Digitointi

Paperisen aineiston muuttaminen sähköiseen muotoon eli digitointi mahdollistaa aineiston haun sekunneissa Lupapisteen pysyväisarkistosta rakennusvalvonnan käyttäjäkunnille.

Paperilla käsitellyt, valmistuneet hankkeet on mahdollista digitoida talteen Lupapisteen pysyväisarkistoon. Täten digitoidut hankkeet löytyvät jatkossa samasta paikasta, kuin sähköisenä alkunsa saaneet hankkeetkin.

Digitointityökalun käyttöönotto

Paperilupien digitointi edellyttää, että organisaatiolla on käytössä Lupapisteen arkisto. Mikäli digitointi halutaan aloittaa eikä rakennusvalvonnalla ole Digitointityökalua päällä, tulee asiasta ilmoittaa Lupapisteen tukeen (tuki@lupapiste.fi), joka aktivoi työkalun käyttöön.

Lupapisteen Digitointityökalun käyttö

Digitointi Lupapisteessä aloitetaan klikkaamalla “Arkistoi paperilupa” -painiketta.

Aukeavalle sivulle syötetään valmistuneen paperiluvan  kuntalupatunnus ja valitaan organisaatio, jossa päätös on annettu. Lupa avataan käsittelyyn klikkaamalla ”Etsi lupa” -painiketta.

Jos kuntalupatunnuksella ei löydy tietoja, yritetään hanketta hakea kartalta kiinteistötunnuksen perusteella. Tällöin Lupapiste yrittää hakea tietoa kiinteistön rakennustiedoista sijainnin perusteella.

Digitoitava hanke saa otsikokseen “Digitoidun luvan arkistointi”. Hanke saa avatessa väliaikaisen LX-alkuisen asiointitunnuksen tyypillisen LP-alkuisen asiointitunnuksen sijaan.

Avatun hankkeen tiedot on jaettu kolmelle välilehdelle. Näiden välilehtien lisäksi hanke saa Yhteenveto-välilehden. Avatun hankkeen arkistointimenettelyä pääsee tarvittaessa vaihtamaan kartan oikealta puolelta.

Mikäli hankkeelle aukeaa vääriä tietoja, tulee hanke peruuttaa. Korjaukset hankkeen tietoihin tulee tehdä taustajärjestelmään, jonka jälkeen hanke avataan uudelleen Lupapisteeseen digitoitavaksi.

”Hakemuksen tiedot” -välilehti pitää sisällään selostukset hankkeen toimenpiteistä, rakennusten pysyvät rakennustunnukset (VTJ-PRT) sekä käyttötarkoitukset. RH-tiedot eivät siirry digitoinnin myötä Lupapisteeseen.

”Osapuolet”-välilehdellä on tietoja hankkeen osapuolista.

Hankkeen skannatut liitteet lisätään ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdelle. Lisäyksen yhteydessä liitteille määritetään metatiedot, sekä rakennukset, johon liitteet liittyvät. Lisättävän liitteen maksimikoko on 100 MB. Liitteiden lisäys tapahtuu normaalin ohjeistuksen mukaisesti.

Liitteitä lisätessä määritetään liitekohtaisesti liitteen siirtymisestä myyntiin mahdolliseen myyntipalveluun. Valitsemalla ”Estä myynti” liite ei siirry myyntiin, vaikka tiedonohjaussuunnitelmassa kyseinen liitetyyppi olisikin määritetty siirrettäväksi myytäväksi.

Digitoitu hanke jätetään arkistonhoitajalle tarkistettavaksi ”Yhteenveto”-välilehdellä klikkaamalla ”Valmis arkistoitavaksi” -painiketta. Hanke siirtyy Tarkastettavana-tilaan, ja ohjautuu arkistonhoitajan työstettäväksi.

Hankkeen tarkastuksesta vastaa arkistonhoitaja. Hän näkee luvan ”Digitoidut luvat”-välilehdellä Tarkistettavana-tilassa. Arkistonhoitaja voi vaihtaa hankkeen menettelyn sopivaan, ja tarkistaa hankkeen tiedot liitteineen, kuten muutkin arkistoon vietävät hankkeet. Hanke arkistoidaan lopulta täysin samaan tapaan, kuin muutkin hankkeet. Hanke muuttuu tämän jälkeen tilaan “Arkistoitu”.

Mikäli myöhemmin huomataan, että hankkeelle tulee lisätä asiakirjoja arkistoinnin valmistuttua, tulee prosessi aloittaa alusta klikkaamalla “Arkistoi paperilupa”.

 

Raportti digitoiduista hankkeista

Raportti digitoiduista luvista on kehityetty digitointityön seurannan tueksi. Excel-raportille nousee tiedoksi digitoitavan hankkeen LX-alkuinen tunnus, arkistointipäivä, sekä digitoitujen liitteiden määrä.

Muodostaaksesi raportin, klikkaa ensin ”Arkistoi paperilupa”-painiketta ”Hankkeet”-näkymässä. Tämän jälkeen klikkaa aukeavan näkymän oikeasta ylälaidasta löytyvää ”Digitointiraportti”-painiketta.

Digitoinnin FAQ