Tillstånd för bebyggd miljö från ett och samma ställe.

Via Lupapiste kan du ansöka om tillstånd för bebyggda miljöer samt sköta myndighetsärenden med anknytning till tillstånden på webben - redan i över hundra kommunområden.

Registrera dig kostnadsfritt

Ansök om tillstånd när som helst

Spara tid och besvär genom att sköta om dina tillståndsärenden på webben - utan onödigt spring på byråer och papperskrig.

För byggande samt användning av miljö och allmänna områden behövs i allmänhet ett tillstånd som beviljas av myndigheten i ifrågavarande kommun.

Via Lupapiste kan du kontrollera vilka tillstånd behövs för ditt projekt, samt påskynda tillståndsprocessen ända tills projektet avslutas. Du kan kalla in projektets övriga parter till tjänsten för att påskynda tillståndsprocessen och få råd från myndigheterna. Via projektsidan kan de olika parterna följa med i realtid hur ärendet fortskrider i tjänsten, samt komplettera med behövliga uppgifter – oberoende av plats och tid.

Försäkra dig om huruvida tjänsten finns i kommunen genom sökfunktionen här nedan.

Byggnadstillståendet i ett nötskal

Se efter i vilka kommuner som tagit Lupapiste ibruk

Lupapiste användning för lovsökande

Försäkra dig om att tjänsten finns tillgänglig i din kommun med sökfunktionen ovan innan du påbörjar ansökningsprocessen. Det är kostnadsfritt att använda Lupapiste, men kommunen debiterar eventuellt för handläggning av tillståndet i enlighet med sin egen taxa.

1. Registrera dig med bankkoder eller mobilcertifikat.

Ifall det är första gången du använder Lupapiste, bör du registrera dig som användare i tjänsten. Efter att du registrerat dig kan du logga in i tjänsten med hjälp av din e-postadress och det lösenord du valt. Du kan påskynda din tillståndsansökan runtom i Finland med hjälp av funktionerna “Gör ansökan” eller “Fråga om råd”. Du kan uträtta ärenden med samma inloggningsuppgifter i alla kommuner där tjänsten är öppen.

2. Välj din ort på kartan och berätta vad du tänker göra.

Då du har valt ort och planerad åtgärd för ditt projekt, berättar tjänsten vilka tillstånd och bilagor som krävs.

3. Gör en begäran om rådgivning eller tillståndsansökan.

Du kan antingen göra en förfrågan eller en ansökan för kommunområdet i fråga. På basen av dina val flyttas du sedan till ett elektroniskt arbetsrum, där du kan komplettera din ansökan i samarbete med projektets olika parter – i samverkan med kommunens myndigheter. Ifall ditt projekt kräver planeringshjälp av en expert, rekommenderar vi att denna handhar ärendet med myndigheterna i tjänsten.

4. Lämna in ansökan – beslutet får du direkt till Lupapiste.

Då ansökan har inlämnats, överförs den till myndigheten för handläggning. Du får information om beslutet till din e-post samt till tjänsten. Även ärenden under byggnadstiden; leverans av specialplaner, möten, inspektioner och utnämning av parter kan skötas i Lupapiste.

Registrera dig Lupapiste processen


Användarerfarenheter

“Den som tagit i bruk tjänsten behöver inte längre fylla i pappersblanketter utan alla nödvändiga uppgifter införs och sparas i systemet allteftersom processen fortskrider. Alla parter i ett byggprojekt kan enkelt inbjudas till projektet per e-post och det är lätt att införa bilagor i systemet. Att diskutera med myndigheter och andra instanser över tjänsten Lupapiste fungerar också utmärkt. Visserligen vill jag också upprätthålla de personliga kontakterna till personalen på byggnadstillsynen, men det utesluter ju inte fördelarna med tjänsten Lupapiste.

Alla involverade ser hur byggprojektet fortskrider i realtid. Mitt eget arbete underlättas av att jag får ett meddelande per e-post varje gång det hänt något nytt i projektet.

Processen för att höra grannarna förtydligas eftersom även de kan bjudas in att delta i projektet med bara ett par klickningar.

Minna Träsk

Byggnadsritare, Insinööritoimisto Träsk Oy

Jag uppskattar det att hela lov- och byggnadsprocessen sparas permanent i systemet. Alla dokument, diskussioner, beslut, kontaktuppgifter m.m. kan enkelt kontrolleras även i efterhand.


Användning av Lupapiste

Du kan uträtta dina ärenden i Lupapiste när det bäst passar dig - under hela projektets gång. Du kan komplettera uppgifterna angående projektet i ett elektroniskt arbetsrum tillsammans med projektets övriga parter. I tjänsten kan du kan föra en dialog med kommunens myndigheter, och efter att du lämnat in din ansökan får du myndighetsbesluten direkt till Lupapiste. Beroende på kommun, kan ärenden hanteras i Lupapiste ända till projektets slut. Med hjälp av Lupapiste håller du dig själv och andra parter à jour med hur projektet fortskrider - dygnet runt.

Sköt dina tillståndsärenden när det passar dig bäst.

 • När du sköter dina tillståndsärenden via Lupapiste på webben, kan du t.ex. ansöka om tillstånd på den ort där din sommarbostad ligger, utan att personligen behöva besöka kommunens byrå.
 • Användning av Lupapiste kräver inloggning. Du kan registrera dig för tjänsten genom att identifiera dig med bankkoder eller mobilcertifikat.
 • Användning av tjänsten börjas alltid med att välja läge för projektet – vare sig du vill fråga myndigheten om råd för ditt projekt eller påbörja en ny ansökan.
 • Du kan söka ditt läge med hjälp av gatuadress, fastighetsbeteckning eller på kartan.
 • På basen av läget visar tjänsten dig uppgifter om fastigheten och planen, eventuella planbestämmelser, samt information om kommunaltekniken.

Behöver du lov?

 • När du har valt läget för ditt projekt, styr tjänsten dig vidare för att välja rätt åtgärd.
 • Sammandragssidan berättar preliminärt ifall du behöver tillstånd för din åtgärd.
 • Via tjänsten kan du antingen göra en ny tillståndsansökan direkt eller ställa en fråga angående ditt projekt till kommunens myndigheter.
 • När myndigheten har svarat dig i tjänsten Lupapiste, får du ett e-postmeddelande om detta.
 • En förfrågan kan senare ändras till en tillståndsansökan med ett klick.

Komplettering av ansökan tillsammans med projektets parter.

 • På basen av vald åtgärd, visar tjänsten dig endast de fält som behöver fyllas i. På basen av de uppgifter du angett är tillståndsansökan dessutom ifylld på förhand.
 • Du kan kalla in andra parter för att läsa och komplettera din ansökan. Till exempel kan du bjuda in huvudplaneraren för att påskynda ditt projekt i mellanbladet “Parter” med funktionen: “Befullmäktiga ny person.”
 • Projektparterna kan komplettera ansökningen i sin egen takt. Ansökningen överförs till myndigheten först när du lämnar in den eller ställer en fråga om den.

Myndigheten styr din ansökan.

 • Myndigheten kommenterar och styr din tillståndsansökan via tjänsten Lupapiste. Via chattfönstret på projektsidan kan ni diskutera projektet.
 • Begäran om utlåtanden samt hörande av grannar kan också skötas elektroniskt i tjänsten Lupapiste.
 • Då ett beslut för ansökningen kan ges, överför myndigheten ansökningen för behandling.

Efter ett godkänt beslut kan du även sköta om ärenden under byggnadstiden i Lupapiste.

 • Myndighetens beslut och tillståndsvillkor finns i tjänsten.
 • Projektfönstret ändrar efter beslutet så att det stödjer hantering av ärenden under byggnadstiden. Kontrollera dock med myndigheten huruvida det finns möjlighet till att hantera ärenden under byggnadstiden.
 • Via tjänsten kan man följa upp hur de olika tillståndsbestämmelserna uppfylls samt befullmäktiga nya parter till projektet.
 • Du kan framföra tilläggsfrågor till myndigheten via chattfönstret även under byggnadstiden.

Lupapiste bruksanvisning