Tillgänglighetsförklaring

Tillgänglighetsförklaring

Tillgänglighet regleras av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess föregångare, EU: s tillgänglighetsdirektiv. Tillgänglighetskraven gäller för webbplatsen lupapiste.fi från och med  23.9.2020. Detta tillgänglighetsuttalande gäller webbplatsen.

Överensstämmelse

Uppfyller inte kritiska tillgänglighetskrav.

Oåtkomligt innehåll

Tjänsten uppfyller inte tillgänglighetskraven vad gäller respons, kontrast och icke textuellt innehåll. Tangentbordskontroll stöds inte heller tillräckligt hittills. Dessutom kan endast icke-textmässigt och / eller färgavbildat innehåll hittas på tjänsten.

De filer som genereras av tjänsten är inte helt tillgängliga. Webbplatsen kommer att uppfylla tillgänglihetskraven i slutet av 01/2021

Utarbetande av en tillgänglighetsrapport

Webbplatsen publicerades 2012. Denna rapport utarbetades 23.9.2020. Den är baserad på en självbedömning samt en inspektion utförd med ett testprogram.

Feedback och kontaktinformation

Du kan ge feedback om tillgängligheten till webbplatsen Lupapiste.fi till Tuki@lupapiste.fi.

 

Tillgänglighetsklagomål och begäran om åtkomsttillstånd

Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, ge först feedback till oss, dvs. webbplatsadministratören. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får svar alls inom två veckor kan du rapportera det till södra Finlands regionala myndighet. Webbplatsen för den regionala statliga förvaltningsmyndigheten i södra Finland förklarar exakt hur anmälan kan göras och hur ärendet kommer att hanteras.

Myndighetens kontaktuppgifter 

Södra Finlands regionala statliga myndighet,

Enhet för tillgänglighetskontroll

www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
tel. 0295 016 000 (telefonväxel)