Palveluinfo

Lupapiste on virtuaalinen työtila rakennuslupa-asioiden hoitamiseen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Lupapisteen kautta voidaan kysyä neuvoa kunnan rakennusvalvonnalta sekä hoitaa hankkeen koko lupa-asiointi. Hanketilaan tallennetaan sähköisesti kaikki hakemus-, liite- ja suunnittelutiedot ja palvelun kautta voidaan hoitaa mm. lausuntojen antaminen sekä naapureiden kuuleminen. Työskentely Lupapisteessä on vuorovaikutteista, joten luvanhakija tai häntä edustava ammattilainen sekä luvan myöntävä viranomainen voivat vaihtaa tietoja hakuprosessin aikana. Lupapiste on virastojen aukioloajoista riippumaton, joten asiointi onnistuu milloin tahansa. Lupapiste tarjoaa ajantasaisen näkymän lupaprosessin etenemiseen kaikille asianosaisilla tahoille, kuten rakennushankkeeseen ryhtyvälle, pääsuunnittelijalle tai rakennusvalvonnalle.

LUPAPISTE SUJUVOITTAA HANKKEEN LUPAPROSESSIA

Sähköinen asiointi helpottaa tiedonkulkua sekä säästää aikaa ja rahaa niin käyttäjiltä kuin viranomaisiltakin. Sähköisen asioinnin tuoma valtakunnallinen säästöpotentiaali on miljoonia euroja vuosittain. Lupapiste on yhteinen virtuaalinen työtila, jossa kansalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat valmistella hankkeitaan vuorovaikutuksessa viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Palvelun käyttö nopeuttaa ja tehostaa lupa-asiointia sekä parantaa viranomaisille tulevien hakemusten ja suunnitelmien laatua.

LUPAPISTEEN LUPATYYPIT JA KEHITYSSUUNNAT

Palvelu tuli kansalaisten ja yritysten käyttöön ensimmäisissä pilottikunnissa jo keväällä 2013. Piloteiksi valitut 23 kuntaa edustivat eri kokoluokkia, laajaa maantieteellistä kattavuutta, eri taustajärjestelmiä ja molempia kotimaisia kieliä. Vuoden 2013-2014 aikana Lupapiste laajeni rakennusvalvonnan luvista mm. kuntien  sijoitus-, kaivu- ja yleisten alueiden käytön lupien palveluksi. Nykyään palvelun kautta voidaan hoitaa sekä ympäristötoimen lupa-asiointi että kiinteistötoimituksiin liittyvä asiointi. Lupapisteen yhteyteen on kehitetty SÄHKE2-sertifikaatin mukainen pysyväisarkisto rakennusvalvonnoille ja jatkossa sama on saatavilla myös yleisten aluiden osalta.

Kunnat palvelussa -sivulta voit tarkistaa missä kunnissa Lupapiste on jo avoinna luvanhakijoille ja mitkä kunnat ovat lähitulevaisuudessa avaamassa palvelun.

Lupapiste on toteutettu osana ympäristöministeriön Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -palvelukokonaisuutta. Palvelukokonaisuus kuului valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe) vuoden 2015 loppuun asti.

Lupapisteen palveluntuottaja on Evolta Oy. Kumppanina palvelussa on kuntien hakemusprosesseihin ja paikkatietoihin liittyen Sito Oy.

PALVELUN KÄYTÖN TEKNISET VAATIMUKSET

Suosittelemme, että päivität selaimesi tuoreimpaan versioon parasta käyttökokemusta varten. Lupapiste-palvelu toimii ainakin seuraavilla web-selaimilla:
  • Internet Explorer 11
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox (kaksi tuoreinta versiota ja tuorein ESR-versio)
  • Google Chrome (kaksi tuoreinta versiota)
  • Safari (kaksi tuoreinta versiota)