Työnjohtajien hyväksyminen

Lupapisteen kautta pystytään nimeämään ja käsittelemään sähköisesti hankkeen työnjohtajat. Työnjohtajahakemukset tai -ilmoitukset muodostuvat viiteluvaksi varsinaiselle rakennuslupahakemukselle. Rakennusvalvonnoilla näkyy lisäksi palvelussa erillinen työjohtajanäkymä, minkä kautta hakemuksia ja -ilmoituksia voidaan käsitellä kootusti.

Työnjohtajien hyväksyminen tapahtuu Lupapisteessä kahdella eri tavalla riippuen siitä onko kysymyksessä hakemus vai ilmoitus:

1. Työnjohtajailmoitus kuittaantuu palvelussa automaattisesti hyväksytyksi, kun ilmoitus siirretään käsittelyyn. Taustajärjestelmään välitetään työnjohtajan tiedot rekisteröitäväksi.
2. Työnjohtajahakemuksen tiedot siirtyvät kunnan taustajärjestelmään päätöksentekoa varten. Taustajärjestelmässä annettu päätös siirtyy takaisin Lupapisteeseen hakemuksen osapuolten tiedoksi "Päätökset"-välilehdelle. Voit myös antaa päätöksen käsin Lupapisteessä.

Työnjohtajan nimeäminen

Työnjohtajan nimeäminen voidaan tehdä Lupapisteessä kolmella eri tavalla:

1) Toimenpidevalikon kautta (mikäli kunnan pääkäyttäjä valinnut Työnjohtajan nimeämisen näkyväksi)
2) Rakennuslupahakemukselta Osapuolet-välilehdeltä
3) Päätöksen jälkeen Rakentaminen-välilehdeltä

Katso ohje työnjohtajan nimeämiselle täältä.

Huom! Mikäli kunta haluaa käsitellä jatkossa kaikki työnjohtajahakemukset Lupapisteen kautta, myös paperilla haetut luvat voidaan siirtää palveluun viranomaisen toimesta ”Nouda Lupa”-toiminnon avulla.
Katso ohje luvan tuonnista Lupapisteeseen täältä.

Työnjohtajahakemusten ja ilmoitusten hallinnointi

Työnjohtajia kannattaa käsitellä erillisen työnjohtajanäkymän kautta, sillä se on rakennettu helpottamaan nimenomaan työnjohtajahakemusten /-ilmoitusten hallintaa. Saat näkymän esiin klikkaamalla ”Hankkeet”-sivulla osiota ”Työnjohtajat”. Saat työnjohtajan nimeämiset näkyville myös ”Hankkeet”-näkymässä, mutta ainoastaan silloin, kun olet valinnut lisähakuehdoista toimenpidehaun ”Työnjohtajan nimeäminen”.

Työnjohtajan vireille jättämä työnjohtajan nimeäminen näkyy ”Työnjohtajat”-työjonolla hakemuksena tai ilmoituksena. Työjonolla näkyy ensimmäisenä nimeämiselle tulleet muutokset ikoneina. Ikonit kertovat muutoksista sen jälkeen, kun juuri kyseinen viranomaiskäyttäjä on viimeksi hakemuksen / ilmoituksen tietoja katsonut. Tämän jälkeen työjonolta on nähtävillä Lupapisteen asiointitunnus ja sen alla mahdollinen päätöksen tunnus, nimeämisen tyyppi, sijainti, työnjohtajan nimi, rooli ja hakemuksen tai ilmoituksen vireillejättöpäivämäärä. Tämän lisäksi nähdään hakemuksen tai ilmoituksen tila.

Screen Shot 2015-10-13 at 14.16.04

Työjonon hakukentästä voidaan etsiä nimeämisiä mm. työnjohtajan nimellä, lupatunnuksella, sijainnilla.

Screen Shot 2015-10-13 at 14.17.31

Tämän lisäksi nimeämisiä voidaan katsoa eri käsittelyvaiheita kuvaavien välilehtien kautta. Kuvassa katsottavana työnjohtajahakemukset ”Hakemukset”-välilehdeltä. Huom! ”Neuvonta”-välilehdeltä löydät nimeämiset, joita ei ole vielä jätetty eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen”-välilehdeltä. ”Päätökset”-välilehdeltä löydät sekä hakemukset että ilmoitukset, joihin on joko annettu päätös tai ne on kuitattu vastaanotetuksi.

Screen Shot 2015-10-13 at 14.18.14

Lisähakuehdot eli aluerajaus, avainsanat sekä käsittelijäkohtainen rajaus toimivat työnjohtajajonossa samallla tavoin kuin ”Hankkeet”-näkymässä. Huom! Hakuehtojen tallentaminen on kuitenkin työjonokohtainen eli työnjohtajien käsittelyyn tulee tallentaa eri käyttäjäkohtaiset hakuehdot kuin ”Hankkeet”-työjonolle.

Tietojen tarkastaminen

Avaa hakemus, niin näet hakemukselle tai ilmoitukselle tallennetut tiedot ja liitteet.

Screen Shot 2015-10-13 at 14.16.04

Työnjohtajan nimeäminen muodostuu viiteluvaksi (”Viiteluvat”) varsinaiselle rakennuslupahakemukselle. Klikkaamalla LP-alkuista viitelupaa pääset näkemään rakennuslupahakemuksen tiedot.

Rakennushankkeen kuvaus on kopioitu automaattisesti mukaan työnjohtajan nimeämisen ”Hakemuksen tiedot”-välilehdelle. Lisäksi luvanhakijoiden tiedot kopioituvat ”Osapuolet”-välilehdelle rakennuslupahakemukselta. Se onko kyseessä hakemus vai ilmoitus määritellään perustietojen yhteydestä ”Toimenpide”-valikosta. ”Osapuolet”-välilehdeltä nähdään työnjohtajan täyttämät tiedot.

Voit valita hakemuksen käsittelijän klikkaamalla kartan vierestä löytyvää kynäikonia.

Screen Shot 2015-10-14 at 10.24.48

Tietojen tarkastaminen pähkinänkuoressa:

1) Tarkasta hakemuksen luonne (ilmoitus vai hakemus), työnjohtajan ja muiden osapuolten tiedot ”Ospauolet”-välilehdeltä, työnjohtajan tutkintotodistukset (CV:t ja referenssiluettelot) ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdeltä ja klikkaa tietojen yhteydessä “Ok” tai “Tarkennettavaa”
2) Mikäli tarkennettavaa, kerro täydennyspyynnöt keskusteluketjuun
3) Siirrä hakemus käsittelyyn, kun kaikki tiedot ok päätöksentekoa tai ilmoituksen hyväksymistä varten

Varmista, että hakijatiedot löytyvät Osapuolet-välilehdeltä. Tarkista, että hakijat ja työnjohtaja ovat hakemuksella hvyäksyneet sähköisen valtuutuksen ”Valtuutetut”-osiossa. Kun kutsu on hyväksytty, Valtuutetut-osiossa lukee henkilön kohdalla: “Hyväksynyt valtuutuksen”. Mikäli tietty osapuoli ei pysty osallistumaan sähköisesti, tarpeellinen valtakirja tulee löytyä liitteenä ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdeltä.

Osapuolet-välilehdelle on täytetty työnjohtajan tiedot (pätevyystiedot, vastattavat työtehtävät yms.). Työnjohtajan mahdolliset Lupapiste-historiatiedot ovat näkyvillä viranomaiselle. Nähtävillä ovat ne Lupapisteen kautta tehdyt hakemukset, joissa henkilö on mukana työnjohtajana. Historiatiedoista nähdään mm. kunta, hankkeen vaativuus sekä Lupapiste-tunnus, minkä pohjalta asiasta voidaan kysyä nimenomaiselta kunnalta.

tjotiedot final

Tärkeää on tarkastaa, että hakemus / ilmoitus on oikein valittuna, sillä käsittely eroaa merkittävästi sen suhteen, onko kyseessä hakemus vai ilmoitus. Mikäli työnjohtajan tekemä valinta on viranomaisen näkemyksen mukaan väärin, viranomainen voi valita oikean vaihtoehdon alasvetovalikosta. Tästä kannattaa ilmoittaa keskusteluketjun kautta työnjohtajalle.

Screen Shot 2015-10-14 at 10.22.51

Tarkista “Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdeltä, että vaadittavat pätevyysdokumentit sekä mahdolliset valtakirjat ovat liitteinä hakemuksella. Kaikilla hakemuksilla vaadittavia liitteitä työnjohtajan nimeämiseen liittyen voidaan lisätä kunnan Lupapiste-pääkäyttäjän toimesta.

Huom! Työnjohtajat voivat lisätä pätevyysdokumentit Lupapisteessä omiin tietoihin sekä liittää ne mukaan hakemukselle klikkaamalla ”Kopioi omat liitteet hakemukselle”. Ohje pätevyystodistusten lisäämiseen löytyy täältä.

Screen Shot 2015-11-10 at 09.20.38

Klikkaa liite auki ja tarkastele liitettä klikkaamalla ”Näytä tiedoston esikatseluversio”. Valitse tämän jälkeen liitteen status klikkaamalla ”Ok” tai ”Tarkennettavaa”. Mahdolliset kommentit lisätään keskusteluketjuun.

Screen Shot 2015-11-10 at 09.22.40

Kun viranomainen klikkaa liitteen kohdalla ”Ok”, muuttuu liitteen ikoni vihreäksi. Mikäli liitteessä olisi ollut jotain tarkennettavaa, näkyisi se punaisena huutomerkkinä liitelistauksessa.

Screen Shot 2015-11-10 at 09.23.02

Kun kaikki tiedot ovat ok päätöksentekoa tai ilmoituksen hyväksymistä varten, siirrä hakemus tai ilmoitus käsittelyyn klikkaamalla ”Siirrä käsittelyyn”.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittely eroavat toisistaan alla olevan esimerkin mukaisesti.

Työnjohtajailmoituksen käsittely

Kun ilmoitus siirretään käsittelyyn klikkaamalla ”Siirrä käsittelyyn”, ilmoituksen tila muuttuu suoraan hyväksytyksi. Tiedot siirtyvät taustajärjestelmään samanlaisten toimintojen avulla kuin lupahakemuksilla. Mikäli tarpeellista, työnjohtajan tiedot voidaan päivittää taustajärjestelmän henkilörekisteriin.

Lupapiste ilmoittaa osapuolille sähköpostitse työnjohtajailmoituksen hyväksymisestä.

Screen Shot 2015-11-10 at 09.05.08

 

Työnjohtajahakemuksen käsittely

Siirrä työnjohtajahakemus käsittelyyn klikkaamalla ”Siirrä käsittelyyn”. Hakemuksen tila muuttuu kohtaan “Käsittelyssä”.

Työnjohtajahakemusten käsittely ja päätöksenteko voidaan tehdä joko Lupapisteessä tai taustajärjestelmässä.

Screen Shot 2015-10-14 at 15.08.14

Jos teet päätöksen Lupapisteessä, klikkaa Päätös-välilehdellä ”Anna päätös”. Kirjaa päätöskoodi, päätökseen liittyvät päivämäärät, päätöksen antaja ja päätösteksti. Kirjaa päätösteksti. Tallenna mukaan liitteeksi päätöksen mukana toimitettavat liitteet, esimerkiksi oikaisuvaatimusdokumentti. Valitse sivun ylälaidasta ”Julkaise päätös”. Työnjohtajahakemuksen tiedot on välitetty käsittelyyn siirron yhteydessä taustajärjestelmään, jolloin voit halutessasi päivittää työnjohtajan tiedot ammattilaisrekisteriin.

Screen Shot 2015-10-14 at 15.17.44

Jos teet päätöksen taustajärjestelmässä, lue hakemus sisään taustajärjestelmään ja tee päätös hakemukseen. Päätös luetaan taustajärjestelmästä Lupapisteeseen 1 vrk viiveellä päätöspäivämäärästä.

Lupapiste ilmoittaa osapuolille sähköpostiin hakemukseen annetusta päätöksestä ja hakemuksen tila muuttuu kohtaan ”Päätös annettu”.

Screen Shot 2015-11-10 at 09.08.06

Päätös on luettavissa ”Päätökset”-välilehdeltä. Hakemus- ja osapuolitiedot sekä liitteet löytyvät omilta välilehdiltään.

Screen Shot 2015-11-10 at 09.09.51

Huom! Päätöksenannon tai ilmoituksen kuittaamisen jälkeen työnjohtajan nimeämiseen liittyvä Keskustelu-ikkuna lukittuu sekä hankkeen osapuolille että viranomaisille.

Screen Shot 2015-11-10 at 09.08.52