Muokkaa hakemusta

Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.

Tietojen täydentäminen hankkeelle

Tutustu videolla hakemusnäkymään.

Hankkeen yläosassa käyvät ilmi hankkeen perustiedot: sijainti, hankkeen status ja valitut toimenpiteet. Hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot tulevat täytettäväksi valittujen toimenpiteiden perusteella.

Täydentääksesi hakemusta, avaa haluttu hakemuksen osio sen nimen edessä olevaa nuoli-ikonia klikkaamalla. Tämän jälkeen haluttu osio avautuu täytettäväksi.

Capture19

Hakemuksen tietoihin on tallennettava tähdellä merkityt pakolliset kentät. Vie hiiri täytettävän osion kohdalle saadaksesi vinkkejä tietojen syöttämiseen. Hankkeelle syötetyt tiedot tallentuvat automaattisesti sitä mukaan, kun kenttiin lisätään tietoja.

Capture21

 

Huoneistotietojen lisääminen Excel-tiedoston avulla

Rakennuksen huoneistotiedot on mahdollista syöttää Lupapisteeseen myös Excel-taulukosta. Syöttämiseen tarvittava Excel-taulukko löytyy valmiina niiltä hankkeilta, joihin huoneistotietoja edellytetään syötettävän.

Syöttääksesi huoneistotiedot Excel-taulukon avulla avaa hankkeen ”Hakemuksen tiedot”-välilehti, ja siirry rakennuksen tiedoille varattuun osioon. Lataa Excel-taulukkopohja omalle koneellesi klikkaamalla ”Lataa taulukkopohja tietojen tuontia vartenpainiketta.

Syötä huoneistotiedot Excel-pohjaan siten, että kukin huoneisto on omalla rivillään. Keittiö-ja huoneistotyyppejä täydentäessä löydät kunkin tyypin numerovastaavuuden varsinaisen taulukon yläpuolelta. Jos esimerkiksi kyseessä on keittokomero, tulee keittiötyypin kohdalle syöttää numero 2.

Kun Excel-taulukko on valmis, tallenna se koneellesi ja lataa sen jälkeen Lupapisteeseen ”Tuo tiedot Excel-taulukosta”-painikkeesta.

 

Hakemuksen status

Hankkeen status on ilmoitettu hankkeen ylälaidassa, aivan valitun toimenpiteen alla. Hankkeen status on vihreällä pohjalla.

hankkeen_status_1

Luonnos: Luonnos-tilassa voit rauhassa valmistella hakemusta ja kutsua muita osapuolia hakemukselle. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa viranomaiselta keskusteluketjussa. Muuten viranomainen käsittelee hakemuksesi vasta jätettyäsi sen.

Näkyy viranomaiselle: Hakemus näkyy nyt myös viranomaisille. Voit edelleen jatkaa hakemuksen valmistelua rauhassa, ja tarpeen vaatiessa keskustella asian edistämisestä viranomaisen kanssa hankkeen keskusteluketjun kautta.

Hakemus jätetty: Hakemus on nyt vireillä ja odottaa viranomaisen käsittelyä. Voit tarvittaessa muokata hakemuksen tietoja sekä lisätä vaadittuja suunnitelmia ja liitteitä hakemukselle.

Käsittelyssä: Viranomainen on ottanut hakemuksen käsittelyyn päätöksentekoa varten. Hakemus on lukittu käsittelyn ajaksi. Mikäli hakemuksen tietoja tulee vielä muokata, tulee hakemus palauttaa täydennettäväksi. Palautusta voi pyytää asiaa käsittelevältä viranomaiselta hakemuksen keskusteluketjun kautta.

Täydennettävänä: Hakemusta käsittelevä viranomainen on palauttanut hakemuksen täydennettäväksi. Kun hakemusta on täydennetty viranomaisen ohjeen mukaan, tulee tästä ilmoittaa viranomaiselle hakemuksen keskusteluketjun kautta. Ilmoituksen jälkeen viranomainen siirtää hakemuksen takaisin käsittelyyn, jolloin hakemuksen tietojen täydentäminen ei ole enää mahdollista.

Päätös annettu: Viranomainen on antanut hakemukseen päätöksen. Löydät päätöksen ”Päätökset”-välilehdeltä.

Hakemuksen tilamuutoksista lähetetään tieto hankkeen osapuolille sähköpostitse.

 

Hakemuksen peruminen

Peru hanke klikkaamalla ”Peruuta hakemus”-painiketta hankkeen oikeassa ylälaidassa.

Capture12

Kirjoita aukeavaan kenttään peruutuksen syy. Peruutuksen syy jää hakemuksen Keskustelu-osioon näkyviin. Perutut hakemukset löytyvät ”Hankkeet”-sivulla ”Peruutetut”-välilehdeltä.

 

Hakemuksen palauttaminen aktiiviseksi

Jos peruttua hakemusta tuleekin jatkaa, palauta hanke aktiiviseksi klikkaamalla hankkeen oikeasta yläreunassa painiketta ”Palauta aktiiviseksi”. Hakemus palautuu peruutusta edeltäneeseen tilaan.

Hankkeen voi palauttaa hankkeen perunut osapuoli tai kunnan viranomainen.

palauta_aktiiviseksi

 

Hakemuksen sijainnin muuttaminen

Mikäli huomaat, että hakemuksen sijaintitiedot eivät ole oikein, korjaa sijaintitiedot klikkaamalla hankkeen osoitteen vierestä löytyvää “Muokkaa”-tekstiä.

Muokkaa

Korjataksesi sekä kiinteistötunnusta että osoitetta, klikkaa hiirellä aukeavassa ikkunassa haluttua kiinteistöä. Uuteen sijaintiin vaihdettaessa kiinteistötunnus sekä osoite päivittyvät esikatselunäkymään. Mikäli tiedot ovat oikein, paina “Tallenna”. Mikäli haluat muuttaa osoitetietoja tai päivittää katunumeroa, pyyhi vanha osoite tai numero pois ja kirjoita uusi tilalle. Uusi sijaintitieto päivittyy hakemukselle.

Korjataksesi pelkkää osoitetta, kirjoita oikea osoite ”Osoite”-kenttään ja klikkaa ”Tallenna”.

 

Toimenpiteen lisääminen

Mikäli asiointikunnassa on annettu mahdollisuus hakea samalla hakemuksella lupaa useammalle toimenpiteelle, voi hankkeen asioinnin Lupapisteessä hoitaa yhden hankkeen kautta. Mikäli kunta on rajannut toimenpiteiden määrää, tulee jokaiselle toimenpiteelle luoda oma hankkeensa.

Lisää hankkeelle toimenpiteitä klikkaamalla ”Lisää toimenpide”-painiketta. Painike löytyy sekä ”Hakemuksen tiedot” -välilehden ylälaidasta, sekä hankkeen oikeasta yläreunasta.

Lisää toimenpide

Valitse aukeavasta toimenpidevalikosta oikea toimenpide.

Autotalli_1

Valittuasi oikean toimenpiteen, klikkaa ”Lisää toimenpide”-painiketta lisätäksesi toimenpiteen hankkeelle.

Autotalli_4

Toimenpide päivittyy hakemukselle.  Täydennä ”Hakemuksen tiedot” -välilehdelle lisättyyn toimenpiteeseen liittyvä tiedot.

Autotalli_6

 

Toimenpiteen poistaminen

Poista ylimääräiset toimenpiteet hakemukselta ”Hakemuksen tiedot”-välilehden kautta. Etsi poistettava toimenpide välilehdeltä, ja klikkaa toimenpiteen otsikon tienoilta löytyvää ”Poista”-painiketta.

HUOM! Hankkeen päätoimenpidettä, eli hankkeen otsikkoa, ei voi poistaa! Mikäli haluat poistaa päätoimenpiteeksi merkityn toimenpiteen, vaihda ensin jokin toinen toimenpide päätoimenpiteeksi.

Capture14

Klikattuasi painiketta palvelu vielä varmistaa, haluatko varmasti poistaa osion. Poistaaksesi toimenpiteen, klikkaa ”Poista”.

Poistettua osiota ei voida enää palauttaa, joten mikäli poistamasi toimenpiteen lisäämiselle tulee myöhemmin tarve, tulee toimenpide lisätä hakemukselle uudelleen.

Capture15

 

Hakemuksen otsikon vaihtaminen

Mikäli hankkeelle on livahtanut väärä päätoimenpide, voit vaihtaa tämän oikeaksi hankkeen ”Hakemuksen tiedot”-välilehdeltä. Etsi hankkeen tiedoista vaihdettava toimenpide, ja klikkaa tämän otsikopalkin oikeasta laidasta löytyvää painiketta ”Vaihda toimenpide”.

Sinut ohjataan valitsemaan hankkeelle uusi toimenpide toimenpidevalikosta. Tutustu halutessasi valikosta löytyvään listaukseen täältä.

Valittuasi oikean toimenpiteen, klikkaa ”Vaihda toimenpide”-painiketta. Huom! Toimenpiteen vaihtaminen poistaa hankkeelta poisvaihdettavaan toimenpiteeseen liittyvät tiedot. Muut hankkeen tiedot, kuten osapuolet ja liitteet, säilyvät vaihdoksen myötä ennallaan.

 

Toimenpiteen kohdistaminen olemassa olevaan rakennukseen

Olemassaolevaan rakennukseen voi kohdistua esimerkiksi hakemus rakennuksen purkamisesta tai laajentamisesta. Mikäli hanke kohdistuu olemassa olevaan rakennukseen, tulee tämä valita hankkeelle valitun toimenpiteen kohteeksi. Valinnan myötä rakennusta koskevia tietoja tuodaan hankkeelle hankkeen täydennystä helpottamaan.

Valitse rakennus, johon toimenpide kohdistuu, rakennusta koskeville tiedoille varatusta osiosta hankkeen ”Hakemuksen tiedot”-välilehdeltä. Valinta tehdään ”Valitse rakennus”-valikosta.

Valikkoon nousevat rakennukset tulevat Lupapisteeseen asiaa käsittelevän viranomaisen käyttämästä järjestelmästä. Mikäli oikeaa rakennusta ei syystä tai toisesta löydy valikosta, otathan asian tiimoilta yhteyttä viranomaiseen hankkeen keskustelun kautta, jotta he saavat lisättyä rakennuksen valittavaksi.

Valittuasi oikean rakennuksen valikosta Lupapiste varmistaa, haetaanko rakennuksen tiedot varmasti Lupapisteeseen kunnan rekisteristä. Klikkaa ”Kyllä”. Huom! Jos rakennusta koskevia tietoja on jo ehditty täyttää hankkeelle, nämä ylikirjoitetaan kunnan taustajärjestelmästä tuotavilla tiedoilla.

 

Viiteluvan lisääminen

Mikäli olet hakenut aikaisemmin lupaa, joka liittyy tekemääsi lupahakemukseen, voit merkitä aiemman luvan viiteluvaksi. Lisää viitelupa klikkaamalla hankkeen oikeasta ylälaidasta löytyvää painiketta ”Lisää viitelupa”.

Viitelupa

Mikäli olet hakenut kyseisen luvan Lupapisteen kautta, valitse lupa alasvetovalikon kautta. Mikäli asia on käsitelty paperilla, kirjoita asian lupatunnus ”Kuntalupatunnus”-kenttään.

Kuntalupatunnus

Viitelupa tulee näkyville hakemuksen tietojen yhteyteen, kartan oikealle puolelle. Mikäli viitelupaa on haettu Lupapisteen kautta, pääset tarkastelemaan lupaa klikkaamalla viiteluvaksi muodostunutta asiointitunnusta. Viiteluvalla lupaan viittaavat hakemukset näkyvät kartan oikealla puolella kohdassa ”Tähän hakemukseen viittaavat luvat”.

Capture11

Capture10

Kartat

Pääset tarkastelemaan palvelun karttaa silloin, kun olet tehnyt neuvontapyynnön tai hakemuksen. Kartan kautta voit tarkastella sekä valtakunnallista että kuntakohtaista kartta- ja kaavamääräysaineistoa. Tämän lisäksi kartassa on käytettävissäsi erilaisia karttatasoja, piirto- ja mittatyökaluja sekä mahdollisuus karttatulosteen ottamiseen.

Karttanäkymä

Pääset tarkastelemaan isoa karttanäkymää neuvontapyynnön tai hakemuksen yhteydestä klikkaamalla karttakuvakkeesta ”Avaa kartta”.Snip20150314_162

Isossa karttanäkymässä on seuraavia perustoimintoja:

Siirrä kartta haluamaasi sijaintiin raahaamalla karttaa käsi-työkalulla.
Lähennä ja loitonna halutulle mittakaavatasolle askel kerrallaan painelemalla + ja – -merkkejä mittakaavasäätimessä tai siirry suoraan halutulle tasolle mittakaavasäätimellä, joka sijaitsee kartan oikeassa reunassa.
Mittakaavajana sijaitsee kartan vasemassa alakulmassa.
Pohjakartta-aineiston voit vaihtaa kartan alapalkista.
Karttatasot, kaavamääräykset ja karttatyökalun löydät kartan vasemmasta reunasta.

Snip20150314_163

Kartta-aineistot

Kartalla on näkyvillä oletuksena Maanmittauslaitoksen taustakartta, mutta kartan alareunassa löytyy vaihtoehtoisia kartta-aineistoja. Kartasta löytyy valtakunnallisesti taustakartan lisäksi maastokartta sekä ilmakuva. Muut käytettävissä olevat kartta-aineistot vaihtelevat asiointikunnan mukaan.

Snip20150314_163

Vaihtoehtoiset kartta-aineistot saat näkyviin klikkaamalla halutun kartta-aineiston nimeä. Alla valittuna ”Yleiskaavat”.

Snip20150314_164

Alla valittuna Kantakaava, jonka kautta voit joissain kunnissa myös tarkastaa rakennusten numerot kiinteistöillä.

Snip20150314_165

Karttatasot

Karttatasot-valikosta näet, mitä aineistoja karttanäkymässä näkyy parhaillaan. Voit säätää karttatasojen järjestystä, läpinäkyvyyttä tai poistaa niitä. Valikon nimestä näet, kuinka monta tasoa on valittuna karttaikkunaan. Joillakin karttatasoilla aineisto näkyy vasta, kun olet siirtynyt sopivalle mittakaavatasolle. Joidenkin tasojen aineisto kattaa vain osan Suomea.

Snip20150314_166

Kaavamääräykset

Voit tarkastella kaavamääräyksiä karttanäkymässä klikkaamalla haluttua kiinteistöä. Saatavilla olevat kaavamääräykset vaihtelevat kuntakohtaisesti.

Snip20150314_167

Kun kiinteistö on valittu, näet kaavamääräykset erillisen linkin takaa. Määräykset esitetään usein PDF-muotoisina. Määräys aukeaa erilliseen välilehteen klikkaamalla haluttua määräystä. Pääset pois näkymästä X-merkkiä klikkaamalla tai tekemällä uuden haun näkymän vasemmasta alakulmasta.

Snip20150314_168

Piirto- ja mittatyökalut

Kartassa on tiettyjä piirto- ja mittatyökaluja, joita voit hyödyntää esimerkiksi etäisyyksien mittaamiseen sekä suunniteltujen toimenpiteiden havainnollistamiseen. Viemällä hiiren kuvakkeen päälle, saat selville työkalun käyttötarkoituksen.

Piirtotyökaluilla voit havainnollistaa hankkeesi eri osia kartalla. Toimintoja voit hyödyntää esimerkiksi kaivu-ja sijoituspaikkojen merkitsemiseen tai rakennelmien koon ja sijainnin havainnollistamiseen. Voit lisäksi tuoda kartalle omia tiedostojasi.

Snip20150314_191

Piirtotyökalut: esimerkkinä pisteen lisääminen

Klikkaa pisteikonia, niin pääset valitsemaan haluamasi sijainnin pisteelle.

Snip20150314_170Saat lisättyä pisteen klikkaamalla kartalla haluttua sijaintia.Snip20150314_171

Pisteen osoittamisen jälkeen avautuu ”Kohteen tiedot” -osio, jossa voit selventää pisteen sisältämää tietoa.

Snip20150314_172

Piste ja siihen liittyvät tiedot tallentuvat ”Omat tiedot”-valikkoon.

Snip20150314_175Näet hankkeen karttaan tallentamasi tiedot klikkaamalla ”Omat tiedot”-valikkoa.

Snip20150314_192Voit tuoda omia shape-tiedostoja kartalle klikkaamalla liiteikonia.

Snip20150314_183

Mittatyökalut: esimerkkinä etäisyyden mittaaminen

Pystyt mittaamaan etäisyyksiä kartalla klikkaamalla mittanauhaikonia.

Snip20150314_181

Klikkaa tämän jälkeen karttaa haluamasi aloituspisteen kohdalta  ja liikuta hiirtä haluamallesi etäisyydelle aloituspisteestä. Etäisyys päivittyy metreinä vasemmalle ”Mittaustulokset”-osion alle.

 

Snip20150314_182

Karttatuloste

Saat kartasta halutessasi tulosteen klikkamalla tulostinikonia.

Snip20150314_191

Kartasta muodotuu esikatselunäkymä, jossa voit päättää tulosteen koon sekä tulostaa karttaotteen klikkaamalla ”Hae tuloste”.

Snip20150314_185

Klikkaamalla ”Lisäasetukset” saat tehtyä lisävalintoja tulosteen osalta.

Snip20150314_186

Pääset tulostamaan karttaotteen esikatselunäkymän loppuosasta klikkaamalla: ”Hae tuloste”. Halutessasi voit peruuttaa tulostuksen ”Peruuta”-toiminnon kautta.

Snip20150314_187

Palvelu luo karttatulosteen erilliseen selainikkunaan. Karttatulosteessa näkyy tehtyjen valintojen mukaisesti mittakaava- sekä päivämäärätiedot.

Snip20150314_188