Päätöksen jälkeen

Näet hankkeesta annetut päätökset ja lupavaatimukset Lupapisteestä. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun viranomainen on antanut päätöksen. Hankenäkymä muuttuu päätöksen jälkeen tukemaan työmaan aikaista asiointia.

Hankenäkymä

Päätöksen antamisen jälkeen Lupapisteen hakemusnäkymä muuttuu tukemaan rakentamisen aikaista toimintaa ja tila muuttuu muotoon ”Päätös annettu”. Hankkeen tila muuttuu hankkeen etenemisen mukaan ja sähköisesti hankkeella mukana olevat osapuolet saavat tästä tiedon sähköpostiin.

Voit katsoa videon rakentamisen aikaisesta näkymästä hakemuksella.

Hankenäkymä välilehdittäin rakentamisen aikaisessa toiminnassa:

  • Osapuolet: Välilehdeltä nähdään hakemuksen osapuolet sekä päästään nimeämään ja kutsumaan muita tarpeellisia osapuolia mukaan hankkeelle
  • Rakentaminen:  Viranomaisen vaatimat työnjohtajat sekä muut luvan ehdot (mm. katselmukset, kokoukset) luetellaan kootusti välilehdellä. Työnjohtajalistauksen yhteydestä päästään nimeämään työnjohtajat hankkeelle
  • Suunnitelmat ja liitteet: Hankkeen osapuolet voivat liittää dokumentteja (mm. erityissuunnitelmat, selvitykset) hankkeelle
  • Päätös: Päätös, lupamääräykset sekä päätöksen pöytäkirjaote löytyvät välilehdeltä
  • Hakemus: Hakemuksen tiedot (mm. hankkeen kuvaus, RH-tiedot, lausunnot) ovat nähtävillä kootusti välilehdeltä. Hakemuksen aikaisia tietoja ei päästä enää tässä vaiheessa muokkaamaan. Mikäli hakemuksen aikaiset tiedot muuttuvat oleellisesti, tulee hakea erillistä muutoslupaa.

Screen Shot 2016-04-04 at 10.47.52

Kuntalupatunnus, päätöstiedot ja -ehdot sekä pöytäkirjaote löytyvät ”Päätökset”-välilehdeltä.

Screen Shot 2016-04-04 at 11.05.25

Viranomaisen vaatimat työnjohtajat sekä muut luvan ehdot (mm. tarvittavat katselmukset, liitteet, muut määräykset) luetellaan kootusti välilehdellä.

Screen Shot 2016-04-04 at 11.04.36

 

Suunnittelijan nimeäminen tai vaihtaminen

Hankkeelle voidaan tarpeen vaatiessa nimetä tai vaihtaa suunnittelijoita vielä päätöksenteon jälkeenkin. Suunnittelijan nimeäminen tai vaihtaminen vaatii oman hakemuksensa, joka linkitetään viittaamaan jo päätöksen saaneeseen rakentamisen lupaan.

Pääset tekemään uuden lupahakemuksen klikkaamalla ”Tee hakemus” aivan Hankkeet-näkymän oikeasta ylälaidasta.

suunnittelijan_nimeaminen_1

Aloita valitsemalla kartalta hankkeen sijainti joko kadunnimen, kiinteistötunnuksen tai kunnan nimen mukaan. Voit lisäksi etsiä oikean sijainnin kartan zoomauksen avulla. Mikäli haet sijainnin hakukentän kautta, valitse alasvetovalikosta oikea sijainti ja klikkaa ”Hae”.

Uusi hanke

Tarkista sijainnin valitsemisen jälkeen tietolaatikosta, että kiinteistötunnus- ja osoitetiedot ovat oikein. Osoitehaun aineiston epätarkkuudesta johtuen haun osoitus voi osua viereiselle kiinteistölle tai katualueelle. Tarkenna tarvittaessa sijainti ja korjaa osoitetieto. Pääset eteenpäin klikkaamalla ”Jatka”.

Valitse seuraavaksi oikea toimenpide valikosta. Toimenpide suunnittelijan nimeämiseen tai vaihtamiseen löytyy seuraavan polun takaa:

  • Rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toimenpide
  • Rakennustyön aikaiset muutostoimenpiteet
  • Suunnittelijan nimeäminen tai vaihtaminen, kun lupa on myönnetty

Toimenpiteen valittuasi klikkaa ”Tee hakemus”. Täydennä hakemus.

Jotta täydennetty hakemus voidaan jättää vireille, tulee jo päätöksen saanut rakentamisen lupa lisätä hakemuksen viiteluvaksi klikkaamalla oikealta toimintovalikosta ”Lisää viitelupa”.

Viitelupa

Mikäli olet hakenut kyseisen luvan Lupapisteen kautta, voit valita luvan alasvetovalikon kautta. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa lupatunnuksen ”Kuntalupatunnus”-tekstikenttään.

Kuntalupatunnus

Viitelupa tulee näkyville hakemuksen tietojen yhteyteen, kartan oikealle puolelle. Mikäli viitelupaa on haettu Lupapisteen kautta, pääset tarkastelemaan lupaa klikkaamalla viiteluvaksi muodostunutta asiointitunnusta. Viiteluvalla lupaan viittaavat hakemukset näkyvät kartan oikealla puolella kohdassa ”Tähän hakemukseen viittaavat luvat”.

 

Suunnitelmien ja liitteiden lisääminen

Hankkeelle voidaan lisätä dokumentteja ”Rakentaminen”-välilehdellä lupamääräysten yhteydestä sekä ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdellä. Hakemukseen liittyvät dokumentit löytyvät ”Hakemuksen aikaiset liitteet” -otsikon alta ja päätöksen jälkeen lisättävät dokumentit (kuten erityissuunitelmat ja selvitykset) tulevat osaksi ”Rakentamisen aikaiset liitteet”-kokonaisuutta.

Palveluun voidaan lisätä useita erilaisia tiedostomuotoja. Mikäli mahdollista, tallenna PDF-tiedostot arkistokelpoisessa PDF/A-1b, PDF/A-2b tai PDF/A-3b -muodossa. Muut PDF-muodot muunnetaan PDF/A-muotoon automaattisesti, jolloin joudut tarkastamaan lopputuloksen. Pystyt tallentamaan PDF/A-muotoja esim. ilmaisella LibreOffice-sovelluksella.

Rakentaminen-välilehdeltä nähdään viranomaisen vaatimat liitteet kohdassa ”Muut lupamääräykset”. Liite päästään lisäämään klikkaamalla liitteen nimeä.

Screen Shot 2016-04-04 at 14.34.02

Liitekohtaisella sivulla tulee täydentää myös liitteisiin liittyvää lisätietoa (sisältökuvaus, mihin liite liittyy, kokotieto). Liitekohtaista keskustelua voidaan käydä ”Keskustelu”-ikkunan kautta.

Screen Shot 2016-04-04 at 13.26.03

Liitekohtaiselle sivulle tallentuu liitteen nimi, sekä tallentajan nimi ja tallennusajankohta. Liitteen sisältö-, mittakaava- ja kokotietoja päästään täydentämään liitesivulla. ”Piirustuksen sisältö”-kenttään tulee lisätä tarkempi kuvaus dokumentin sisällöstä, esimerkiksi KVV-suunnitelman yhteydessä ”KVV 2.kerros ”

Screen Shot 2016-04-04 at 13.28.00

Muita tarvittavia liitteitä voidaan lisätä klikkaamalla ”Toiminnot”-pudotusvalikosta ”Lisää liite”.

Screen Shot 2016-04-04 at 13.32.47

Valitse sitten liitteen tyyppi valikosta sekä lisätieto siitä, mihin liite liittyy. Lisää liite, ja viimeistele lisäys klikkaamalla ”Tallenna”.

Screen Shot 2016-04-04 at 13.33.23

 

Jatkoajan hakeminen (rakentamisen lupa)

Jatkoajan hakemiseksi hankkeelle tulee tehdä kokonaan uusi hakemus. Tehdylle hakemukselle lisätään viiteluvaksi varsinainen lupa, johon jatkoaikaa haetaan. Uuden hakemuksen tekemiseksi klikkaa ”Hankkeet” -näkymässä ”Tee hakemus”.

tee_hakemus

Valitse kartalta hankkeen sijainti joko kadunnimen, kiinteistötunnuksen tai kunnan nimen mukaan. Voit lisäksi etsiä oikean sijainnin kartan zoomauksen avulla. Mikäli haet sijainnin hakukentän kautta, valitse alasvetovalikosta oikea sijainti ja klikkaa ”Hae”.

Uusi hanke

Tarkista sijainnin valitsemisen jälkeen tietolaatikosta, että kiinteistötunnus- ja osoitetiedot ovat oikein. Osoitehaun aineiston epätarkkuudesta johtuen haun osoitus voi osua viereiselle kiinteistölle tai katualueelle. Tarkenna tarvittaessa sijainti ja korjaa osoitetieto. Pääset eteenpäin klikkaamalla ”Jatka”.

Hanke

Pääset eteenpäin lupahakemuksen tekemiseen valitsemalla oikean toimenpiteen toimenpidevalikosta. Toimenpidevalikon laajuus vaihtelee riippuen siitä, minkä kunnan alueella asioidaan. Mikäli rakennustyön aloittamiseen ja / tai loppuunsaattamiseen liittyvää valintaa ei löydy toimenpidevalikosta, tällöin kyseiseen kuntaan ei voi jättää jatkoaikahakemusta Lupapisteen kautta. Tällaisessa tapauksessa asiasta tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja pyytää ohjeet jatkoaikahakemuksen jättämiseen.

Valitse toimenpidevalikosta seuraava polku:
• Valitse: Rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toimenpide
• Valitse: Rakennustyön aikaiset muutostoimenpiteet
• Valitse: Rakennustyön aloittamisen ja/tai loppuunsaattamisen jatkaminen (jatkoajan hakeminen).

Hakemuksen tekemiseksi klikkaa ”Tee hakemus”.

hankkeen_valinta

Lisää tekemäsi hakemuksen ”Hakemuksen tiedot”-välilehdelle selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä ja täydennä vaadittavat roolit ”Osapuolet” -välilehdelle. Laajempi ohje hakemuksen täyttämiseen täältä ja roolitietojen täydentämiseen täältä.

rakennustyon_loppuunsaattaminen_1

Kun hakemuksen tiedot on täydennetty, tulee alkuperäinen lupa lisätä uudelle hakemukselle viiteluvaksi. Mikäli alkuperäinen lupa on käsitelty Lupapisteessä, viitataan luvan LP-alkuiseen asiointitunnukseen. Mikäli alkuperäistä lupaa ei ole siirretty Lupapisteeseen vaan käsittely on hoidettu toisin, asetetaan viiteluvaksi alkuperäisen luvan kuntalupatunnus.

Pääset lisäämään viiteluvan klikkaamalla oikealta toimintovalikosta ”Lisää viitelupa” ja tämän jälkeen joko valitsemalla luvan asiointitunnuksen ”Valitse lupa”-valikosta, tai kirjoittamalla kuntalupatunnuksen ”Kuntalupatunnus”-kenttään.

rakennustyon_loppuunsaattaminen

Kuntalupatunnus

 

Jatkoajan hakeminen (yleisten alueiden lupa)

Jatkoajan hakemiseksi hankkeelle tulee tehdä kokonaan uusi hakemus. Tehdylle hakemukselle lisätään viiteluvaksi varsinainen lupa, johon jatkoaikaa haetaan. Uuden hakemuksen tekemiseksi klikkaa ”Hankkeet” -näkymässä ”Tee hakemus”.

Capture54

 

Valitse kartalta hankkeen sijainti joko kadunnimen, kiinteistötunnuksen tai kunnan nimen mukaan. Voit lisäksi etsiä oikean sijainnin kartan zoomauksen avulla. Mikäli haet sijainnin hakukentän kautta, valitse alasvetovalikosta oikea sijainti ja klikkaa ”Hae”.

Uusi hanke

Tarkista sijainnin valitsemisen jälkeen tietolaatikosta, että kiinteistötunnus- ja osoitetiedot ovat oikein. Osoitehaun aineiston epätarkkuudesta johtuen haun osoitus voi osua viereiselle kiinteistölle tai katualueelle. Tarkenna tarvittaessa sijainti ja korjaa osoitetieto. Pääset eteenpäin klikkaamalla ”Jatka”.

Hanke

Pääset eteenpäin lupahakemuksen tekemiseen valitsemalla oikean toimenpiteen toimenpidevalikosta. Toimenpidevalikon laajuus vaihtelee riippuen siitä, minkä kunnan alueella asioidaan. Mikäli rakennustyön aloittamiseen ja / tai loppuunsaattamiseen liittyvää valintaa ei löydy toimenpidevalikosta, tällöin kyseiseen kuntaan ei voi jättää jatkoaikahakemusta Lupapisteen kautta. Tällaisessa tapauksessa asiasta tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja pyytää ohjeet jatkoaikahakemuksen jättämiseen.

Valitse toimenpidevalikosta seuraava polku:

  • Valitse: Yleiset alueet (Sijoittamissopimus, katulupa, alueiden käyttö)
  • Valitse: Jatkoajan hakeminen

Hakemuksen tekemiseksi klikkaa ”Tee hakemus”.

ya_jatkoajan_hakeminen_1

Lisää tekemäsi hakemuksen ”Hakemuksen tiedot”-välilehdelle perustelut jatkoajan tarpeella ja täydennä vaadittavat roolit ”Osapuolet” -välilehdelle. Laajempi ohje hakemuksen täyttämiseen täältä ja roolitietojen täydentämiseen täältä.

ya_jatkoajan_hakeminen_2

Kun hakemuksen tiedot on täydennetty, tulee alkuperäinen lupa lisätä uudelle hakemukselle viiteluvaksi. Mikäli alkuperäinen lupa on käsitelty Lupapisteessä, viitataan luvan LP-alkuiseen asiointitunnukseen. Mikäli alkuperäistä lupaa ei ole siirretty Lupapisteeseen vaan käsittely on hoidettu toisin, asetetaan viiteluvaksi alkuperäisen luvan kuntalupatunnus.

Pääset lisäämään viiteluvan klikkaamalla oikealta toimintovalikosta ”Lisää viitelupa” ja tämän jälkeen joko valitsemalla luvan asiointitunnuksen ”Valitse lupa”-valikosta, tai kirjoittamalla kuntalupatunnuksen ”Kuntalupatunnus”-kenttään.

ya_jatkoajan_hakeminen_3

Kuntalupatunnus