• Byggnadstillståendet i ett nötskal
  • Lupapiste processen
  • Företagskontoavtal
  • Byggnadstillståendet i ett nötskal

    Ett infopaket om byggnadstillståndsprocessen och Lupapiste-tjänstens elektroniska tillståndsansökan. Via Lupapiste kan du ansöka om byggnadstillstånd samt sköta om myndighetsärenden på webben i alla kommunområden som har tagit tjänsten i bruk.

    1. Det handlar om att jobba i team!

    Ansökan om byggnadstillstånd sker i samarbete med den lokala byggnadstillsynsmyndigheten. De beviljar lov och övervakar byggandet från den allmänna synvinkeln sett. Byggnadstillsynen styrs för sin del av markanvändnings- och byggnadslagen samt de förordningar som myndigheterna och projekt-parterna bör efterfölja.

    Det lönar sig för byggaren att satsa på ett kunnigt team eftersom denna bär ansvar för att de olika parterna för byggnadsprojektet och yrkeskunskapen möts. En kunnig huvudplanerare är till stor hjälp vid ett byggprojekt. Denna ombesörjer att projektet möter kraven för got byggnadssätt och ser till att informationsgången angående planeringen går till på korrekt sätt. Huvudplaneraren handhar även tillståndsprocessen i Lupapiste.

    2. Diskutera med byggnadstillsynen i god tid

    Ju snabbare du kontrollerar med byggnadstillsynen vilka möjligheter du har att få tillstånd för ditt projekt, gällande planbestämmelser och anställer en sakkunnig huvudplanerare för att driva projektet vidare, desto bättre. Den första kontakten med byggnadstillsynsmyndigheten lönar det sig att ta redan innan det slutliga beslutet angående en tomt tas – detta kan du enkelt göra via Lupapiste. Via tjänsten meddelar myndigheten om det finns behov för en förhandsdiskussion. I många kommuner tar man gärna en diskussion ansikte mot ansikte, speciellt innan man påbörjar ansökningsförfarandet, så att villkoren för projektet och planeringen står klara för samtliga parter.

    3. Det är lätt att ansöka om tillstånd för ett välplanerat byggnadsprojekt

    Då huvudritningarna har gjortsoch planeringen i övrigt kommit en bit på vägen, är det dags att inleda tillståndsprocessen via Lupapiste. Det lönar sig nästan alltid att överlåta ansökningsförfarandet för byggnadstillstånd åt huvudplaneraren, i händerna på en expert går processen smidigare.

    Påbörja ansökningsprocessen i Lupapiste genom att välja var byggnadsprojektet är beläget. Efter detta berättar Lupapiste vilka bilagor som krävs för projektet i ditt område. Den elektroniska ansökningen får du fram genom att klicka “Ansökan”.

    4. Färdig ansökan inlämnas till kommunens myndigheter

    I Lupapiste hittar du uppgifter om kraven på information och dokument som ligger som basis för tillståndsansökan och från de olika mellanbladens chattfönster kan du vara i kontakt med myndigheten. Du kan dela din ansökningssida med alla parter inom projektet. På detta sätt kan de följa med hur ansökningen framskrider samt komplettera uppgifterna. Det lönar sig dock att överlåta lagrandet av uppgifterna och kommunikationen med myndigheterna åt huvudplaneraren så att tillståndsförfarandet förlöper så smidigt som möjligt.

    5. Grannar och myndigheter får ge sina kommentarer till byggnadsprojektet

    Grannarna bör informeras om att en ansökan om byggnadstillstånd har gjorts, om det inte på grund av projektets omfattning, läge eller plan anses vara onödigt från grannens synpunkt sett. Vid behov begär byggnadstillståndsmyndigheten in utlåtanden från olika myndigheterna. Både grannar och myndigheter kan höras via den elektroniska tjänsten, och deras kommentarer kan enkelt hittas i Lupapistes mellanblad “Utlåtanden”. Projektinformation eller planerna redigeras tills ansökan är klar för ett beslutsförfarande.

    6. Får jag lov? Beslutet och villkoren berättar!

    Då myndigheten har gett sitt beslut angående projektet, kommer det in ett e-postmeddelande till din inkorg. Du ser beslutet och villkoren för lovet i Lupapiste mellanbladet “Beslut”. Ifall du har frågor angående beslutets innehåll, kan du fortsättningsvis kommunicera med myndigheten via Lupapiste, I de flesta kommuner kan du även kommunicera med myndigheterna sedan projektet kommit igång.

    7. Gräftan i marken och resan mot byggdrömmen kan börja

    Då tillståndet har erhållits, kan byggandet och planeringen skötas med de olika parterna inom ramarna för byggnadstillståndet. Byggnadsarbetet kan dock inte påbörjas innan byggnadstillståndet fått laga kraft, det vill säga efter att den 14 dagar långa besvärstiden har gått ut. Via chattfönstret kan man kontrollera hur ansökningen framskrider.

    Kontakt med myndigheten kan under byggnadstiden skötas till exempel genom att behövliga dokument sparas i projektvyn, samt genom att lägga till behövliga parter, såsom arbetsledare, till projektet. I mellanbladet “Byggande” kan man se tillståndets krav och kontrollera hur projektet avancerar.