Päätöksen jälkeen

Päätöksen saatuasi tutustu siihen huolellisesti. Päätöksen jälkeistä työmaan aikaista asiointia varten tarvittavat ohjeet on koottu alapuolelle. Niistä löydät apua esimerkiksi suunnittelijan vaihtamiseen sekä lupakuvien tilaamiseen.

Päätös

Hankkeen päätös löytyy hankkeen ”Päätökset”-välilehdeltä. Tutustu päätökseen huolellisesti.

Päätöksestä esitetään päätöksen lupatunnus, mahdolliset lupamääräykset, sekä pöytäkirja. Päätöksen sisältö on useimmissa tapauksissa lisätty hankkeelle myös liitteenä, jonka saa auki klikkaamalla liitteen nimeä ”Liitteet”-sarakkeessa.

Mikäli sinulle herää kysymyksiä päätöstä koskien, olethan yhteydessä sen valmistelleeseen viranomaiseen.

 

Hankenäkymä

Päätöksen antamisen jälkeen hanke muuttuu tukemaan työmaan aikaista toimintaa. Samalla hankkeen status muuttuu muotoon ”Päätös annettu”.

Voit katsoa videon rakentamisen aikaisesta näkymästä hakemuksella.

Hankenäkymä välilehdittäin työnaikaisessa toiminnassa:

 • Osapuolet: Välilehdeltä nähdään hakemuksen osapuolet sekä päästään nimeämään ja kutsumaan muita tarpeellisia osapuolia mukaan hankkeelle.
 • Rakentaminen:  Viranomaisen vaatimat työnjohtajat sekä muut luvan ehdot (mm. katselmukset, kokoukset) luetellaan kootusti välilehdellä. Työnjohtajalistauksen yhteydestä päästään nimeämään työnjohtajat hankkeelle.
 • Työnaikainen toiminta: Viranomaisen vaatimat luvan ehdot (mm. katselmukset, kokoukset) luetellaan kootusti välilehdellä.
 • Suunnitelmat ja liitteet: Hankkeen osapuolet voivat liittää dokumentteja (mm. erityissuunnitelmat, selvitykset) hankkeelle.
 • Päätös: Päätös, lupamääräykset sekä päätöksen pöytäkirjaote löytyvät välilehdeltä.
 • Hakemus: Hakemuksen tiedot (mm. hankkeen kuvaus, RH-tiedot, lausunnot) ovat nähtävillä kootusti välilehdeltä. Hakemuksen aikaisia tietoja ei päästä enää tässä vaiheessa muokkaamaan. Mikäli hakemuksen aikaiset tiedot muuttuvat oleellisesti, tulee hakea erillistä muutoslupaa.
 • Tarkastusasiakirja: Loppukatselmuksen yhteydessä luovutettava tarkastusasiakirjan yhteenvetopohja. Viranomainen määrittelee yhteenvedon tarkastuskohteet rakennuskohtaisesti.

Screen Shot 2016-04-04 at 10.47.52

Pääsuunnittelijan nimeäminen tai vaihtaminen

Hankkeelle voi tarpeen vaatiessa nimetä uuden pääsuunnittelijan vielä päätöksenteon jälkeenkin. Pääsuunnittelijan nimeäminen tai vaihtaminen vaatii oman hakemuksensa, joka linkitetään viittaamaan jo päätöksen saaneeseen rakentamisen lupaan.

Tee uusi hakemus ohjeen mukaan. Toimenpide suunnittelijan nimeämiseen tai vaihtamiseen löytyy seuraavan polun takaa:

 • Rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toimenpide
 • Rakennustyön aikaiset muutostoimenpiteet
 • Suunnittelijan nimeäminen tai vaihtaminen, kun lupa on myönnetty

Jotta täydennetty hakemus voidaan jättää vireille, tulee jo päätöksen saanut rakentamisen lupa lisätä hakemuksen viiteluvaksi.

 

Suunnittelijan nimeäminen tai vaihtaminen

Nimetäksesi uuden suunnittelijan hankkeelle, siirry hankkeen ”Osapuolet”-välilehdelle. Valtuuta ensin nimettävä suunnittelija hankkeelle sähköisesti ohjeen mukaisesti.

Lisää tämän jälkeen nimettävän suunnittelijan rooli hankkeelle. Roolin lisäämisen jälkeen suunnittelijan tiedot voi täydentää hankkeelle.

Ilmoita suunnittelijan nimeämisestä hankkeen keskustelussa.

 

Lupakuvien tilaus

Voit tilata hankkeen lupakuvat Lupapisteeseen sisällytetystä Granon Mylly-tulostuspalvelusta.

Tilataksesi tulosteita, siirry hankkeen ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdelle ja klikkaa ”Tilaa tulosteita”.

Määrittääksesi tilattavat kuvat ja näiden kappalemäärät, klikkaa haluamiesi kuvien kohdalla ”Määrä”-sarakkeeseen tilattavien tulosteiden lukumäärä.

Valittuasi haluamasi tilausmäärät, palvelu laskee sinulle automaattisesti tilauksen hinnan. Voit halutessasi tutustua tarkemmin Mylly-palvelun hinnastoon klikkaamalla ”Näytä hinnasto”-tekstiä sivun oikeassa alalaidassa.

Jatkaaksesi eteenpäin, klikkaa ”Jatka tilauksen tietoihin”-painiketta.

Varmista, että tilaajan ja maksajan tiedot ovat oikein. Tutustu palvelun toimitusehtoihin sivun alalaidasta.

Jatkaaksesi tilauksen kanssa eteenpäin, hyväksy palvelun toimitusehdot. Tämän jälkeen klikkaa ”Jatka hyväksymään tilaus”-painiketta.

Varmista yhteenvedosta, että valitut dokumentit ja tilaajan tiedot ovat oikein. Lähetä tilaus eteenpäin klikkaamalla ”Lähetä tilaus”-painiketta sivun alalaidasta.

 

RAM-liitteen lisäys

Löydät RAM-liitteen lisäämiseen ohjeen täältä.

 

Tarkastusasiakirjan yhteenvetopohjan täyttäminen

Tarkastusasiakirjan yhteenveto luovutetaan rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä. Viranomainen määrittelee yhteenvedon tarkastuskohteet rakennuskohtaisesti.

Tarkastusasiakirjan yhteenvetopohja löytyy hankkeen ”Tarkastusasiakirja”-välilehdeltä. Mikäli hankkeella on useita rakennuksia tai rakennelmia, valitse ensin ”Valitse tarkastusasiakirjan yhteenveto”-valikosta rakennus, johon liittyviä kuittauksia haluat tehdä.

Jokainen tarkastuskohde on merkitty omalle rivilleen ”Tarkastuskohde”-sarakkeeseen. Kuittaa kohteen tarkastusajankohta valitsemalla oikea päivämäärä ”Tarkastus pvm”-sarakkeen ”Valitse”-valikosta. Lisää kohteeseen liittyvä mahdollinen lisäselvitystä antava liitetiedosto klikkaamalla ”Lisää tiedosto”. Voit lisätä tarpeen vaatiessa useita tiedostoja. Lisätyt liitteet löytyvät jatkossa myös ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdeltä.

Merkitse tarkastuskohde tehdyksi klikkaamalla ”Merkitse tehdyksi”.

Merkintä lisää merkitsijän nimen ”Merkitsijä”-sarakkeeseen. Mikäli merkintää tulee muuttaa, klikkaa ”Kumoa merkintä”, jolloin merkintä aukeaa muokkauksille.

 

Työlupahakemuksen luominen sijoitussopimukselta / -luvalta (yleisten alueiden lupa)

Allekirjoitetulta tai päätöksen saaneelta sijoitusluvalta / -sopimukselta voi luoda työlupahakemuksen, joka viittaa jo käsiteltyyn hakemukseen / sopimukseen. Työlupahakemuksen saa luotua klikkaamalla hakemuksen perustoimintopainikkeiden joukosta löytyvää ”Luo työlupa” -painiketta.

Uutta työlupahakemusta luodessa valitaan toimenpide, johon lupaa haetaan. Valitsemaan pääsee niiden toimenpiteiden joukosta, jotka organisaatiolla on valittu haettavaksi Lupapisteen kautta. Valittavien toimenpiteiden joukkoa on rajattu siten, että valittavissa on ainoastaan toimenpiteet, jotka ovat tyypiltään työlupia.

Luotu hanke viittaa alkuperäiseen hankkeeseen.

Luodulle hankkeelle kopioidaan alkuperäisen hankkeen hakija- sekä maksajatiedot. Myös näihin liittyvät osapuolivaltuutukset periytyvät uudelle hankkeelle (osapuolivaltuutukset tulee tästä huolimatta hyväksyä myös uudella hankkeella).

Luodulle hankkeelle kopioidaan myös alkuperäisen hankkeen karttaan piirretyt merkinnät.

 

Aloitusvalmiudesta ilmoittaminen (yleisten alueiden lupa)

Ilmoita hankkeen aloitusvalmiudesta hankkeen ”Työnaikainen toiminta”-välilehdellä klikkaamalla ”Ilmoita hankkeesi alkaneeksi”.

Valitse hankkeen aloituspäivämäärä avautuvasta ikkunasta ”Aloituspäivämäärä”-valikosta. Päivämäärän valinnan jälkeen klikkaa ”Jatka” jatkaaksesi eteenpäin.

Palvelu varmistaa, haluatko varmasti ilmoittaa hankkeesi alkaneeksi. Klikkaa ”Kyllä”.

Ilmoitettu aloituspäivämäärä, sekä ilmoituksen tekijä näkyvät näille tiedoille varatuissa sarakkeissa.

 

Jatkoajan hakeminen (rakentamisen lupa)

Jatkoajan hakeminen rakennusluvalle vaatii oman hakemuksensa, joka linkitetään viittaamaan jo päätöksen saaneeseen rakentamisen lupaan.

Tee uusi hakemus ohjeen mukaan. Toimenpide jatkoajan hakemiseen löytyy seuraavan polun takaa:

 • Valitse: Rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toimenpide
 • Valitse: Rakennustyön aikaiset muutostoimenpiteet
 • Valitse: Rakennustyön aloittamisen ja/tai loppuunsaattamisen jatkaminen (jatkoajan hakeminen).

Jotta täydennetty hakemus voidaan jättää vireille, tulee jo päätöksen saanut rakentamisen lupa lisätä hakemuksen viiteluvaksi.

 

Jatkoajan hakeminen (yleisten alueiden lupa)

Jatkoajan hakemiseksi tulee tehdä kokonaan uusi hakemus. Tee uusi hakemus klikkaamalla jo päätöksen saaneen hankkeen oikeasta ylälaidasta painiketta ”Hae jatkoaikaa”.

Palvelu ilmoittaa, että jo päätöksen saaneen hankkeen oleelliset tiedot kopioidaan jatkoaikahakemukselle.

Jatkoajasta luodaan kokonaan uusi hanke. Hanke saa oman LP-alkuisen asiointitunnuksensa. Alkuperäinen hanke on merkitty automaattisesti jatkoaikahakemuksen viiteluvaksi.

Täydennä hakemus, ja jätä se vireille.

Tieto jatkoajan hakemisesta siirtyy alkuperäisen hankkeen ”Työnaikainen toiminta”-välilehdelle. Jatkoaikahakemuksen tiedoista esitetään ilmoitettu alku- ja päättymisaika, sekä hankkeen status.

 

Muutosluvan hakeminen

Hakeaksesi päätöksen saaneelle hankkeelle muutoslupaa, varmistathan ensin, että alkuperäinen lupa, johon muutosta haetaan, löytyy Lupapisteestä ja sinulla on hankkeelle sähköinen valtuutus. Mikäli hanke ei näy sinulle ”Hankkeet”-näkymässä, otathan yhteyttä lupa-asioita käsittelevään viranomaiseen.

Mikäli alkuperäinen hanke on Lupapisteessä, siirry hankkeelle ja klikkaa hankkeen oikeassa ylälaidassa painiketta ”Hae muutoslupaa”.

Lupapiste varmistaa, onko muutosluvan hakeminen varmasti tarpeellista. Varmista tarpeen vaatiessa muutosluvan tarpeellisuus asiaa käsittelevältä viranomaiselta, ennen kuin teet hakemuksen.

Muutoslupahakemuksesta luodaan kokonaan uusi hanke. Hanke saa oman LP-alkuisen asiointitunnuksensa. Alkuperäinen hanke on merkitty automaattisesti muutoslupahakemuksen viiteluvaksi.

Täydennä hakemus, ja jätä se vireille.