Pikaohjeet Lupapisteen käyttöön

Lupapisteen kautta voidaan hakea rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa niihin liittyvä viranomaisasiointi sähköisesti. Pääset edistämään palvelussa lupa-asiointia sinulle parhaiten sopivaan aikaan paikasta riippumatta. Alla olevien pikaohjeiden avulla saat nopeasti rakennusluvanhausta sekä Lupapisteen juonesta kiinni.

Asioinnin aloittaminen

Voit asioida palvelussa joko hankkeelle kutsuttuna tai hankkeen perustaneena osapuolena. Palvelu lähettää kaikille hankkeen osapuolille tietoja sähköpostiin hankkeen etenemisestä.

Screen Shot 2016-06-17 at 14.19.55

REKISTERÖITYMINEN

Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä palveluun rekisteröidytään valtakunnallisen Vetuma-palvelun kautta verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  • Mikäli organisaatiollanne on maksullinen Yritystili käytössä, pyydä pääkäyttäjäänne luomaan sinulle tunnukset palveluun. Tällöin sinun ei tarvitse erikseen rekisteröityä käyttäjäksi Vetuma-palvelun kautta

KIRJAUTUMINEN

Kirjaudu palveluun antamallasi sähköpostiosoitteella sekä salasanalla palvelun etusivun kautta. Pääset täten edistämään asiointia palvelussa.

HANKEKUTSUN HYVÄKSYMINEN

Mikäli sinut on kutsuttu hankkeelle osapuoleksi, hyväksy hankkeeseen liittyvä kutsu. Tämän jälkeen pääset valitsemaan omat tietosi oikean roolin kohdalle sekä tallentamaan tarvittaessa myös muita tietoja tai dokumentteja hankkeelle.

HAKEMUKSEN TAI KYSELYN TEKEMINEN

Aloita uuden hakemuksen tai kyselyn tekeminen toiminnoilla “Kysy neuvoa” tai “Tee hakemus”.  Valitse hankkeesi sijainti kartalta sekä suunniteltu päätoimenpide.

Screen Shot 2016-06-17 at 14.39.34

 

Hakemuksen täydentäminen ja vireillejättö

Tehtyjen valintojen pohjalta muodostuu hankenäkymä, johon tallennetaan hankkeen tietoja yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken. Lisätyt tiedot ja dokumentit tallentuvat palveluun ja asiointia voidaan edistää osapuolille parhaiten sopivaan ajankohtaan.

Kuva tre

SIJAINTI JA KARTTA-AINEISTO

Hankkeen sijainti ja toimenpide näkyvät hakemusnäkymässä. Sijaintia päästään tarvittaessa muokkaamaan klikkaamalla “Muokkaa” osoitteen kohdalla. Tarjolla olevaan kunnan kartta-aineistoon ja kaavamääräyksiin päästään tutustumaan “Avaa kartta” -toiminnolla.

KESKUSTELU-IKKUNA

Hakemuksen oikealla sivulla olevan keskusteluikkunan kautta voit kysyä neuvoa asiointikunnan viranomaisilta.

HANKKEEN VÄLILEHDET

Osapuolet

Hankkeen osapuolet määritellään ja kutsutaan mukaan”Osapuolet”-välilehdellä. Hankekutsu lähetetään osapuolille sähköpostiin ja kun taho on hyväksynyt kutsun mukaan hankkeelle, hänen tietonsa päästään valitsemaan alasvetovalikosta roolitietojen yhteyteen. Mikäli hankkeesi vaatii pääsuunnittelijan, suosittelemme hänen kutsumista mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Huom! Sähköinen kutsuminen ja kutsun hyväksyminen poistaa tarpeen perinteiselle valtakirjalle ja samalla kaikki hankkeen osapuolet pääsevät näkemään ajantasaisesti miten hanke etenee.

Osapuolet-ja-valtuutus

Hakemuksen tiedot

Valittuihin toimenpiteisiin liittyvät tiedot täytetään ”Hakemuksen tiedot” -välilehdelle. Erillisten lomakkeiden liittäminen hakemukselle on täten tarpeetonta.

Huom! Mikäli kysymyksessä on olemassaolevan rakennuksen muutos-, korjaus- tai laajennustyö, rekisteristä löytyvät rakennustiedot saadaan hakemuksen pohjaksi “Valitse rakennus”-toiminnolla.

haekuksss

Suunnitelmat ja liitteet

”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdelle lisätään kaikki hankkeen tarpeelliset tiedostot. Palvelussa voidaan lisäksi allekirjoittaa suunnitelmat sähköisesti.

Asiointikunnan määrittämät liitevaatimukset näkyvät valmiina listauksena. Viranomainen voi merkitä liitteen alustavasti hyväksytyksi tai korjattavaksi, joten hankkeen osapuolet näkevät yksittäisten dokumenttien tilan listasta.

liitesivu

Hakemuksen jättäminen

”Hakemuksen jättäminen” -välilehden kautta hakemus jätetään vireille asiointikunnan viranomaisille ja kunta laskuttaa luvan maksajaa voimassaolevan lupataksan mukaisesti. Hakemuksen jättämisen yhteydessä voidaan myös pyytää viranomaisia kuulemaan kaikki hankkeen tiimoilta tiedotettavat naapurit.

Lausunnot

Hankkeelle mahdollisesti tarvittavat lausuntopyynnöt sekä tiedotettavat naapurit lisätään viranomaisen toimesta ”Lausunnot”-välilehdelle.

 

Päätös ja rakentamisen aikainen asiointi

Kun hakemukselle on saatu päätös, hankenäkymä muuttuu tukemaan rakentamisen aikaista asiointia. Samassa hankenäkymässä voidaan hoitaa esimerkiksi tarpeellisten työnjohtajien nimeäminen sekä erityissuunnitelmien toimittaminen.

Luvan ehtona olevat katselmukset ja kokoukset kirjataan viranomaisten toimesta ”Rakentaminen”-välilehdelle. Asiointia voidaan jatkaa aina siihen asti kunnes hanke on päättynyt.  Screen Shot 2016-04-04 at 10.47.52