Här finns du kommunikations- och instruktionsmaterial om Lupapiste.

Lupapiste kommunikationskanaler

För att komma åt detta elektroniska verksamhet på följande sätt (finska):

Facebook

YouTube