Yritystilin käyttö ja hakemusten hallinta

Yritystilin hankenäkymä

Kaikki Yritystiliin lisätyt käyttäjät pääsevät näkemään Lupapisteen ”Hankkeet”-sivulta ne hankkeet, joissa organisaatio on palvelun kautta osapuolena. Yritys voi tulla osapuoleksi hankkeelle joko kutsun kautta tai vaihtoehtoisesti jos Yritystilin käyttäjä on perustanut hakemuksen. Kummassakin tapauksessa hakemukset näkyvät yhteisesti ”Hankkeet”-sivulla.

Tarkempia hanketietoja päästään näkemään klikkaamalla hanke auki mistä tahansa kohdasta, mutta muutosoikeus hakemukseen on vain niillä Yritystilin käyttäjillä, jotka on kutsuttu mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehden valtuutustoiminnolla ”Valtuuta uusi henkilö”.

Katso ohje hankkeiden etsimiseen ja jaotteluun täältä.

 

Screen Shot 2015-12-16 at 08.42.16

Uuden hakemuksen luominen yritystilin käyttäjän toimesta

Kun Yritystilin yksi käyttäjä luo uuden hakemuksen, hakemukseen tulee automaattisesti kirjoitusoikeudet myös Yritystilin muille käyttäjille. Osapuolivaltuutus kirjoitusoikeuksin tarkoittaa, että kaikki Yritystilin käyttäjät näkevät hakemuksen ”Hankkeet”-listalla, pääsevät tarkastelemaan hakemuksen tietoja sekä tarvittaessa lisäämään tietoja tai kutsumaan hakemukselle muita osapuolia.

Yrityksen tai sen yksittäisen käyttäjän kutsuminen hankkeelle ulkopuolisen tahon toimesta

Kun yritykselle on luotu Yritystili Lupapisteeseen, yritys voidaan kutsua mukaan hankkeelle Osapuolet-välilehdellä olevan ”Valtuuta uusi yritys”-toiminnon avulla kenen tahansa hankkeen osapuolen toimesta. Kutsun lähettävä Lupapiste-käyttäjä (voi olla esim. hankkeeseen ryhtyvä, urakoitsija, suunnittelija) antaa toiminnolla valitun yrityksen käyttäjille oikeuden nähdä hakemuksen sekä tarvittaessa osallistua sen valmisteluun. Valtuutustoiminto lähettää kutsun Yritystilin ylläpitäjälle ja vasta kutsun hyväksynnän jälkeen yrityksen muut käyttäjät saavat oikeuden hakemukseen.

Huom! Vaihtoehtoisesti yrityksen yksittäinen edustaja voidaan kutsua mukaan hankkeelle ”Valtuuta uusi henkilö”-toiminnolla. Tällöin hakemus ei tule Yritystilin yhteiseen hankenäkymään, vaan se näkyy ainoastaan kutsutun henkilön hankenäkymässä ja vain hän pääsee tarkastelemaan tai työstämään sitä hakemuksta. Ohje valtuutuksen lähettämiselle täällä.

Yritystiliä käyttävät yritykset pääsee näkemään klikkaamalla Osapuolet-välilehdellä ”Valtuuta uusi yritys”. Yritystilin avanneet yritykset nähdään listauksesta ja  tiettyä yritystä voidaan etsiä kirjoittamalla yrityksen nimi hakukenttään.

Kun haluttu yritys on löytynyt, valitaan yrityksen nimi ja klikataan ”Lähetä”.

 

 

 

Yritysvaltuutuksen hyväksyminen ja yritystilin käyttäjien kutsuminen

Kun jokin Yritystilin ulkopuolinen Lupapiste-käyttäjä (esim. hankkeeseen ryhtyvä, urakoitsija, suunnittelija) kutsuu yrityksen mukaan hankkeelle ”Valtuuta uusi yritys”-toiminnon kautta, Yritystilin ylläpitäjä saa kutsun sähköpostiinsa.

Huom! Vasta kutsun hyväksynnän jälkeen hakemus siirtyy Yritystilin yhteiseen hankenäkymään.

Ylläpitäjän tulee hyväksyä kutsu hankkeelle klikkaamalla sähköpostiin saapunutta linkkiä.

Palvelu ilmoittaa valtuutuksen onnistumisesta.

Kutsun hyväksynnän jälkeen valtuutus tulee voimaan ja tämän jälkeen kaikki Yritystilin käyttäjät pääsevät näkemään hakemuksen ”Hankkeet”-sivulla sekä tarkastelemaan/täydentämään hakemusta.

 

 

Yritysvaltuutuksen poisto

Hakemuksen Osapuolet-välilehdellä näkyvän yritysvaltuutuksen voi poistaa yrityksen nimen jälkeen näkyvällä ”Poista valtuutus”-toiminnolla. Kun yritystilin valtuutus on poistettu, ei kyseisen yrityksen käyttäjillä enää ole oikeutta nähdä hakemusta, ellei käyttäjiä ole erikseen lisätty henkilövaltuutuksella.