Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Solita Oy

Y-tunnus: 1060155-5

Osoite: Åkerlundinkatu 11, FI-33100 Tampere

Puhelin: 03 389 1380

Sähköposti: contact (at) solita.fi

YHTEYSHENKILÖ HENKILÖREKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Ilkka Mattila

Osoite: Solita Oy / Alvar Aallon katu 5 C, FI-00100 Helsinki

Puhelin: 044 558 2494

Sähköposti: ilkka.mattila (at) solita.fi

REKISTERIN NIMI

Lupapiste-palvelun käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Palvelussa käytetään henkilötietoja käyttäjän tunnistamiseksi sekä palvelussa tehtävien yhteydenottojen mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja kirjataan hakemukseen osapuolen (esimerkiksi hakija, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) tietoihin. Henkilötietoa tallennetaan palvelun tietokantaan, jotta käyttäjän tarvitse syöttää yhteystietoja hakemuksille moneen kertaan.

Käyttäjän henkilötunnusta ei näytetä palvelun käyttöliittymällä. Henkilötunnus näytetään vain asiaa käsittelevälle viranomaiselle.

Ammattilaiskäyttäjän itse lisäämiä pätevyys- ja kokemustietoja käytetään ammattilaisen kelpoisuuden toteamiseksi.

Palvelun käytöstä tallentuu anonyymia käyttäjätietoa käyttäjätilastointipalveluun. Tilastointipalveluun ei lähetetä mitään tietoa hankkeesta tai henkilöistä. Tietoa hyödynnetään palvelun käytettävyyden parantamisee.

Palvelun käytöstä syntyy myös lokitietoa, jonka avulla voidaan tarvittaessa selvittää mm. milloin ja kenen toimesta tietoja on katseltu tai muokattu. Tämä lokitieto on suojattu samalla tavalla kuin palvelun varsinaiset tiedot, ja pääsy niihin on vain erikseen nimetyillä henkilöillä. Lokitietoa käytetään mahdollisten väärinkäytösepäilyjen selvittämiseen tai palvelutuessa asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötiedoista tallennetaan: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, salasana, markkinointilupa. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena palvelussa.

Ammattilaiskäyttäjistä tallennetaan lisäksi tutkintotiedot, FISE-pätevyys, käyttäjän tallentamat tutkintotodistukset, CV:t ja muut liitedokumentit.

Viranomaiskäyttäjille tallennetaan lisäksi organisaatio (kunta tai kuntayhtymä) ja organisaation osasto (esim. rakennusvalvonta). Viranomaiskäyttäjistä ei tallenneta henkilötunnusta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjän henkilötunnus saadaan tunnistautumisen yhteydessä VETUMA-palvelusta. VETUMA-palvelu hakee henkilötiedot automaattisesti väestötietojärjestelmästä rekisteröitymisen yhteydessä. Turvakieltoasiakkaille ei haeta henkilötietoja.

Kirjautunut käyttäjä voi päivittää omia henkilötietojaan palvelussa, ei kuitenkaan henkilötunnusta.

Hakemuksen täyttäjä voi tallentaa hakemukseen myös sellaisten henkilöiden tietoja, jotka eivät ole palvelun käyttäjiä. Tietojen kirjaajasta jää palvelun lokitietoihin merkintä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa palvelun käyttöehtojen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti käyttäjän suostumuksella. Rekisterin tietoja siirretään lupahakemuksen käsittelevän viranomaisen järjestelmään asian käsittelyä varten, kun käyttäjä jättää hakemuksen sähköisesti.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilörekisteri ja palvelun tietokanta sijaitsevat Suomessa olevassa pilviympäristössä. Rekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palvelun tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla seurataan, kuinka käyttäjät liikkuvat ja käyttäytyvät palvelussa. Evästeiden tietosisältö on luonteeltaan anonyymia. Evästeiden käyttö on tarpeellista joidenkin palvelun osien toimivuudelle. Palvelun tuottaja ei takaa palvelun moitteetonta toimintaa, mikäli evästeiden käyttö ei ole sallittu.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Palvelu tallentaa kaikki keräämänsä tiedot omaan tietokantaansa. Palvelun tietokanta sijaitsee pääsynhallinnalla (käyttäjätunnus ja salasana) kontrolloidussa pilviympäristössä, johon on pääsy vain Solita Oy:n erikseen määritellyillä henkilöillä Solita Oy:n omasta tietoverkosta. Tietoja hallinnoi oma tiimi (operaattorit) ja kaikki hallinnointitapahtumat lokitetaan ja ovat jäljitettävissä.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Palvelun käyttäjillä on henkilötietolain 26-28§ mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja palvelun henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Laatimispäivämäärä: 28.5.2013

Päivitetty: 18.8.2015