Päätöksen jälkeen

Kun hankkeelle on annettu päätös, hankenäkymä muuttuu tukemaan rakentamisen aikaista toimintaa. Tietoja täydennetään hankkeen etenemisen myötä, ja vaatimustiedot saadaan siirrettyä Lupapisteestä taustajärjestelmään myös työnaikaisessa toiminnassa.

Hankkeen perustoiminnot

Lupapiste toimii monessa tapauksessa samalla tavalla riippumatta siitä, käyttääkö palvelua asiakkaan vai viranomaisen roolissa. Asiakkaiden ohjeistukseen on koottu iso osa hankkeen perustoimintoja, jotka ovat samat myös viranomaiskäyttäjille. Klikkaa oranssia linkkiä tarkastellaksesi haluamaasi ohjetta:

 

Leimaaminen

Suosittelemme leimaamaan liitteet samana päivänä, kun hankkeen päätös siirtyy Lupapisteeseen, sillä osa leiman sisällöstä saadaan käyttöön hankkeelle taustajärjestelmästä siirtyneeltä päätökseltä. Rakennustunnus-kenttään tuodaan pysyvä rakennustunnus, eli VTJ-PRT, mikäli tämä on saatu tietoon taustajärjestelmästä.

Leimataksesi hankkeen liitteet, siirry ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdelle. Klikkaa ”Leimaa liitteet”-painiketta välilehden ylälaidassa.

Leimaamista varten välilehdeltä siirrytään sivulle, jossa tarkistetaan leiman sisältö, ja valitaan leimattavat liitteet. Leimaamisessa käytettävä leima valitaan ”Leiman nimi”-valikosta. Valittu leima aukeaa esikatseltavaksi sivun oikeaan laitaan.

Mikäli leimaan tarvitsee tehdä muutoksia, voi muutokset tehdä esikatselun alapuolelta löytyviin sisältö- ja sijaintikenttiin. HUOM! Leiman sisällön osalta muutokset ovat mahdollisia ainoastaan niihin leiman kenttiin, jotka on asetettu leiman sisällöksi Lupapisteen pääkäyttäjänäkymässä.

Leimattavat liitteet valitaan leimaussivun alalaidasta löytyvästä liiteluettelosta napsauttamalla halutun liitteen rivillä. Liiteluetteloon nousevat valittaviksi ne liitteet, jotka on valittu näkyville luettelon yläpuolelta löytyvästä suodattimesta.

Leimattavat liitteet näkyvät liiteluettelossa oranssilla värillä korostettuna. Leimaa kuvat klikkaamalla “Leimaa”-painiketta.

Leimauksen jälkeen lopputulosta on mahdollista esikatsella klikkaamalla leimatun liitteen nimeä ”Tiedosto”-sarakkeessa. Mikäli leima asettui liitteelle oikein, poistu leimaussivulta klikkamalla painiketta ”Palaa hakemukseen”. Mikäli leiman sijaintia tai sisältöä tarvitsee korjata, jatketaan leimaamista klikkaamalla ”Jatka leimaamista”, ja tehdään muutokset leimaan samaan tapaan kuin ensimmäisenkin leimauskierroksen yhteydessä.

 

Leiman poistaminen

Jokaisesta “leimaussessiosta” muodostuu leimatun liitteen versiohistoriaan uusi versio. Mikäli leima menee väärään paikkaan tai väärälle liitteelle, pääset poistamaan leiman versiohistorian kautta (ja sitten halutessasi leimaamaan kuvan uudelleen, mikäli kyse on ollut vain leiman huonosti sijoittumisesta).

Siirry halutun liitteen liitekohtaiselle sivulle klikkaamalla liiteluettelossa haluamasi liitteen kohdalla liitteen tyyppiä (esimerkiksi ”Asemapiirros”).

Klikkaa liitteen versiohistoria auki painikkeesta ”Näytä versiohistoria”.

Versiohistoriassa esitetään liitteen kaikki eri versiot. Klikkaa virheellisesti leimatun liitteen kohdalla (viimeisin versio, jonka ”Muokkaaja-sarakkeessa on oma nimesi) ”Poista”-painiketta “Toiminnot”-sarakkeessa. Voit varmistaaksesi, että olet poistamassa juuri sitä versiota, mitä haluat, ladata kunkin version omalle koneellesi tarkistaaksesi, missä näissä on virheellinen leima.

 

Liitteiden vieminen taustajärjestelmään

Mikäli hankkeelle lisätään päätöksen jälkeen liitteitä, mitkä tulee saada taustajärjestelmään, voidaan nämä siirtää hankkeen “Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdeltä myös päätöksen jälkeen.

Siirtääksesi liitteitä, klikkaa painiketta “Vie liitteet”.

Painikkeen klikkaaminen avaa uuden sivun, josta voit valita taustajärjestelmään siirrettävät liitteet. Voit valita liitteitä joko yksitellen rastimalla liiteluettelon oikeasta laidasta löytyvän valintaruudun, ryhmittäin klikkaamalla painiketta “Valitse ryhmän liitteet” tai kaikki kerralla klikkaamalla liiteluettelon alalaidasta painiketta “Valitse kaikki”.

Kun liitteet on valittu, klikkaa liiteluettelon alalaidasta löytyvää painiketta ”Siirrä liitteet taustajärjestelmään”. Lupapiste varmistaa, haluatko varmasti siirtää valitut liitteet taustajärjestelmään.

 

Lupakuvien tilaaminen kopiolaitokselta

Tilataksesi lupakuvat kopiolaitokselta, merkitse ensin tilattavat dokumentit päätöksen liitteiksi. Siirry tätä varten hankkeen “Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdelle ja klikkaa painiketta “Merkitse päätöksen tai toimenpiteen liitteet”.

liitteet_uusi_22

Valitse avautuvalta sivulta päätöksen liitteet. Voit valita liitteitä joko yksitellen rastimalla liiteluettelon oikeasta laidasta löytyvän valintaruudun, ryhmittäin klikkaamalla painiketta “Valitse ryhmän liitteet” tai kaikki kerralla klikkaamalla liiteluettelon alalaidasta painiketta “Valitse kaikki”. Valittuasi tarvittavat päätöksen liitteet, klikkaa “Merkitse valitut päätöksen tai toimenpiteen liitteiksi”. Lupapiste ohjautuu takaisin hankkeen “Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdelle.

liitteet_uusi_24

Tilataksesi lupakuvat, klikkaa välilehden ylälaitaan ilmestynyttä “Tilaa lupakuvat”-painiketta. Painike on käytettävissä päätöksen liitteiden merkitsemisen jälkeen sekä “Suunnitelmat ja liitteet”-, että ”Päätökset”-välilehdeltä.

tilaa_lupakuvat_1

Klikkauksen myötä välilehden päälle aukeaa ikkuna, josta valitaan tilattavien dokumenttien sarjamäärät ja varmistetaan tilauksen tietojen oikeellisuus. Huomaathan, että tilaus sisältää automaattisesti 2 sarjaa. Mikäli haluat lisätä tai poistaa tilattavia liitteitä, tee se ”Merkitse päätöksen liitteet”-toiminnon kautta ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdellä. Kun tilauksen tiedot on tarkistettu, klikkaa sivun alalaidasta löytyvää “Tilaa”-painiketta ja tilaus lähetetään kopiolaitokselle käsiteltäväksi.

Kopiolaitos toimittaa tilauksen aikataulujensa puitteissa.

 

Katselmuksen, kokouksen tai tarkastuksen kirjaaminen

Hankkeen ”Rakentaminen”-välilehdellä esitetään kootusti hankkeessa vaadittavat kokoukset, katselmukset ja tarkastukset. “Kokoukset, katselmukset ja tarkastukset”-listalla käy ilmi:

  • Vaatimuksen tyyppi
  • Päivämäärä, jolloin katselmus, kokous tai tarkastus on pidetty
  • Katselmuksen pitäjä
  • Tila: osittainen tai lopullinen
  • Onko katselmus, kokous tai tarkastus merkitty lupaehdoksi
  • Mahdolliset huomautukset

Tietoja päästään täydentämään klikkaamalla oranssilla kirjoitettua vaatimuksen tyyppiä “Vaatimus”-sarakkeessa.

Hankkeelta siirrytään uudelle sivulle, jonne tiedot kirjataan. Pakollisia tietoja on koko katselmuksen tila (osittainen vai lopullinen), pitopäivä ja katselmuksen pitäjä. Voit tarvittaessa lisätä katselmukseen liittyviä liitteitä klikkaamalla ”Lisää liitteitä”-painiketta.

Pakollisten tietojen lisäksi merkitään tiedot katselmoitavista rakennuksista. “Rakennukset”-taulukkoon kirjataan rakennuskohtaisesti, onko kyseessä osittainen vai lopullinen katselmus.

Kun tiedot on täydennetty, klikataan ”Katselmus pidetty”-painiketta sivun ylälaidasta. Huom! Jos kirjataan osittainen katselmus, hankkeen “Kokoukset, katselmukset ja tarkastukset”-listallle muodostuu uusi rivi. Lupaehtona oleva katselmus kuittaantuu lopulliseksi vasta kun kaikki sitä koskevat (rakennusten) katselmukset on merkitty lopullisiksi.

Kirjauksen myötä katselmus siirtyy taustajärjestelmään välittömästi, ja siitä muodostetaan PDF-liite ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdelle. Huom! Pidetyksi merkittyä katselmusta, kokousta tai tarkastusta ei voi enää muokata Lupapisteessä. Mikäli merkintöihin on tullut virhe, tulee katselmus merkitä virheelliseksi, lisätä hankkeelle uusi vaatimus, ja kirjata katselmus uudelleen.

 

Katselmuksen, kokouksen tai tarkastuksen siirtäminen uudelleen taustajärjestelmään

Mikäli katselmus ei siirtynyt taustajärjestelmään oikein katselmuksen kirjauksen yhteydessä, on katselmus siirrettävissä uudelleen.

Tehdäksesi siirron uudelleen, siirry katselmuksen tietoihin hankkeen “Rakentaminen”-väilehdellä klikkaamalla oranssilla kirjoitettua vaatimuksen tyyppiä “Vaatimus”-sarakkeessa (esimerkiksi ”Pohjakatselmus”).

Klikkaa tämän jälkeen aukeavalla sivulla ”Siirrä uudelleen taustajärjestelmään”-painiketta. Lupapiste lähettää katselmuksen uudelleen taustajärjestelmään.

 

Katselmuksen, kokouksen tai tarkastuksen merkitseminen virheelliseksi

Kun katselmus on merkitty pidetyksi, katselmuksen tietoja ei pääse enää muokkaamaan. Mikäli katselmuksen tietoihin on kuitenkin livahtanut väärä merkintä, voi katselmuksen merkitä virheelliseksi.

Siirry katselmuksen tietoihin hankkeen “Rakentaminen”-väilehdellä klikkaamalla oranssilla kirjoitettua vaatimuksen tyyppiä (esimerkiksi ”Pohjakatselmus”) “Vaatimus”-sarakkeessa.

Merkitse katselmus virheelliseksi klikkaamalla ”Merkitse virheelliseksi” painiketta.

Lupapiste varmistaa, halutaanko katselmus varmasti merkitä virheelliseksi. Kirjoita tarvittaessa lisätietoja merkinnän tueksi ja viimeistele merkintä klikkaamalla ”Jatka”

Katselmuksen tietoihin tulee näkyviin tieto katselmuksen virheellisyydestä.

Tieto näkyy myös hankkeen ”Rakentaminen”-välilehdellä.

Kun katselmus on merkitty virheelliseksi, tulee hankkeelle lisätä uusi katselmus oikeiden tietojen kirjaamista varten. Katselmusten tiedot tulee korjata oikeiksi myös taustajärjestelmään virheelliseksi merkinnän jälkeen.

 

Katselmuksen, kokouksen tai tarkastuksen siirtyminen taustajärjestelmästä Lupapisteeseen

Taustajärjestelmään kirjatut katselmukset, kokoukset ja tarkastukset siirretään Lupapisteeseen päivittäin kello 7.30 alkaen. Siirto kestää muutamia tunteja. Siirron myötä katsemusten tiedot näkyvät hankkeen ”Rakentaminen”-välilehdellä. Samalla päivitetään hankkeen tila, mikäli tämä on muuttunut taustajärjestelmässä edellisen tarkistuksen jälkeen.

Taustajärjestelmästä siirretyistä katselmuksista muodostuu arkistokelpoinen PDF-tiedosto hankkeen ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdelle. Mikäli taustajärjestelmästä on saatavilla katselmuspöytäkirja PDF-muodossa, siirretään tämä katselmuksen tietojen mukana Lupapisteeseen.

 

Lupavaatimuksen lisääminen

Lisätäksesi hankkeelle lupavaatimuksia, avaa hankkeen “Rakentaminen” tai “Työnaikainen toiminta”-välillehti. Klikkaa välilehden alaosasta painiketta ”Uusi vaatimus”.

Täydennä avautuvaan ikkunaan vaatimusta koskevat tiedot: vaatimuksen tyyppi ja mahdolliset muut lisätiedot. Tietojen antamisen jälkeen klikkaa painiketta “Tallenna”.

Lisätty vaatimus näkyy valittuun vaatimustyyppiin liittyvässä listauksessa “Rakentaminen” tai “Työnaikainen toiminta”-välilehdellä.

 

Hankkeen valmistumisesta ilmoittaminen (yleisten alueiden lupa)

Ilmoittaaksesi hankkeen valmistuneeksi avaa hankkeen ”Työnaikainen toiminta”-välilehti. Klikkaa täällä painiketta ”Ilmoita hanke valmistuneeksi”.

Valitse aukeavasta ikkunasta hankkeen valmistumispäivämäärä ja klikkaa painiketta ”Jatka”.

Lupapiste varmistaa, haluatko varmasti ilmoittaa hankkeen valmistuneeksi. Ilmoita valmistumisesta klikkaamalla ”Kyllä”.

Tieto hankkeen valmistumisesta tulee näkyviin hankkeen ”Työnaikainen toiminta”-välilehdelle. Hankkeen tila muuttuu tilaan ”Valmistunut”.

 

Päätöksen saaneen paperihankkeen avaaminen Lupapisteeseen

Paperilla käsitellyt, jo päätöksen saaneet hankkeet voidaan noutaa Lupapisteeseen työnaikaista asiointia varten. Tällöin hankkeeseen ryhtyvä voi esimerkiksi nimetä työnjohtajat tai hakea muutoslupaa sähköisesti.

Nouda paperilla myönnetty lupa taustajärjestelmästä Lupapisteeseen klikkaamalla “Hankkeet”-näkymän oikeassa reunassa sijaitsevaa “Nouda lupa”-painiketta. 

Syötä kuntalupatunnus ja valitse luvan myöntänyt organisaatio. Lupapiste ehdottaa, että hankkeen hakijat valtuutetaan sähköisesti hankkeen osapuoliksi, jolloin he saavat mahdollisuuden tehdä hankkeeseen liittyviä muutoksia Lupapisteessä. Mikäli sähköistä valtuutusta ei haluta antaa, poista valinta.

Toiminto hakee annetulla lupatunnuksella taustajärjestelmästä päätöstiedot ja hanke avautuu “ Päätös annettu” -tilaan. Huom! Lupapisteeseen ei saada siirrettyä kaikkea hankkeen tietoa.

Tietojen / suunnitelmien tallentaminen sekä lupamääräysten kuittaaminen toimii tästä eteenpäin samalla tavalla kuten Lupapisteen kautta haettu lupa rakennusaikana.