• Informationsbehandling
 • Miljösektorn
 • Allmänna områden
 • Byggnadstillsynen
 • Från rumban med e-post och telefonsamtal till en transparent tillståndsbehandling.

  Tillstånden för allmänna områden och kundservice kan handläggas med principen “en lucka” - från förhandsförfrågan ända till projektets slut.

  Kommunaltekniska tjänster

  kaytto-viranomainen-yleiset-alueet-01

  Ärenden och tillståndshantering

  Spara tid genom att söka information och hantera allt i ett enda arbetsrum, transparent och synligt för hela organisationen. Via Lupapiste håller du även kunderna à jour med hur projektet framskrider – dygnet runt.

  Ge behövliga beslut och villkor via Lupapiste, och sköt om övervakningen under byggnadstiden via tjänsten.

  kaytto-viranomainen-tiedonhallinta-03

  Informationshantering och arkivering

  Elektronisk informationshantering och arkivering för allmänna områden är under utveckling. Med hjälp av lösningen för informationshantering kan hela dokumenthanteringen göras elektronisk, och ingen pappershantering är längre nödvändig.

  Tilläggsinformation:

  Ilkka Mattila
  Utvecklingsdirektör, Lupapiste
  ilkka.mattila@evolta.fi

  Paula Vahtola

  SKOLNING OCH KONSULTATION

  Vid sidan om skolning för ibruktagning av tjänsten erbjuder vi även tilläggsskolning och konsultation för elektronisk tillståndshantering. Kontakt oss, så planerar vi ett paket som motsvarar behovet som er organisation har.

  Tag kontakt:

  Paula Vahtola
  Kundchef, Lupapiste
  paula.vahtola@evolta.fi


  Användning av tjänsten

  I den gemensamma arbetskön ser man samtidigt alla tillståndsobjekt, ansökningar och begäranden om rådgivning.

  • Arbetskön i Lupapiste samlar samman alla projekt som kommer in via den elektroniska tjänsten. Du kan enkelt granska ansökningar, inspektionsobjekt och begäranden om rådgivning med separata sökvillkor. Projekt kan delas in enligt åtgärd, nyckelord, handläggare och områden. En ansökan kan öppnas för behandling eller sändas vidare till en kollega.
  • Med en blick visar ikonerna alla interna anmärkningar samt ny information, meddelanden och antal bilagor.
  • Du kan se i vilket skede ansökningen är, när den senast har redigerats och vem som handlägger ärendet.
  • Vid begäran om rådgivning ser du även andra begäranden som ankommit organisationen. Du får hjälp med ditt svar, då du ser dina egna tidigare svar och svaren från kollegorna i närområdet.

  Arbetsrummet innehåller all information om projektet.

  • Kunderna fyller i ansökningar och anmälningar i Lupapiste på basen av vald åtgärd. På detta sätt behöver kunden endast fylla i de uppgifter som behövs för beslutet, istället för en lång allmän blankett. Kvaliteten på ansökningarna förbättras eftersom tjänsten instruerar användaren och till viss del kontrollerar uppgifternas riktighet. Ifall kommunens datasystem är kopplat till Lupapiste, behöver myndigheterna inte längre föra in uppgifter för hand i systemet från pappersblanketter.
  • Du kan begära in utlåtanden från andra myndigheter och även sköta om hörandet av grannar på webben. Alla parter och uppgifter kan granskas på ett mellanblad: Tillståndssökande, planerare, arbetsledare, företag och de som betalar avgiften för tillståndet. Godkännande av en elektronisk inbjudan till projektet avlägsnar behovet av en traditionell fullmakt.

  En diskussion som förts om projektet finns alltid synlig.

  • De olika parterna som är delaktiga i ett projekt kan enkelt kommunicera i Lupapiste-tjänsten. Du kan begära in tilläggsinformation och preciseringar av kunden via projektets chattfönster och diskussionerna som berör projektet finns alltid sparade på ett och samma ställe. Insynen och rättsskyddet för alla parter förbättras.
  • Till en ansökan kan du foga sådana uppgifter om beredningen som bara visas för myndigheterna. På detta vis kan du förmedla information om ansökan till dina kolleger eller använda uppgifterna som stöd för det egna minnet.

  Hantering av dokument på ett mellanblad.

  • Alla dokument som anknyter till en ansökan finns på ett och samma mellanblad. I samband med ansökan, krävs de standardbilagor av den ansökande som kommunen själv har fastställt för åtgärden.
  • Du kan granska enskilda planer och göra dina egna kommentarer. Du kan begära in nya versioner av bilagor och planer, samt återgå till tidigare versioner av dem. Dokument som lagts till under ansökningstiden och efter beslutet finns synliga i en egen lista.
  • I Lupapiste kan du godkänna, underteckna och stämpla material elektroniskt.

  Projektets livscykel fortsätter i Lupapiste ända till färdigställandet.

  • Ett beslut som fattats på basen av en ansökan och villkoren för detta finns synliga i projektets arbetsrum. Om organisationen gör ett beslut i sitt eget datasystem, överförs detta automatiskt så att det blir synligt i Lupapiste. Tillståndskraven för beslutet visas som en enhetlig lista i Lupapiste och kan även kvitteras här.
  • Projektets livscykel fortsätter efter beslutet och i arbetsrummet kan alla parter följa upp hur projektet fortskrider. De åtgärder som beslutet kräver – anmälningar, att utse personer, registrera syneförrättningar och lämna in material – görs i tjänsten Lupapiste ända tills projektet kvitteras som avslutat.

  Användningsinstruktioner för tjänsten