palkkia. Palkin väri vaihtelee sen mukaan, onko keskusteluun tullut uusia viestejä vai ei: mikäli palkki on vihreä, on uusia viestejä saapunut. Oranssi väri kertoo, että keskustelussa ei ole uusia viestejä.

uusi_keskustelu_1

Keskusteluun osoitettu viesti kirjoitetaan ”Kirjoita viesti” -kenttään. Mikäli hakemus on ”Luonnos”-tilassa, on viestin lähettämiseen kaksi eri vaihtoehtoa. Viesti ja hakemus siirtyvät viranomaisen nähtäväksi, jos jätät viestin klikkaamalla ”Kysy viranomaiselta”. Tällöin hakemuksen tila muuttuu ”Näkyy viranomaiselle”-tilaan.

Mikäli toiveissa on valmistella hanketta ”Luonnos”-tilassa, voit kirjoittaa hakemukseen liittyviä huomiota keskusteluikkunaan ilman, että ne välittyvät viranomaisen nähtäville. Tällöin kirjoita kommenttisi ja klikkaa ”Lähetä viesti”. Tällöin hanke säilyy edelleen ”Luonnos”-tilassa

uusi_keskustelu_2

”Näkyy viranomaiselle”-tilassa valittavina on enää ”Lähetä viesti”, jolloin viesti ohjatuu näkyville kaikille hankkeen valmisteluun osallistuville.

uusi_keskustelu_3

 

Ohjeikkuna

Viranomaiset ja lausunnonantajat voivat lisätä hankekohtaisia ohjeita hankkeen oikeasta laidasta löytyvään ohjeikkunaan. Kun hankkeelle on lisätty uusi ohje, näkyy ohjeikkuna vihreänä.

Saat ohjeikkunan auki klikkaamalla hakemuksen oikeassa reunassa näkyvää ”Ohje”-palkkia. Saat suljettua ikkunan klikkaamalla uudelleen ”Ohje”-palkkia.

uusi_ohje_4

Kun ohjeikkuna on avattu, muuttuu palkki oranssiksi. Uusi ohje on merkitty tähti-ikonilla.

Ohjeikkunassa on sekä kunnan yleistä ohjeistusta asioinnista, sekä hankekohtaisia ohjeita. Ohjeisiin pääsee siirtymään klikkaamalla ohjeen oranssia otsikkoa.

uusi_ohje_5

 

Sijaintitietojen muuttaminen

Mikäli huomaat, että hakemuksen sijaintitiedot eivät ole oikein, voit muuttaa sijaintiedot klikkaamalla hanke- tai neuvontapyyntönäkymässä osoitteen vierestä kohtaa “Muokkaa”. Sijaintitietoja (osoite ja kiinteistö) voi muokata sekä luvanhakija että viranomainen.

Muokkaa

Sivulle avautuvan esikatselunäkymän kautta voit joko muokata osoitetietoja suoraan osoitekenttään tai mikäli kiinteistö on väärä, voit klikata hiirellä oikeaa kiinteistöä.

Kun klikkaat haluttua kiinteistöä, sijaintitiedot päivittyvät esikatselunäkymään. Siirryttäessä uuteen sijaintiin kiinteistötunnus sekä osoite päivittyvät näkymään. Mikäli tiedot ovat oikein, paina “Tallenna”. Mikäli haluat muuttaa osoitetietoja tai päivittää katunumeroa, pyyhi vanha osoite tai numero pois ja kirjoita uusi tilalle. Uusi sijaintitieto päivittyy hakemukselle.

Pääset pois tietoja muuttamatta klikkaamalla “Peruuta”.

Muokkaa_2

 

Hakemuksen status

Hankkeen status on ilmoitettu hankkeen ylälaidassa, aivan valitun päätoimenpiteen alla.

hankkeen_status_1

Luonnos: Luonnos-tilassa voit rauhassa valmistella hakemusta ja kutsua muita osapuolia hakemukselle. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa viranomaiselta keskusteluketjussa. Muuten viranomainen käsittelee hakemuksesi vasta jätettyäsi sen.

Näkyy viranomaiselle: Hakemus näkyy nyt myös viranomaisille. Voit edelleen jatkaa hakemuksen valmistelua rauhassa, ja tarpeen vaatiessa keskustella asian edistämisestä viranomaisen kanssa hankkeen keskusteluketjun kautta.

Hakemus jätetty: Hakemus on nyt vireillä ja odottaa viranomaisen käsittelyä. Voit tarvittaessa muokata hakemuksen tietoja sekä lisätä vaadittuja suunnitelmia ja liitteitä hakemukselle.

Käsittelyssä: Viranomainen on ottanut hakemuksen käsittelyyn päätöksentekoa varten. Hakemus on lukittu käsittelyn ajaksi. Mikäli hakemuksen tietoja tulee vielä muokata, tulee hakemus palauttaa täydennettäväksi. Palautusta voi pyytää asiaa käsittelevältä viranomaiselta hakemuksen keskusteluketjun kautta.

Täydennettävänä: Hakemusta käsittelevä viranomainen on palauttanut hakemuksen täydennettäväksi. Kun hakemusta on täydennetty viranomaisen ohjeen mukaan, tulee tästä ilmoittaa viranomaiselle hakemuksen keskusteluketjun kautta. Ilmoituksen jälkeen viranomainen siirtää hakemuksen takaisin käsittelyyn, jolloin hakemuksen tietojen täydentäminen ei ole enää mahdollista.

Päätös annettu: Viranomainen on antanut hakemukseen päätöksen. Löydät päätöksen ”Päätökset”-välilehdeltä.

Hakemuksen tilamuutoksista lähetetään tieto hankkeen osapuolille sähköpostitse.

 

Viiteluvan lisääminen

Mikäli olet hakenut aikaisemmin lupaa, joka liittyy tekemääsi lupahakemukseen, voit siirtää aiemman luvan viiteluvaksi. Pääset lisäämään viiteluvan klikkaamalla oikealta toimintovalikosta ”Lisää viitelupa”.

Viitelupa

Mikäli olet hakenut kyseisen luvan Lupapisteen kautta, voit valita luvan alasvetovalikon kautta. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa lupatunnuksen ”Kuntalupatunnus”-tekstikenttään.

Kuntalupatunnus

Viitelupa tulee näkyville hakemuksen tietojen yhteyteen, kartan oikealle puolelle. Mikäli viitelupaa on haettu Lupapisteen kautta, pääset tarkastelemaan lupaa klikkaamalla viiteluvaksi muodostunutta asiointitunnusta. Viiteluvalla lupaan viittaavat hakemukset näkyvät kartan oikealla puolella kohdassa ”Tähän hakemukseen viittaavat luvat”.

Capture11

Capture10

 

Hakemuksen peruminen

Voit perua hakemuksen hakemuksen perustoimintovalikosta klikkaamalla ”Peruuta hakemus”.

Capture12

Palvelu varmistaa, haluatko varmasti peruuttaa hakemuksen – kirjoita kenttään peruutuksen syy. Peruutuksen syy jää hakemuksen Keskustelu-osioon näkyviin. Peruutetu hakemukset löytyvät ”Hankkeet”-sivulla ”Peruutetut”-välilehdeltä.

Hakemuksen palauttaminen aktiivikseksi

Jos peruutettua hakemusta tuleekin jatkaa, sen voi palauttaa taas täydennettäväksi hakemuksen oikeasta reunasta painikkeesta ”Palauta aktiiviseksi”. Hakemus palautuu peruutusta edeltäneeseen tilaan. Palautuksen voi tehdä peruutuksen tehnyt osapuoli tai kunnan viranomainen.

palauta_aktiiviseksi

 

Hakemuksen vireille jättäminen

Hakemus tulee jättää vireille jotta se siirtyy asiaa hoitavan viranomaisen käsittelyyn. Hakemuksen vireille jättäminen tapahtuu hankkeen ”Jätä hakemus”-välilehdeltä klikkaamalla ”Jätä hakemus”.

hakemuksen_jattaminen_1

Hakemuksen käsittelemisestä veloitetaan voimassaolevan taksan mukainen hinta, jos kunnan viranomaisen maksuperusteissa on niin määrätty. Kaikkien pakollisten kenttien tulee olla täytetyt sekä pyydettyjen liitteiden ja suunnitelmien tulee olla lisättynä hakemukselle ennen vireillejättöä. Huomioithan, että joissain kunnissa hakemuksen jättäminen on estetty, mikäli käsittelyn kannalta pakollisia tietoja puuttuu.