Hakemuksen käsittely

Hankekohtaiseen hakemusnäkymään tallennetaan hakemukseen liittyvät tiedot sekä liitteet. Näkymän kautta voidaan myös käydä keskustelua hankkeeseen liittyen. Viranomaisen tulee tarkastaa tallennettujen tietojen oikeellisuus ja ilmoittaa mahdollisista puutteista erillisen tarkastuspainikkeen tai hankekohtaisen keskusteluketjun kautta.

Hankkeen status

Hankkeen ylälaidassa esitetään hankkeen status, eli tila. Tila löytyy aivan hankkeelle valitun toimenpiteen alta.

Hakemuksen eri tilat merkitsevät seuraavaa:

 • Luonnos: hanke on vasta luonnos. Asia ei ole vireillä, eikä näin ollen näy viranomaiselle lainkaan. Mikäli asiakas kaipaa apua hankkeen kanssa, tulee hänen saattaa hanke ”Näkyy viranomaiselle”-tilaan kysymällä apua hankkeen keskustelussa. Asiakas voi tehdä muutoksia hankkeen tietoihin.
 • Näkyy viranomaiselle: hanke on edelleen luonnos, mutta asiakas on kysynyt hankkeen suhteen apua hankkeen keskustelussa, ja hanke on tämän vuoksi myös viranomaisen nähtävissä. Sekä asiakas, että viranomainen pääsevät molemmat tarkastelemaan ja käsittelemään hanketta.
 • Hakemus jätetty: hanke on jätetty vireille. Sekä asiakas, että viranomainen pääsevät molemmat tarkastelemaan ja käsittelemään hanketta.
 • Käsittelyssä: Hanke on täydennetty Lupapisteessä päätöstä vaille valmiiksi, ja tämän ansiosta siirretty käsittelyyn taustajärjestelmään päätöksentekoa varten. Hanke on lukittu – asiakas ei pääse muuttamaan mitään hankkeen tietoja. Viranomaiskäyttäjän on mahdollista lisätä hankkeelle liitteitä. Mikäli asiakkaan tulee vielä jostain syystä täydentää hanketta, tulee hanke palauttaa täydennettäväksi.
 • Täydennettävänä: Hanke on palautettu täydennettäväksi ”Käsittelyssä”-tilasta. Sekä asiakas, että viranomainen pääsevät molemmat tarkastelemaan ja käsittelemään hanketta.
 • Päätös annettu: Hanke on saanut päätöksen taustajärjestelmässä, ja päätös on siirtynyt Lupapisteeseen asiakkaan nähtäväksi. Osa hankkeen tiedoista, kuten hakemuksen tiedot, ovat lukittuneet päätöksen myötä, eikä näihin pysty tekemään enää muutoksia.

 

Hankkeen välilehdet

Hankkeen sisältö on jaoteltu eri välilehdille seuraavasti:

 • Hakemuksen tiedot: Valittuihin toimenpiteisiin liittyvät tiedot (mm. RH-lomakkeet).
 • Osapuolet: Hankkeen osapuolten määrittely ja roolit. Huomioithan, että lupakäsittelijä näkee kokonaisuudessaan hankkeen osapuolten henkilötunnukset, mutta muilta viranomaisilta henkilötunnuksen loppuosa on piilotettu. Sama pätee silloin, kun hakemuksesta otetaan tuloste.
 • Suunnitelmat ja liitteet: Välilehdeltä löytyvät hankkeeseen toimitetut liitteet.
 • Hakemuksen jättäminen: Välilehdellä on listaus hankkeen pakollisista, puuttuvista tiedoista, sekä mahdollisuus jättää hanke vireille.
 • Siirrä käsittelyyn: Välilehdellä on listaus hankkeen pakollisista, puuttuvista tiedoista, sekä mahdollisuus joko siirtää hanke käsittelyyn taustajärjestelmään tai palauttaa hanke ”Luonnos”-tilaan.
 • Lausunnot: Lausuntopyynntöjä sekä tiedotettavia naapureita hallinnoidaan tältä välilehdeltä.

 

Hankkeen keskustelu

Hankekohtaisen keskusteluikkunan kautta voit olla yhteydessä asiakkaaseen sekä tarvittaessa kollegoihin. Keskusteluikkunan sisältö näkyy kaikille hankkeen osapuolille, ja kommentista jää ketjuun näkyville sen sisältö, kirjoittaja ja ajankohta. Keskusteluun jätettyjä kommentteja ei pysty jälkikäteen muokkaamaan tai poistamaan.

Avaa keskusteluikkuna klikkaamalla hakemuksen oikeassa reunassa näkyvää ”Keskustelu”-palkkia. Saat suljettua ikkunan klikkaamalla uudelleen samaa palkkia.

Keskusteluun osoitettu viesti kirjoitetaan ”Kirjoita viesti” -kenttään. Lähettääksesi viestin, klikkaa ”Lähetä viesti”.

Viranomaisen keskusteluun kirjoittamasta viestistä lähetetään sähköposti-ilmoitus kaikille niille hankkeen osapuolille, jotka ovat valtuutettu sähköisesti mukaan hankkeelle. Asiakas voi halutessaan perua sähköposti-ilmoitukset, joilloin viestejä keskusteluun lisätyistä kommenteista ei lähetetä.

Mikäli viesti osoitetaan kollegalle ”Lähetä ilmoitus viestistä”-valikosta, ei asiakkaille lähetetä keskusteluun kirjoitetutusta viestistä sähköposti-ilmoitusta. Asiakkaille lähtevän viestin sijaan valikosta valittu kollega saa sähköpostiinsa ilmoituksen keskusteluun lisätystä viestistä.

Asiakkaiden näkökulmasta annettu ohjeistus löytyy täältä.

 

Hankkeen perustoiminnot

Lupapiste toimii monessa tapauksessa samalla tavalla riippumatta siitä, käyttääkö palvelua asiakkaan vai viranomaisen roolissa. Asiakkaiden ohjeistukseen on koottu iso osa hankkeen perustoimintoja, jotka ovat samat myös viranomaiskäyttäjille. Klikkaa oranssia linkkiä tarkastellaksesi haluamaasi ohjetta:

 

Käsittelijän merkitseminen

Hankkeen käsittelijöiden merkitseminen auttaa työjonon hallinnassa. Käsittelijätiedon avulla voi halutessaan rakentaa esimerkiksi hankehallintaa helpottavan lisähakuehdon, joka nostaa esiin ainoastaan ne hankkeet, jotka itsellä on työjonossa. Käsittelijät saavat myös automaattitehtäviä hankkeelle lisätyistä liitteistä, mikäli pääkäyttäjä on ottanut ”Tehtävät”-toiminnon käyttöön.

Tieto käsittelijästä näkyy kollegoille, sekä asiakkaalle. Käsittelijätiedon avulla myös siis asiakas saa tiedon siitä, kuka hanketta tarkastaa.

Merkitäksesi hankkeelle käsittelijät, klikkaa ”Käsittelijä(t)”-rivillä tekstiä ”Muokkaa”.

Lisätäksesi uuden käsittelijän, klikkaa ”Lisää uusi käsittelijä”.

Valitse käsittelijäksi tuleva henkilö ”Valitse henkilö”-valikosta. Valikossa on luettelo kaikista organisaationne viranomaisista. Tämän jälkeen valitse hänelle rooli ”Valitse käsittelijärooli”-valikosta. Valittavissa olevat roolit määritetään Lupapisteen pääkäyttäjän toimesta.

Valitut tiedot tallentuvat automaattisesti. Mikäli hankkeella on useampi eri käsittelijä, lisää loputkin käsittelijät klikkaamalla ”Lisää uusi käsittelijä”. HUOM! Jokaiseen rooliin voidaan nimetä ainoastaan yksi henkilö per hanke, eli hankkeella ei voi olla esimerkiksi kahta KVV-käsittelijää. Yksi henkilö voi taasen toimia useammassa roolissa samalla hankkeella, eli henkilö voidaan merkitä hankkeelle sekä KVV-käsittelijäksi, että IV-käsittelijäksi.

Palataksesi takaisin hankkeelle, klikkaa ”Takaisin”-painiketta.

Käsittelijät tulevat näkyviin hankkeen perustietojen joukkoon.

 

OK-kuittausten ja tarkennuspyyntöjen tekeminen

Hanketta tarkistaessa ”OK”- ja ”Tarkennettavaa”-merkinnät helpottavat hankkeen tilanteen seurantaa. Merkinnät viestivät sekä asiakkaalle, että hanketta käsittelevälle viranomaiselle, mitä tietoja hankkeelta on jo ehditty tarkistaa, ja missä tiedoissa on tarkennettavaa.

”OK”-”Tarkennettavaa”-painikkeet kuittausten tekoon löytyvät välilehdiltä ”Hakemuksen tiedot”, ”Osapuolet” ja ”Suunnitelmat ja liitteet”. Painikkeet on sijoitettu lomakkeiden otsikkorivien oikeaan laitaan.

Kuitataksesi jonkin lomakkeen kohdan tarkistetuksi (OK:ksi), klikkaa vihreää ”OK”-painiketta.

Klikkauksen myötä lomakkeen otsikkorivi muuttaa värinsä vihreäksi. Kuittauksen tehneen henkilön nimi, sekä kuittauksen ajankohta tallentuvat otsikkorivin alapuolelle.

Mikäli OK:ksi kuitattuun tietoon tehdään myöhemmin muutoksia, nollautuu OK-merkintä, ja lomakkeen otsikkorivi muuttuu jälleen harmaaksi.

Tarkennettavaa-kuittauksen tehdäksesi klikkaa ”Tarkennettavaa”. Klikkauksen myötä lomakkeen otsikkorivi pysyy harmaana, ja tämän alapuolelle aukeaa kenttä, johon voi kirjoittaa tarkennuspyynnön.

Kirjoita tarkennuspyyntö, ja klikkaa kentän oikealla puolella olevaa oranssia ikonia tallentaaksesi pyynnön. Tarkennuspyynnön tehneen henkilön nimi, sekä pyynnön ajankohta tallentuvat otsikkorivin alapuolelle.

Kun tietoa on myöhemmin tarkennettu, klikkaa ”OK”-painiketta.

OK-kuittauksista ja tarkennuspyynnöistä ei lähetetä ilmoitusta asiakkaan sähköpostiin. Lähettääksesi asiakkaalle sähköposti-ilmoituksen tarkennuspyynnöistä, kirjoita asiasta viesti hankkeen keskusteluun.

 

Tehtävän luominen ja valmiiksi kuittaaminen

”Tehtävä” on hankkeella oleva työkalu, jonka avulla voit lisätä hankkeeseen liittyviä tehtäviä joko itsellesi tai kollegallesi. Tehtävä kohdistuu hankkeella halutulle välilehdelle, haluttuun hakemuksen osaan.  Tehtävistä ilmoitetaan tehtävän vastaanottajalle ”Hankkeet”-sivulla omassa ”Tehtävät”-työjonossaan.

”Luo tehtävä”-painikkeet löytyvät välilehdiltä ”Hakemuksen tiedot”, ”Osapuolet” ja ”Suunnitelmat ja liitteet”. Painikkeet on sijoitettu välilehtien ylälaitaan. Tehtäviä voi luoda hankkeelle niin kauan, kunnes hanke merkitään valmistuneeksi.

Aloita tehtävän luominen klikkaamalla ”Luo tehtävä”-painiketta haluamallasi välilehdellä.

Täydennä tehtävää koskevat tiedot ”Luo tehtävä”-painikkeen alapuolelle aukeavalle lomakkeelle. Lomakkeen sisältö pudotusvalikkoineen vaihtelee riippuen siitä, millä välilehdellä painiketta klikataan.

Tehtävä kohdistuu hankkeen siihen osaan, johon liittyen valinnat tehdään. Esimerkkikuvassa luotava tehtävä on kohdistettu koskemaan hankkeen pääsuunnittelijaa. Tehtävän sisältö, pyyntö tarkistaa suunnittelijan pätevyys, on kirjoitettu vapaan tekstin kenttään, ja tehtävä on kohdistettu ”Vastaanottaja”-kentässä kollegalle. Voit kohdistaa tehtävän myös itsellesi.

Viimeistele tehtävän luominen klikkaamalla ”Ok”.

Luotu tehtävä tallentuu hankkeelle siihen kohtaan, johon se on kohdistettu. Tehtävästä ilmoitetaan oranssilla värillä, ja tehtävän sisältö on luettavissa suoraan hankkeelta. Esimerkkitehtävä löytyy hankkeen ”Osapuolet”-välilehdeltä, ”Pääsuunnittelija”-roolin alta.

Luotua tehtävää pääsee muokkaamaan klikkaamalla ”Muokkaa”-painiketta. Valmiiksi tehtävän saa kuitattua klikkaamalla ”Valmis”.

Tehtävät löytyvät hankkeen lisäksi ”Tehtävät”-työjonosta ”Hankkeet”-sivulta.

 

Sähköisten valtuutuksien tarkistaminen

Sähköinen valtuutus hankkeelle mahdollistaa sujuvamman asioinnin ja poistaa paperivaltakirjan tarpeen. Sähköisiä valtuutuksia hallinnoidaan hankkeen ”Osapuolet”-välilehden ylälaidassa.

Sähköisistä valtuutuksista ilmoitetaan sekä valtuutetun henkilön nimi, että hänet hankkeelle valtuuttaneen henkilön nimi.

Sähköisistä valtuutuksista on oleellista tarkistaa, onko hankkeelle valtuutettu henkilö hyväksynyt sähköisen valtuutuksen vai ei. Mikäli valtuutettu henkilö ei ole omalta osaltaan hyväksynyt sähköistä valtuutusta, lukee taulukon ”Käyttäjäkutsu”-sarakkeessa ”Kutsuttu”.

Mikäli sähköinen valtuutus on hyväksytty, käy taulukosta ilmi hyväksymisen ajankohta.

 

Työnjohtajan nimeäminen hankkeen ollessa vireillä

Kuntalaisia on kehotettu ottamaan yhteyttä hanketta käsittelevään viranomaiseen, mikäli työnjohtajan nimeäminen tulee ajankohtaiseksi hankkeen ollessa vasta vireillä. Mikäli hankkeelle lähdetään nimeämään työnjohtajia ennen päätöstä, siirry hankkeen “Osapuolet”-välilehdelle.

Siirry välilehden alalaitaan ja avaa “Työnjohtaja”-otsikoitu roolilomake. Nimetäksesi työnjohtajan klikkaa painiketta “Nimeä työnjohtaja”.

Klikkauksen myötä Lupapisteeseen syntyy uusi hakemus, jonne nimettävä työnjohtaja saa sähköisen valtuutuksen. Laajemmin tietoa työnjohtajan nimeämisestä löytyy täältä.

 

Puuttuvan liitteen pyytäminen

Voit tarvittaessa pyytää hankkeelle lisää liitteitä hankkeen ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdelle. Pyytääksesi lisää liitteitä klikkaa välilehden ylälaidasta löytyvää ”Pyydä liite”-painiketta.

Valitse liite, jota hankkeelle pyydetään. Voit valita liitteen valitsemalla ensin liiteryhmän, johon liite kuuluu ”Valitse liiteryhmä”-pudotusvalikosta, tai valita haluamasi liitteen suoraan ”Valitse liitetyyppi”-pudotusvalikosta. Voit pyytää useita liitteitä kerralla.

Valitut liitetyypit näkyvät ”Valitut liitetyypit”-otsikon alta. Viimeistele liitepyyntö klikkaamalla ”OK”.

Pyydetyistä liitteistä ei lähetetä ilmoitusta asiakkaan sähköpostiin. Lähettääksesi asiakkaalle sähköposti-ilmoituksen pyynnöistä, kirjoita asiasta viesti hankkeen keskusteluun.

Pyydetyille liitteille muodostuu omat paikkansa hankkeen liiteluetteloon. Hankkeen osapuolet pääsevät lisäämään liitteet samalla tavalla kuin muutkin liitteet.

 

Liitteen merkitseminen rakentamisen aikaiseksi

Mikäli hankkeelle toimitetaan hankkeen vireilläolon aikana liitteitä, jotka kytkeytyvät selkeästi rakentamisen aikaiseen toimintaan, voidaan liitteet merkitä rakentamisen aikaisiksi. Näin liitteet nousevat selkeämmin esiin hankkeen liiteluettelossa työmaavaiheen aikana. Merkinnän saaneet liitteet eivät myöskään siirry taustajärjestelmään hankkeen siirron yhteydessä.

Merkitäksesi liitteen rakentamisen aikaiseksi, etsi haluamasi liite hankkeen “Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdeltä löytyvästä liiteluettelosta, ja klikkaa oranssilla tekstillä kirjoitettua liitteen tyyppiä luettelon “Tyyppi / Sisältö / Milloin tarvitaan”-sarakkeessa.

Klikkaus ohjaa liitekohtaiselle sivulle. Sivun keskivaiheilla, dokumentin metatietojen alapuolella on valinta “Rakentamisen aikainen liite”. Klikkaa rasti ruutuun. Lupapiste tallentaa valinnan automaattisesti.

Palaa takaisin hankkeen liiteluetteloon klikkaamalla “Palaa hakemukseen”-painiketta.

 

Avainsanojen lisääminen

Avainsanat ovat organisaation pääkäyttäjän määrittämiä tunnisteita (esimerkiksi ”linjasaneeraus”, ”ullakot”, ”maalämpö”…), jotka helpottavat hankkeiden luokittelua työjonossa. Avainsanat tulee lisätä hankekohtaisesti viranomaisten toimesta, jotta näitä voidaan hyödyntää hankkeita etsiessä.

Lisätäksesi avainsana hankkeella, klikkaa auki ”Huomiot”-palsta hankkeen oikeasta laidasta.

Lisää halutut avainsanat valitsemalla nämä ”Avainsanat”-valikosta. Mikäli organisaatiollanne on paljon avainsanoja, voit etsiä haluamasi sanan kirjoittamalla sen valikosta löytyvään hakukenttään. Lisätyt avainsanat tallentuvat automaattisesti.

Valitut avainsanat näkyvät ”Huomiot”-kentässä Avainsanat-otsikon alla. Avainsanan voi poistaa hakemuksesta avainsanan edessä olevasta ruksista.

 

Kiireellisyyden asettaminen

Hankkeen tilanteen seurantaa helpottamaan hankkeelle voi asettaa kiireellisyystiedon. Tieto näkyy hankekohtaisena ilmoituksena ”Hankkeet”-sivulla, ja auttaa hahmottamaan työjonon tilannetta. Tieto kiireellisyysluokasta näkyy ainoastaan organisaation viranomaisille.

Asettaaksesi kiireellisyystiedon hankkeella, klikkaa auki ”Huomiot”-palsta hankkeen oikeasta laidasta.

Lisää tieto hankkeen kiireellisyydestä valitsemalla sopivin vaihtoehto ”Hakemuksen kiireellisyys”-valikosta. Valittavana on ”Normaali”, ”Kiireellinen” ja ”Odottaa”. Lisätty kiireellisyystaso tallentuu automaattisesti, ja on muokattavissa tilanteen mukaan.

 

Huomioiden lisääminen

Hankkeen tilanteen seurantaa helpottamaan hankkeelle voi kirjata vapaamuotoisia huomioita. Kirjatut huomiot näkyvät hankekohtaisena ilmoituksena ”Hankkeet”-sivulla, ja auttavat näin hahmottamaan työjonon tilannetta. Huomiot näkyvät ainoastaan organisaation viranomaisille.

Lisätäksesi huomioita hankkeella, klikkaa auki ”Huomiot”-palsta hankkeen oikeasta laidasta.

Kirjoita huomiosi ”Viranomaisten huomiot”-kenttään.”Viranomaisten huomiot”-kenttä jaetaan kollegoiden kesken, ja suosittelemme lisäämään muistiinpanojen alkuun päivämäärän sekä puumerkin, jotta on selkeämpää, kuka huomiot on lisännyt. Kenttään kirjoitetut tiedot tallentuvat automaattisesti ja ovat muokattavissa tilanteen niin vaatiessa.

 

Hankekohtaisten ohjeiden lisääminen

Viranomaiset sekä lausunnonantajat voivat lisätä tärkeitä linkkejä ohjeisiin ja muuhun olennaiseen materiaaliin suoraan hakemukselle.

Mahdollisuus linkkien lisäämiseen löytyy Ohje-palkin takaa hakemuksen oikeasta reunasta. Myös kunnan pääkäyttäjänäkymässä asetetut ohjeet löytyvät samasta paikasta.

uusi_ohje_1

Ohjelinkki lisätään kopioimalla haluttu verkko-osoite sille osoitettuun kenttään ja kirjoittamalla ohjeelle otsikonomainen kuvaus. Linkkejä voi lisätä ainoastaan olemassaoleville internet-sivuille. Uuden linkin saa tallennettua painamalla ”Enter” tai klikkaamalla vihreää ikonia.

uusi_ohje_2

Lisättyjä ohjelinkkejä voidaan tarpeen vaatiessa muokata. Muutosoikeudet omaava viranomaiskäyttäjä voi muokata kaikkia linkkejä, lausunnonantaja itse lisäämiään linkkejä. Lisättyä linkkiä voi muokata klikkaamalla kynä-ikonia ja hyväksymällä muokkauksen painamalla vihreää ikonia muokatulla rivillä.

uusi_ohje_3

Linkkien järjestystä voi muuttaa raahaamalla kaksisuuntaisesta nuolesta.

 

Hankkeen palauttaminen luonnokseksi

Mikäli hankkeen käsittely annetuilla tiedoilla ei onnistu, eikä pyydettyjä tarkentavia tietoja toimiteta ajallaan, voi hankkeen palauttaa takaisin ”Luonnos”-tilaan. Palautuksen myötä hanke poistuu käsittelijän työjonosta, ja ilmaantuu takaisin vasta asiakkaan jätettyä asian uudelleen vireille. Palautus ei vaikuta asiakkaan mahdollisuuteen valmistella asiaa Lupapisteessä, sillä hanke säilyttää edelleen LP-tunnuksensa ja sähköiset valtuutuksensa palautuksesta huolimatta.

Palauttaaksesi hankkeen luonnokseksi, siirry ”Siirrä käsittelyyn”-välilehdelle ja klikkaa ”Palauta hakemus luonnokseksi”-painiketta.

Kirjoita palautuksen syy sille varattuun kenttään. Tieto toimitetaan asiakkaalle sekä sähköpostitse, että hankkeen keskustelun kautta.

Palauttaaksesi hanke ”Luonnos”-tilaan, klikkaa ”Palauta luonnokseksi”-painiketta.

Palautuksen myötä hanke palaa ”Luonnos”-tilaan. Hanke näkyy palautuksen tehneelle henkilölle sen aikaa, että hän poistuu hankkeelta.

 

Muutosten merkitseminen nähdyiksi

Poistuessasi hankkeelta, merkitse hankkeelle tehdyt muutokset nähdyiksi. Muutosten merkitseminen nähdyiksi tyhjentää ”Hankkeet”-sivun näkymästä hanketta koskevat ilmoitukset, ja helpottaa siten työjonon hallintaa.

Muutokset merkitään nähdyksi klikkaamalla painiketta ”Merkitse muutokset nähdyiksi”.

 

Hankkeen kopioiminen

Voit tarpeen vaatiessa kopioida olemassa olevan hankkeen. Kopioimisen lopputuloksena on kaksi hanketta, joilla molemmilla on samat toimenpiteet, ja omat asiointitunnuksensa. Uuden hankkeen tietoja ja toimenpiteitä pystyy hankkeen luomisen jälkeen muokkaamaan samaan tapaan, kuin muidenkin hankkeiden. 

Kopioimisen yhteydessä uudelle hankkeelle kopioidaan alkuperäiseltä hankkeelta yhteensopivat tiedot ja valtuutetaan alkuperäiseltä hankkeelta valitut osapuolet sähköisesti mukaan hankkeen valmisteluun. Alkuperäiseltä hankkeelta uudelle hankkeelle ei siirretä tietoja mahdollisista lausunnoista, liitteistä, keskusteluista eikä hankkeen käsittelystä.

Kopioidaksesi hankkeen klikkaa painiketta ”Kopioi hanke” hankkeen oikeassa ylälaidassa.

Määritä tämän jälkeen uuden hankkeen sijainti.

Sijainnin määrittämisen jälkeen valitse alkuperäiseltä hankkeelta uudelle hankkeelle valtuutettavat osapuolet. Klikkaa ”Jatka”. Tarvittaessa lisää osapuolia voi valtuuttaa myöhemmin hakemuksen ”Osapuolet”-välilehdeltä.

Tarkista tiedot. Jos sijainti ja kutsuttavat osapuolet ovat oikein, klikkaa ”Valmis”.

 

Työnjohtaja-asioiden käsittely

Työnjohtaja-asiat käsitellään Lupapisteessä kukin omilla hankkeillaan. Käsittelyyn voi noudattaa täysin samoja ohjeita, mitä hankkeiden käsittelyyn on muutenkin tällä sivulla annettu.

Työnjohtaja-asiat löytyvät Lupapisteen Hankkeet-näkymässä omasta työjonostaan.