Sisällöt avainsanalla arkistolaitos

Ajankohtaista: Lupapisteessä käytettävän tunnistuspalvelun vaihdos sekä uusi Arkistolaitoksen määräys asiakirjojen säilyttämisestä

27.10.2016

ajankohtaistaarkistolaitossuomi.fitunnistuspalveluuusi määräys

Lupapisteessä käytettävä tunnistuspalvelu vaihtuu – kuntien tulee hyväksyä uudet käyttöehdot Lupapiste-palvelun rekisteröitymisessä käytetty tunnistuspalvelu vaihtuu. Nyt käytössä oleva julkishallinnon verkkotunnistus- ja maksamispalvelu VETUMA lakkautetaan vuoden 2017 aikana. Sen tilalle Lupapisteeseen vaihdetaan vielä tämän vuoden aikana uusi Suomi.fi-tunnistuspalvelu. Käyttäjän kannalta tunnistus […]

Ennakkoluuloton innovointi ja yhteistyö johtivat paperiaikakauden päättymiseen

14.06.2016

0

arkistolaitospysyväisarkistointirakennusvalvonnatsähköinen arkistointi

Sähköinen asiointipalvelu ei yksinään muuttanutkaan maailmaa – riittävästi  Kun Lupapisteen sähköisen asiointipalvelun kehitys startattiin, oli tavoitteenamme rakentaa SADe-ohjelman tavoitteiden mukaisesti ”valtakunnalliseen käyttöön laadukas ja yhteentoimiva julkisen sektorin sähköinen palvelu, joka vahvistaa kustannustehokkuutta, tuo säästöjä ja siitä hyötyvät sekä kansalaiset, yritykset, […]