Lupapiste kauppa

Lupapisteen kaupasta kuntalaiset voivat ostaa rakennusvalvonnan sähköiseen arkistoon tallennettuja rakennuspiirustuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi pääpiirustukset ja erityissuunnitelmat. Mikäli kuntalaisen etsimää aineistoa ei löydy palvelusta, voi hän tehdä puuttuvasta aineistosta aineistopyynnön.

Lupapiste kauppa löytyy osoitteesta https://kauppa.lupapiste.fi.

Arkistoidun aineiston näkyminen kaupassa

Aineisto Lupapiste kauppaan poimitaan Lupapisteen sähköisestä arkistosta. Arkistoidun dokumentin metatiedot vaikuttat siihen, siirtyykö dokumentti myytäväksi Lupapiste kauppaan vai ei.

Dokumentti on mahdollista ostaa kaupasta, jos liitekohtaiset valinnat ovat seuraavat:

  • Myyntipalvelu = sallitaan julkaisu myyntipalvelussa
  • Näkyvyys = julkinen
  • Julkisuusluokka = julkinen (tai salassapitoaika on päättynyt)
  • Henkilötiedot = ei sisällä henkilötietoja TAI sisältää henkilötietoja  (eli dokumentti ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja)

Muokkausmahdollisuus on arkistonhoitajalla.

 

Aineistopyynnön käsittely

Aineistopyynnöt otetaan käyttöön Lupapisteen pääkäyttäjäasetuksissa Kauppa-osiossa. Tänne syötetään sähköpostiosoite, johon aineistopyynnöt lähetetään, sekä kunnan omat ohjeet aineistopyyntöihin liittyen.

 

Aineistopyynnöstä tulee pääkäyttäjäasetuksissa määritettyyn sähköpostiosoitteeseen viesti. Aineistopyyntö-viestin perusteella pyydetyt dokumentit etsitään, skannataan ja digitoidaan Lupapisteeseen. Arkistoinnin jälkeen (HUOM! yllä olevat ohjeet vaadituista metatiedoista) aineistopyyntöön eli asiakkaan lähettämään sähköpostiviestiin voi vastata ja kertoa asiakkaalle, että pyydetyt dokumentit voi nyt ostaa Lupapiste kaupasta.

Miten kunta laskuttaa Evoltaa?

Lupapiste kaupan kautta ostettujen rakennuslupadokumenttien hintoihin sisältyy kuntien osuus myyntihinnasta. Voitte laskuttaa Evolta Oy:tä oman dokumenttitaksanne (löytyy rajapinnan käyttösopimuksen liitteestä 1) mukaisesti Lupapiste kaupassa tehdyistä ostoista joko kuukausittain tai vuosittain kertalaskulla. Voitte ajaa raportin, josta selviää laskutettava summa Lupapisteen rakennusvalvonnan pääkäyttäjänäkymästä. Raportin nimi on ”Lupapiste kaupan laskutusraportti”. Huomaattehan, että vuoden viimeinen lasku pitää olla päivättynä viimeistään 31.12., vaikka lasku tehtäisiin vuoden vaihteen jälkeen.

Lisätkää laskulle viitteeksi: ”Kaupan ostot ajalta pv.kk.-pv.kk.vuosi”. Laskun voi toimittaa meille joko verkkolaskuosoitteeseen, paperilaskuna tai sähköpostitse. Laskutusohjeet löytyy Evoltan sivuilta.