Rakentamisen aikainen toiminta

Kun hankkeelle on annettu päätös, hankenäkymä muuttuu Lupapisteessä tukemaan rakentamisen aikaista toimintaa. Välilehtien järjestys muuttuu ja näkymään ilmestyy "Rakentaminen"-välilehti, josta nähdään hankkeen lupaehdot sekä hankkeen työnjohtajat. Tietoja täydennetään hankkeen etenemisen myötä, ja vaatimustiedot saadaan siirrettyä Lupapisteestä taustajärjestelmään myös rakentamisen aikaisessa toiminnassa.

Leimaaminen

Leimaaminen tapahtuu hankkeen ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdellä. Leimaaminen aloitetaan klikkaamalla ”Leimaa liitteet”-painiketta välilehden ylälaidassa, liiteluettelon yläpuolella.

Leimaamista varten hankkeella siirrytään sivulle, jossa tarkistetaan leiman sisältö, ja valitaan leimattavat liitteet.

Leimaamisessa käytettävä leima valitaan ”Leiman nimi”-valikosta. Valittu leima aukeaa esikatseltavaksi sivun oikeaan laitaan.

Leimaus suositellaan tehtäväksi saman päivänä, kun hankkeen päätös siirtyy Lupapisteeseen, sillä osa leiman sisällöstä saadaan käyttöön hankkeelle taustajärjestelmästä siirtyneeltä päätökseltä. Rakennustunnus-kenttään tuodaan pysyvä rakennustunnus, eli VTJ-PRT, mikäli tämä on saatu tietoon taustajärjestelmästä.

Mikäli leimaan tarvitsee tehdä muutoksia, voi muutokset tehdä esikatselun alapuolelta löytyviin sisältö- ja sijaintikenttiin. HUOM! Leiman sisällön osalta muutokset ovat mahdollisia ainoastaan niihin leiman kenttiin, jotka on asetettu leiman sisällöksi Lupapisteen pääkäyttäjänäkymässä.

Leimattavat liitteet valitaan leimaussivun alalaidasta löytyvästä liiteluettelosta napsauttamalla halutun liitteen rivillä. Luettelossa näkyviä liitteitä voi suodattaa esiin liiteluettelon ylälaidasta löytyvillä suodattimilla.

Leimattavat liitteet näkyvät liiteluettelossa oranssilla värillä korostettuna. Leimaus suoritetaan klikkaamalla ”Leimaa” -painiketta.

Leimauksen jälkeen lopputulosta on mahdollista esikatsella klikkaamalla leimatun liitteen nimeä ”Tiedosto”-sarakkeessa. Mikäli leima asettui liitteelle oikein, poistutaan leimaussivulta klikkamalla painiketta ”Palaa hakemukseen”. Mikäli leiman sijaintia tai sisältöä tarvitsee korjata, jatketaan leimaamista klikkaamalla ”Jatka leimaamista”, ja tehdään muutokset leimaan samaan tapaan kuin ensimmäisenkin leimauskierroksen yhteydessä.

 

Leiman poistaminen

Ohje tulossa pian!

 

Lupakuvien tilaaminen kopiolaitokselta päätöksen jälkeen

Jotta palvelu osaa lähettää oikeat liitteet tulostettavaksi kopiolaitokselle, tulee ensin merkitä päätöksen liitteet. Aloita merkitseminen ”Liitteet ja Suunnitelmat” -välilehdellä klikkaamalla “Merkitse päätöksen tai toimenpiteen liitteet”.

liitteet_uusi_22
 Valitse avautuvalta sivulta päätöksen liitteet. Voit valita liitteitä joko yksitellen, ryhmittäin tai kaikki kerralla. Valittuasi tarvittavat päätöksen liitteet, klikkaa  “Merkitse valitut päätöksen tai toimenpiteen liitteiksi”.
liitteet_uusi_24
 “Tilaa lupakuvat”-toiminto on käytettävissä päätöksen antamisen jälkeen sekä “Liitteet & Suunnitelmat”-välilehdeltä, että ”Päätökset”-välilehdeltä.
tilaa_lupakuvat_1

Kun klikkaat ”Tilaa lupakuvat”, palveluun avautuu ikkuna, jonka kautta voidaan vielä muokata tilauksen tietoja. Huomaathan, että tilaus sisältää automaattisesti 2 sarjaa. Mikäli haluat lisätä tai poistaa tilattavia liitteitä, tee se ”Merkitse päätöksen liitteet”-toiminnon kautta ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdeltä. Kun tilattavat liitteet on valittu, klikkaa “Tilaa” ja tilaus lähtee kopiolaitokselle. Kopiolaitos saa tilauksen tiedot sekä tulostettavat liitteet sähköpostiin.

Rakentaminen-välilehti

Rakentaminen-välilehdellä nähdään kootusti hankkeen lupavaatimukset: työnjohtajat, kokoukset, katselmukset, tarkastukset ja muut lupamääräykset. Päätöksen yhteydessä vaaditut lupaehdot siirtyvät Lupapisteeseen päätöksen julkaisemisen myötä. Lupamääräyksiä voidaan kuitenkin lisätä myös käsin sivun yhteydestä.

Sivun tietoja täydennetään hankkeen etenemisen mukaan, jotta osapuolet tietävät missä hankkeella mennään. Hankkeelle nimetään työnjohtajat, kirjataan kokousten, katselmusten ja tarkastusten tiedot sekä dokumentoidaan muiden lupamääräysten täyttyminen.

Screen Shot 2016-04-13 at 13.35.09

 

Vaaditut työnjohtajat

Tieto lupaehdoissa vaadituista työnjohtajista siirtyy automaattisesti taustajärjestelmäpäätöksen mukana ”Rakentaminen”-välilehdelle. Työnjohtajia voidaan kuitenkin nimetä lisää päätöksen jälkeen ”Nimeä muu työnjohtaja” -toiminnolla. Työnjohtaja kutsutaan mukaan hankkeelle lähettämällä hänelle sähköpostiin kutsu ja työnjohtajan nimeäminen muodostuu viiteluvaksi hakemukselle.

Katso ohje työnjohtajahakemusten/-ilmoitusten käsittelemiseksi täältä.

Screen Shot 2016-04-13 at 22.24.25

 

Katselmuksen, kokouksen tai tarkastuksen kirjaaminen

”Rakentaminen”-välilehdeltä nähdään kootusti hankkeessa vaadittavat kokoukset, katselmukset ja tarkastukset. Listassa on nähtävillä:

  • Vaatimuksen tyyppi
  • Päivämäärä, jolloin katselmus pidetty
  • Katselmuksen pitäjä
  • Laji: osittainen tai lopullinen
  • Onko lupaehto: kyllä tai tyhjä (kun ei lupaehto)

Tietoja päästään täydentämään klikkaamalla vaatimuksen tyyppiä.

katselmuslita

Katselmukselle tulee kirjata vähintään katselmuksen tila (osittainen vai lopullinen), pitopäivä ja katselmuksen pitäjä.Huom! Jos tehdään osittaisia katselmuksia, listaukseen muodostuu uusi katselmusrivi. Lupaehtona oleva katselmus kuittaantuu lopulliseksi vasta kun kaikki sitä koskevat (rakennusten) katselmukset on merkitty lopullisiksi.

Katselmuksen yhteydessä voi tarvittaessa lisätä katselmukseen liittyviä liitteitä klikkaamalla ”Lisää liitteitä”.

Tämän lisäksi katselmusosiossa merkitään taulukkomuotoon katselmoitavat rakennukset sekä niiden statukset. Taulukkoon merkitään rakennuskohtaisesti, onko kyseessä osittainen vai lopullinen katselmus.

Kun katselmuksen tiedot on täydennetty, klikataan ”Katselmus pidetty” -painiketta sivun ylälaidasta. Klikkauksesta katselmus siirtyy taustajärjestelmään, ja siitä generoidaan PDF-liite ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdelle nimellä ”Katselmuksen pöytäkirja”.

Screen Shot 2016-04-13 at 22.39.00

 

Katselmuksen siirtyminen taustajärjestelmästä Lupapisteeseen

Taustajärjestelmään kirjatut katselmukset siirretään Lupapisteeseen päivittäin 7.30 alkaen. Siirto kestää muutamia tunteja. Siirron myötä katsemusten tiedot näkyvät hankkeen ”Rakentaminen”-välilehdellä.

Taustajärjestelmästä siirretyistä katselmuksista muodostuu arkistokelpoinen katselmuspöytäkirja-PDF hankkeen ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdelle.

Mikäli taustajärjestelmästä on saatavilla katselmuspöytäkirja PDF-muodossa, siirretään tämä katselmuksen tietojen mukana Lupapisteeseen. Katselmuksista, joiden mukana siirretään pöytäkirja-PDF, ei muodosteta uutta katselmuspöytäkirjaa Lupapisteen omalle pohjalle. Lupapisteessä muodostetun pöytäkirja-PDF:n sijaan saatavilla on siis jatkossa taustajärjestelmästä siirtyvä pöytäkirja.

 

Katselmuksen merkitseminen virheelliseksi

Kun katselmus on merkattu pidetyksi, katselmuksen tietoja ei pääse enää muokkaamaan. Mikäli katselmuksen tietoihin on kuitenkin livahtanut väärä merkintä, voi katselmuksen merkitä virheelliseksi klikkaamalla ”Merkitse virheelliseksi” painiketta.

Lupapiste varmistaa, halutaanko katselmus varmasti merkitään virheelliseksi. Merkinnän pääsee tekemään klikkaamalla ”Jatka”.

Katselmuksen tietoihin tulee näkyviin tieto katselmuksen virheellisyydestä. Tieto näkyy myös hankkeen ”Rakentaminen”-välilehdellä.

Kun katselmus on merkitty virheelliseksi, tulee  hankkeelle lisätä uusi katselmus hankkeen ”Rakentaminen”-välilehdeltä. Katselmus lisätään klikkaamalla ”Uusi vaatimus” -painiketta.

Katselmusten tiedot tulee korjata oikeiksi taustajärjestelmään virheelliseksi merkinnän jälkeen.

 

Katselmuksen siirto uudelleen taustajärjestelmään

Mikäli katselmus ei siirtynyt taustajärjestelmään oikein katselmuksen kirjauksen yhteydessä, on katselmus siirrettävissä uudelleen klikkaamalla ”Siirrä uudelleen taustajärjestelmään” -painiketta. Painike ilmaantuu katselmukselle ensimmäisen taustajärjestelmäsiirron jälkeen.

 

Lupavaatimusten lisääminen

Lupavaatimuksia voidaan lisätä viranomaisen toimesta ”Rakentaminen”-sivun alaosasta kohdasta: ”Uusi vaatimus”.

Screen Shot 2016-04-13 at 13.40.35

Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa määritellään vaatimuksen tyyppi ja mahdolliset muut lisätiedot.

Screen Shot 2016-04-13 at 13.40.47

Tietojen antamisen jälkeen uusi vaatimus päästään tallentamaan hankkeelle.

Screen Shot 2016-04-13 at 13.46.41

Lisätty vaatimus näkyy valittuun vaatimustyyppiin liittyvässä listauksessa.

Screen Shot 2016-04-13 at 13.48.44

Hakemuksen tilan muuttaminen päätöksen jälkeen

Hankkeen tilaa voi jatkossa muuttaa viranomaisen toimesta manuaalisesti sen jälkeen, kun hankkeelle on annettu päätös. Tilavaihtoehdot näet alla olevasta kuvasta. Tilamuutos voidaan tehdä hakemuksen ylälaidasta löytyvästä ”Hakemuksen tila” -pudotusvalikosta. Muutoksista hankkeen tilassa lähetetään heräte hankkeen osapuolille sähköpostitse.

luapiste

 

Vanhan luvan avaaminen palvelussa

Vanha paperilla myönnetty lupa päästään noutamaan taustajärjestelmästä Lupapisteeseen “Hankkeet”-sivulta klikkaamalla oikeassa reunassa sijaitsevaa “Nouda lupa”-painiketta. 

Screen Shot 2015-09-24 at 14.13.13

Syötä kuntalupatunnus ja valitse luvan myöntänyt kunta.

syötä lupatunnus

Toiminto hakee annetulla lupatunnuksella taustajärjestelmästä päätöstiedot ja hanke avautuu “ Päätös annettu” -tilaan. ”Rakentaminen”-välilehdelle ilmestyy päätöksessä määritellyt lupamääräykset.

 

Tietojen / suunnitelmien tallentaminen sekä lupamääräysten kuittaaminen toimii tästä eteenpäin samalla tavalla kuten Lupapisteen kautta haettu lupa rakennusaikana.

Huomaathan, että hakemuksen tietoja tuodaan ainoastaan vähissä määrin Lupapisteeseen. Tällä hetkellä Lupapisteeseen tulee aikaisemmasta luvasta vain päätöksessä määritellyt lupamääräykset, mutta ei esimerkiksi jo taustajärjestelmässä kuitattuja määräyksiä (kuten katselmustietoja). Myöskään taustajärjestelmään kirjatut työnjohtajatiedot eivät siirry välilehdelle. Ominaisuus on toisin sanoen hyödyllisimmillään silloin, kun rakentamisen aikaista toimintaa ei ole vielä laajasti aloitettu.