Julkipano

Sekä ympäristölupien, että rakennusvalvonnan lupien julkipanoilmoitukset löytyvät kätevästi Lupapisteen julkipanosta. Ilmoituksia ja päätöksiä on mahdollista etsiä esimerkiksi paikkakunnittain tai hankkeen statuksen mukaan.

Hankkeen kuuluttaminen (ympäristöluvat)

Kuuluttaaksesi hankkeen, siirry ”Julkipano”-välilehdelle. Jotta hanke voidaan kuuluttaa, tulee sen olla ”Käsittelyssä”-tilassa. Käsittelyssä-tilassa hakemus on lukittu Lupapisteessä, eli sitä ei voi täydentää tai muokata.

Kuulutuksen alkamisaika määritetään ”Kuulutus alkaa” -kenttään. Klikkaamalla kenttää aukeaa kalenteri, josta voi valita kuulutuksen alkamisajankohdan. Kuulutuksen päättymisajankohta määritetään samalla tavalla ”Kuulutus päättyy” -kenttään. Kuulutus kirjoitetaan ”Kuulutus”-kenttään. Kuulutus julkaistaan klikkaamalla ”Julkaise” ”Kuulutus”-kentän alapuolella.

Hanke tulee näkyviin Julkipano-sivustolle kuulutuksen alkamisajankohtana.

julkipano_1

Lisätty kuulutus näkyy Lupapisteen puolella ”Julkipano”-välilehden ”Julkaisuhistoria”-taulukossa. Klikkaamalla ”Muokkaa” voi muokata kuulutuksen sisältöä ja ajankohtaa. Klikkaamalla ”Näytä hakemus” kuulutettu hanke aukeaa Julkipano-sivulla.

julkipano_2

Mikäli hanke on tarpeen kuuluttaa uudelleen, voi tämän tehdä klikkaamalla ”Kuuluta uudelleen”. Uuden kuulutuksen voi tehdä alkuperäisen kuulutuksen tiedoilla, tai vaihtoehtoisesti päivittää kuulutuksen ajankohdan ja sisällön uusiksi. Uusi kuulutus tulee näkyville ”Julkaisuhistoria”-taulukkoon edellisen kuulutuksen alapuolelle.

julkipano_3

 

Hanketta koskevat muistutukset ja mielipiteet (ympäristöluvat)

Kuulutusaikana kansalaiset voivat jättää muistutuksia ja mielipiteitä hankkeesta. Hanketta koskevat mielipiteet ja muistutukset löytyvät hankkeen ”Julkipano”-välilehdeltä, ”Julkaisuhistoria”-taulukosta. Mielipiteet saa esiin klikkaamalla ”Näytä mielipiteet”.

julkipano_10

Mielipiteet ja muistutukset aukeavat listaksi.

julkipano_11

 

Päätöksen kuuluttaminen (ympäristöluvat)

Kun hakemuksesta julkaistaan päätös, Julkipano-sivustolle kuulutetaan Lupapisteessä oleva päätös liitteineen. Tämän myötä hakemustiedot poistuvat Julkipano-sivustolta.

Päätöksenannon jälkeen hanke kuulutetaan ”Julkipano”-välilehdellä. Annetun päätöksen antopäivämäärä merkitään ”Päätöksen antopäivämäärä” -kenttään. Klikkaamalla kenttää aukeaa kalenteri, josta voi valita oikean päivämäärän.

Valitusaika määritetään ”Valitusaika alkaa” -kenttään. Klikkaamalla kenttää aukeaa kalenteri, josta voi valita valitusajan alkamisajankohdan. Valitusajan päättymisajankohta määritetään samalla tavalla ”Valitusaika päättyy” -kenttään. Kuulutus kirjoitetaan ”Päätöskuulutus”-kenttään. Kuulutus julkaistaan klikkaamalla ”Julkaise” ”Päätöskuulutus”-kentän alapuolella.

Hanke tulee näkyviin Julkipano-sivustolle valitusajan alkamisajankohtana.

julkipano_4

Lisätty kuulutus näkyy Lupapisteen puolella ”Julkipano”-välilehden ”Julkaisuhistoria”-taulukossa. Klikkaamalla ”Muokkaa” voi muokata kuulutuksen sisältöä ja ajankohtaa. Klikkaamalla ”Näytä hakemus” kuulutettu hanke aukeaa Julkipano-sivustolla.

julkipano_5

 

Hankkeen määrittäminen lainvoimaiseksi (ympäristöluvat)

Hanke määritetään lainvoimaiseksi ”Julkipano”-välilehdeltä. Jotta lainvoimaiseksi määrittäminen onnistuu, tulee hankkeen olla ”Päätös annettu” -tilassa. Lainvoimaisuuspäivämäärä määritetään ”Lainvoimainen alkaen” -kenttään. Klikkamalla kenttää aukeaa kalenteri, josta voi valita oikean päivämäärän. Julkaise hanke lainvoimaisena klikkaamalla ”Julkaise”.

julkipano_6

Hanke tulee näkyviin Julkipano-sivustolle lainvoimaisuuden alkamisajankohtana. Lupapisteen puolelle merkintä laivoimaisuudesta tulee näkyviin ”Julkaisuhistoria”-taulukkoon. Klikkaamalla ”Näytä hakemus” hanke aukeaa Julkipano-sivustolla.

julkipano_8

 

Asian otsikon määrittäminen julkipanolistalle (rakennusvalvonta)

Hankkeen julkipanolistalla näkyvä otsikko määritetään ennen hankkeen siirtoa käsittelyyn.

Antaaksesi otsikon asialle, avaa hankkeen ”Siirrä käsittelyyn”-välilehti. Kirjoita otsikko kenttään ”Toimenpide julkipanoon (koskee taustajärjestelmästä tuotavien päätösten julkipanoa).

Lisätty otsikko tallentuu automaattisesti. Hankkeen siirtäminen käsittelyyn taustajärjestelmään on mahdollista otsikon lisäämisen jälkeen.

Asian otsikko voidaan tuoda julkipanolistalle myös taustajärjestelmästä. Tällöin hankkeelle ei ole mahdollista lisätä julkipanolistalla näkyvää otsikkoa lainkaan. Lisätietoja pääkäyttäjäohjeessa.