Lisää suunnitelmat ja liitteet

Liitteiden lisääminen

”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdellä esitetään listaus hankkeen käsittelyn kannalta tarpeellisista liitteistä. Liitevaatimukset vaihtelevat asiointikunnasta ja toimenpiteestä riippuen. Listauksen yhteydessä kerrotaan myös, milloin kyseisiä liitteitä tarvitaan. Eri ikonit listauksen ”Tila” -sarakkeessa kertovat, mikä kunkin asiakirjan tilanne on.

Mitä liitteitä voidaan lisätä erityyppisille hankkeille ja toimenpiteille? Katso lista kaikista liitteistä toimenpiteittäin.

Palveluun voidaan lisätä useita erilaisia tiedostomuotoja. Yleensä kuntien viranomaiset haluavat vastaanottaa suunnitelmat ja liitteet PDF-muotoisina, piirustukset lukusuunnassa sekä nimiötiedot näkyvissä. Jotkin kunnat haluavat piirustukset arkistokelpoisina eli PDF/A-muotoisina. Tarpeen vaatiessa pystyt tallentamaan PDF/A-muotoja esim. ilmaisella LibreOffice-sovelluksella.

liitesivu

Lisää listauksessa vaaditut liitteet raahaamalla liitetiedostot omasta kansiosta ”Lupapisteen päälle”, tai klikkaamalla yksitellen liitteelle varatulla rivillä ”Lisää tiedosto”-painiketta. Jos liitteet lisätään raahaamalla, sivulla aktivoituu oranssilla katkoviivalla merkitty alue, johon tiedostot voi pudottaa.

liitteiden_raahaus_2

Lupapiste kertoo vihreän edistymispalkin avulla, kun valitut liitteet on ladattuna metatietojen tallennusta varten. Täydennä metatiedot liitteille joko yksitellen, tai kopioi kirjoitetun tai valikosta valitun tiedon alemmille riveille klikkaamalla ”Kopioi ↓”-painiketta.

Tyyppi- ja sisältökenttä ovat pakolliset, muut tiedot tulee täyttää tarpeen ja liitteen mukaan. ”Sisältö”-kenttään tulee lisätä tarkempi kuvaus dokumentista, esimerkiksi ”Hasse Hakijan valtakirja” tai nimiössä oleva otsikko, esimerkiksi ”Pohjapiirros, 1.kerros”.

Piirrosnumero on tarkoitettu erityisesti rakentamisen aikaisille erityissuunnitelmille. Myös tässä kentässä toimii kopiointi alemmille riveille, jolloin numerointi jatkuu: jos kirjoittaa ensimmäiselle riville numeron 1 ja kopioi tiedon seuraaville riveille, tulee alla olevaan laatikkoon numero 2, sen alle numero 3 ja niin edelleen.

Lisättävät dokumentit voi allekirjoittaa omalla Lupapisteen salasanalla. Allekirjoitettavat liitteet valitaan klikkaamalla palloa Allekirjoita-otsikon alta. Merkityt liitteet allekirjoitetaan kaikki kerralla, kun liitteet tallennetaan.

Viimeistele dokumenttien lisäys klikkaamalla ”Valmis”. Liitteet tallentuvat hankkeen liiteluetteloon valittujen otsikoiden (Liittyy-valinta) alle.

liitteiden_lisays

Yksittäisiä liitteitä lisätäksesi klikkaa ”Lisää tiedosto”-kohdasta liiteluettelossa. Valitse tämän jälkeen tiedosto omalta tietokoneeltasi ja varmista, että liitteen metatiedot ovat oikein. Tarkenna tarvittaessa ”Sisältö”-kenttään tarkempi kuvaus dokumentista, esimerkiksi ”Hasse Hakijan valtakirja” tai nimiössä oleva otsikko, esimerkiksi ”Pohjapiirros, 1.kerros”.

Lisää liite klikkaamalla ”Valmis”. Liite tallentuu hankkeen liiteluetteloon valitun otsikon (Liittyy-valinta) alle.

Huom! Muutamissa rakennusvalvonnan kunnissa on käytössä Lupapisteen arkistointipalvelu, joka muuntaa kaikki lisätyt liitteet automaattisesti PDF/A-muotoon. Mikäli muunto ei ole jostain syystä tietyn liitteen kohdalla mahdollista (palvelu ilmoittaa tästä liitteen vieressä huutomerkillä), tallenna liite PDF/A-muotoon ja liitä se uudelleen mukaan hankkeelle. Pystyt tallentamaan PDF/A-muotoja esim. ilmaisella LibreOffice-sovelluksella.

 

Liitteiden lisääminen piirustusluettelon avulla

Voit lisätä useamman liitteen metatietoineen myös käyttämällä piirustusluettelona toimivaa Excel-taulukkoa. Suosittelemme käyttämään valmista Excel-taulukkoa, jossa on myös lisäohjeistusta. Voit myös käyttää mitä tahansa Excel-taulukkoa, jonka tiedostotyyppi on .xlsx. Taulukossa tulee olla seuraavat sarakkeet: piirrosnumero, tyyppi, sisältö, tiedostonimi ja mihin liite liittyy. Näistä tiedoista tyyppi, sisältö ja tiedostonimi ovat pakollisia.

Syötä liitteiden tiedot niin, että yhden liitteen kaikki tiedot ovat samalla rivillä.

Käyttäessäsi valmista taulukkoa, aloita lisäämällä tiedostonimi (esim. asemapiirros.pdf) ”Tiedostonimi”-kenttään.

Valitse tämän jälkeen liitetyyppi ”Tyyppi”-alasvetovalikosta.

Piirrusluettelon liitteiden toimitus

Valitse vielä liitteen sisältö ”Sisältö”-alasvetovalikosta.

Jos liite liittyy tiettyyn rakennukseen, kirjoita ”Liittyy”-kenttään toimenpiteen tunnus, kunnan rakennustunnus tai valtakunnallinen VTJ-PRT-tunnus. Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, liite ryhmitellään hankkeella paikalleen automaattisesti liitetyypin perusteella. Jos hankkeella on vain yksi rakennus, ei tunnusta tarvitse täyttää.

Kun olet täyttänyt taulukon tiedot, tallenna tiedosto nimellä ”Liitteiden_tiedot_fi.xlsx” siten, että se on samassa zip-kansiossa lisättävien liitteiden kanssa. Tallenna se siis esimerkiksi samaan hakemistoon, jossa PDF-tiedostosi ovat, ja lisää tämän jälkeen hakemiston tiedostot zip-pakettiin.

Lisää lopuksi zip-tiedosto hankkeelle ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdellä muiden liitteiden tapaan. Tarkista, että liitteiden metatiedot ovat oikein, allekirjoita halutessasi dokumentit jo tässä vaiheessa ja klikkaa ”Valmis”.

 

Liitteiden lisääminen omista tiedoista (pätevyystiedot)

Mikäli olet tallentanut omiin tietoihisi pätevyystietosi (esimerkiksi CV, tutkintotodistus…) saat tuotua nämä kaikki kerralla hankkeen liitteiden joukkoon ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdeltä.

Lisätäksesi pätevyystietosi, klikkaa välilehden ylälaidasta löytyvää painiketta ”Kopioi omat liitteet hakemukselle”.

Lupapiste varmistaa, haluatko varmasti kopioida kaikki omiin tietoihin tallentamasi liitteet hankkeelle. Klikkaa ”Kyllä”.

Liitteet tallentuvat hankkeen muiden liitteiden joukkoon. Mikäli haluat muuttaa lisättyjen liitteiden julkisuusluokkaa, toimi tämän ohjeen mukaisesti.

 

Uuden version lisääminen

Lisätäksesi liitteestä uuden version, klikkaa hankkeen liiteluettelossa haluamasi liitteen kohdalla liitteen tyyppiä (esimerkiksi asemapiirros). Klikkauksen myötä siirryt liiteluettelosta liitekohtaiselle sivulle.

Lisää liitteestä uusi versio klikkaamalla ”Lisää uusi versio”-painiketta. Valitse lisättävä tiedosto omalta koneeltasi.

Version lisääminen tallentaa uuden liitteen vanhan liitteen päälle. Vanhat liitteet jäävät näkyviin versiohistoriaan, mutta hakemuksessa käsitellään vain uusinta versiota liitteestä. Liitteen versiohistoriaa pääset tarkastelemaan klikkaamalla ”Näytä versiohistoria”-painiketta.

uusi_versio

 

RAM-liitteen lisäys

Voit toimittaa Lupapisteeseen pelkät muutospiirustukset, mikäli

  • muutos on vähäinen,
  • muutos ei vaikuta naapurin oikeuksiin,
  • rakennuksen RH-tiedot eivät muutu ja
  • muutospiirustusten toimittamisesta Lupapisteeseen on sovittu hanketta käsittelevän viranomaisen kanssa.

Lisätäksesi aiemmin toimitettuun liitteeseen liittyvän RAM-liitteen, klikkaa hankkeen liiteluettelossa haluamasi liitteen kohdalla liitteen tyyppiä (esimerkiksi asemapiirros). Klikkauksen myötä siirryt liiteluettelosta liitekohtaiselle sivulle.

Lisää RAM-liite klikkaamalla painiketta ”Uusi RAM-liite”. Tästä aukeaa uusi liitteen lisäys-ikkuna, jossa on ohjeet siihen, missä tilanteissa voi RAM-liitteen toimittaa.

Klikkauksen jälkeen eteesi aukeaa sivu, jonne voit lisätä RAM-liitteen. Klikkaa painiketta ”Lisää uusi versio” lisätäksesi haluamasi liite Lupapisteeseen.

 

lupapiste_ram-liite

 

Liitteen merkitseminen tarpeettomaksi

Mikäli hankkeen ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehden liitelistauksessa on sellaisia liitevaatimuksia, jotka ovat tarpeettomia hakemusvaiheessa, merkitse nämä tarpeettomaksi klikkaamalla puumerkin ”Ei tarpeen” -sarakkeen ruutuun. Merkinnän myötä ”Lisää tiedosto” -painike ja liitteen tilaa kuvaava ikoni häviävät.

liitteet_uusi_8

 

Liitteen poistaminen

Katso lyhyt video liitteen poistamisesta:

Poistaaksesi liitevaatimuksena pyydetyn liitteen, siirry liitekohtaiselle sivulle klikkaamalla  liitteen tyyppiä (esimerkkikuvassa ”Asemapiirros”) liitelistauksessa.

liitteet_uusi_8

Liitekohtaisella sivulla avaa liitteen versiohistoria klikkaamalla ”Näytä versiohistoria”, ja poista liite klikkaamalla ”Poista” ”Toiminnot”-sarakkeessa.

liitteet_uusi_9

Lupapiste varmistaa, haluatko varmasti poistaa liitteen. Klikkaa ”Kyllä” liitteen poistamiseksi.

Capture38

Mikäli lisätty liite ei ole ollut viranomaisen vaatima, voi tämän poistaa klikkaamalla tummanharmaata raksia liitelistauksen ”Poista”-sarakkeessa.

liitteet_uusi_10

Lupapiste varmistaa, haluatko varmasti poistaa liitteen. ”Kyllä”-valinta poistaa kaikki liitteen versiot kerralla. Mikäli tarkoituksesi on poistaa vain jokin liitteen versioista, poista liite versiohistorian kautta (kuten viranomaisen vaatima liite).

liitteet_uusi_11

 

Liitteen julkisuusluokan vaihtaminen

Liitteiden julkisuutta voidaan säätää liitekohtaisesti jokaisella hankkeella. Vaihtaaksesi liitteen julkisuusluokkaa, klikkaa hankkeen liiteluettelossa haluamasi liitteen kohdalla liitteen tyyppiä (esimerkiksi asemapiirros). Klikkauksen myötä siirryt liiteluettelosta liitekohtaiselle sivulle.

Klikkauksen myötä eteesi aukeaa sivu, jonka vasemmasta alalaidasta löytyy valikko ”Liitteen näkyvyys”. Valitse sopiva luokitus pudotusvalikosta. Tehty valinta tallentuu automaattisesti.

 

Liitekohtainen keskustelu

Hakemuksen keskusteluikkuna näyttää oletusarvoisesti kaikki hankkeen tiimoilta käydyt keskustelut ja tiedot lisätyistä liitteistä. Mikäli jokin hakemuksen liitteistä kaipaa kuitenkin lisätietoja, voidaan näitä antaa liitekohtaisessa keskusteluikkunassa.

Lisätäksesi kommentin liitekohtaiseen keskusteluun, klikkaa hankkeen liiteluettelossa haluamasi liitteen kohdalla liitteen tyyppiä (esimerkiksi asemapiirros). Klikkauksen myötä siirryt liiteluettelosta liitekohtaiselle sivulle.

Eteesi avautuvalla liitekohtaisella sivulla valitaan ”Keskustelu”-toiminto sivun oikeasta laidasta. Kirjoita huomiosi tai lisätietosi viestikenttään, ja klikkaa ”Lähetä viesti”.

Capture41

Tiettyä liitettä koskevat kommentit näkyvät jatkossa liitekohtaiselle sivulla.

Capture44

Kommentti näkyy lisäksi koko hankkeen keskusteluketjussa liitteen nimen yhteydessä. Liitettä pääset tarkastelemaan klikkaamalla liitteen nimeä keskusteluketjussa.

Capture45

Saat liitelisäykset ja niihin liittyvät kommentit pois näkyvistä keskusteluketjusta ottamalla ruksin pois kohdasta ”Näytä liitteiden kommentointi”.

Screen Shot 2015-11-03 at 10.54.12

 

Sähköinen allekirjoitus

Suunnitelmat voidaan allekirjoittaa sähköisesti palvelussa Lupapisteen salasanalla. Sähköinen allekirjoitus vastaa perinteistä suunnitelmiin tehtävää allekirjoitusta. Sähköinen allekirjoitus onnistuu liitteen lisäyksen yhteydessä, liitekohtaisesti liitekohtaisella sivulla tai liitelistauksen kautta.

A) Liite voidaan allekirjoittaa liitekohtaisella sivulla klikkaamalla ”Allekirjoita uusin versio”. Liitteen allekirjoitus tulee vahvistaa kirjoittamalla henkilökohtainen salasana ”Vahvista allekirjoitus salasanallasi”-kenttään ja klikkaamalla ”Allekirjoita uusin versio”.

Capture46

Merkintä allekirjoituksesta näkyy liitteen liitekohtaisella sivulla otsikon ”Allekirjoitukset” alla. Lisäksi ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehden liitelistaukseen ilmaantuu vihreä kynäikoni liitteen ”Tila”-sarakkeeseen.

Capture50

liitteet_uusi_12

B) Liitteet voi allekirjoittaa liitelistauksen yhteydessä joko yksittäin tai useamman kerralla. Allekirjoittaminen tapahtuu valitsemalla ”Allekirjoita liitteet” ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehden ylälaidasta.

liitteet_uusi_13

Allekirjoitusikkunan kautta pääset valitsemaan allekirjoitettavat liitteet joko yksittäin tai kokonaisuuksittain. Liitteen allekirjoitus tulee vahvistaa kirjoittamalla henkilökohtainen salasana ”Vahvista allekirjoitus salasanallasi”-kenttään ja klikkaamalla ”Allekirjoita valitut liitteet”.

liitteet_uusi_14

Palvelu ilmoittaa liitteiden allekirjoituksen onnistumisesta. Allekirjoitus näkyy sulkaikonina liitteen yhteydessä ”Suunnitelmat ja liitteet”-sivulla sekä allekirjoitustietona liitekohtaisella sivulla.

liitteet_uusi_15

Merkintä allekirjoituksesta näkyy liitteen liitekohtaisella sivulla otsikon ”Allekirjoitukset” alla. Lisäksi ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehden liitelistaukseen ilmaantuu vihreä kynäikoni liitteen ”Tila”-sarakkeeseen.

Capture50

liitteet_uusi_12