Du finns Lupapiste informationsunderlag nedan för olika situationer.

OBS! Komplettera röda punkter innan du publicerar meddelandet.

General info om Lupapiste

Sköt dina byggnadstillståndsärenden på webben via Lupapiste 

Ta hand om byggnadstillståndsärenden för ditt projekt via Lupapiste – allt från förhandsförfrågan till projektets slut. I tjänsten samlar du alla kommunala myndigheter, byggare, planerare och övriga parter under ett och samma tak, samt håller alla informerade om projektets gång. Dygnet runt. Behandlingen av ansökningen och tillstånden förlöper smidigare då all behövlig information finns tillgänglig genast, och inga pappersansökningar eller dokument behöver skickas in till alla parter separat.

Lupapiste täcker XXXXXX (kommunens namn här) byggnads- och åtgärdstillstånd, åtgärdsanmälan samt ansökningar för undantagsbeslut (kontrollera i detta skede om det är möjligt att ansöka om undantagsbeslut).

Man registrerar sig för tjänsten med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat i samband med den första användningsgången. Tjänsten är kostnadsfri. Tillståndsorganisationerna kan dock registrera sig för en betaltjänst, Företagskonto, för intern projekthantering. Evolta Oy som tillhandahåller tjänsten är ett expertföretag inom digital affärsverksamhet och tjänsten förverkligas i samarbete med Miljöministeriet.

Lupapiste i ett nötskal: 
  1. Registrera dig för tjänsten vid den första användningsgången och logga därefter in med e-postadress och lösenord.
  1. Skapa en ansökan eller förfrågan: Välj lägesort för ditt projekt och huvudsaklig åtgärd. Härefter kan du antingen göra en förfrågan eller skapa en ansökan för ditt projekt på basen av dina tidigare val.
  1. Kalla in behövliga instanser till projektet från mellanbladet “Parter”. Då personerna har godkänt din inkallelse, kan deras uppgifter läggas till ansökan och på så sätt undviker man onödiga inmatningar. Du observerar väl att ifall ditt projekt kräver en huvudplanerare, ansvarar denna huvudsakligen för att projektet går vidare och kommunikationen med tillståndsmyndigheterna i Lupapiste.
  1. Lagra uppgifterna om projektet och dokumentationen tillsammans med övriga parter. All information som matas in sparas automatiskt i ansökan och du kan fortsätta fylla i den vid en tidpunkt som passar dig.
  2. Be vid behov om råd från myndigheterna i det projektspecifika “Chatt”-fönstret.
  3. Sänd in ansökan till myndigheten i mellanbladet “Lämna in ansökan”.

Lupapiste instruktioner >>

Gå till tjänsten >>


Information angående ibruktagning av Lupapiste

Informationsunderlag angående ibruktagning av Lupapiste till lokal media (byggnadstillstånd) 

xxx gör behandlingen av byggnadstillståndsärenden elektronisk

LUPAPISTE ÄR ADRESSEN FÖR ALLA INSTANSER INOM BYGGANDE

xx.xx.xxxx – xxx har tagit i bruk den elektroniska Lupapiste-tjänsten som effektiviserar behandlingen av tillståndsansökningar. Den som ansöker om tillstånd har redan tidigare kunnat sända in förfrågningar med begäran om råd gällande byggandet via rådgivningstjänsten, men nu kan de olika byggnadsprojekten behandlas elektroniskt från början till slut i samarbete med myndigheterna och andra experter inom byggnadsbranschen. Lupapiste gör behandlingen smidig, den som ansöker behöver inte längre passa tider hos olika myndigheter eller se till att berörda parter erhåller nödvändiga papperskopior.

xxx har tagit i bruk Lupapiste-tjänsten med början från xxx.

Tjänsten samlar behövliga parter för byggnadstillståndet under en och samma adress, vilket möjliggör elektronisk behandling gällande rådgivning, tillståndsansökan och myndighetsärenden. Tjänsten ger råd om behovet av tillstånd och kraven för tillståndsansökan.

”I tjänsten kan byggnadsprojekten göras klara för behandling i samarbete med myndigheten. Ansökningar och material går elektroniskt direkt in i kommunens system och behöver därför inte sändas i pappersform till flera olika instanser, berättar xxx.

Efter att ett beslut har gjorts kan myndighetsärenden under byggnadsprojektets gång behandlas i samma tjänst. Den sökande kan följa med hur tillståndsärendet framskrider och se kommentarer och ändringar som gjorts av andra parter såsom myndigheter, planerare eller andra projekt-parter i realtid.

DEN NYA TJÄNSTEN PÅSKYNDAR BEHANDLINGEN AV TILLSTÅND

Lupapiste innefattar ansökning av byggnads- och åtgärdstillstånd, anmälan om åtgärd och undantagstillstånd. Tjänsten fungerar samtidigt även som en kanal för rådgivning. Då man använder tjänsten för första gången, bör man registrera sig med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat.

”Tjänsten täcker hela byggnadsprojektets livstid från första begäran om råd eller kontakt tills projektet är slutfört, vare sig det är frågan om inglasning av en balkong eller byggande av ett köpcentra”, berättar Kari Syrjärinne på Evolta Oy, som producerar Lupapiste-tjänsten.

”Lupapiste styr den ansökande till att söka objektet på en karta och göra ansökan eller anmälan på basen av vald åtgärd. Med hjälp av platsinformationen så kan man enkelt få tag i fastighetsuppgifterna för rådgivning eller ansökan. Tjänsten underlättar även e-posttrafiken hos kommunen och minskar behovet av telefonrådgivning. På detta sätt går tillståndsprocessen snabbare och smidigare, konstaterar Syrjärinne. Lupapiste ger kommunerna inbesparingar i kostnader och resurser genom att frigöra personalen till andra expertuppgifter. Lupapiste avlägsnar inte behovet för en traditionell behandling med pappersbilagor eller möjligheten att träffa myndigheterna personligen. Målet är dock att kunna erbjuda ett så välfungerande och bra system så att alla framöver skulle föredra detta. Tjänsten har beställts av Miljöministeriet och det genomförs av Evolta, expertföretag inom digital affärsverksamhet.

Lupapiste instruktioner >>

Gå till tjänsten >>

KONTAKTUPPGIFTER

(Kontaktuppgifter här)