Sisällöt avainsanalla muutoksenhaku

Päivityksiä palvelussa 30.3.2016

30.03.2016

liitelistausmuutoksenhakupäivityspäivitystiedotetuotekehitys

Lupapisteen viimeisimmän päivityksen myötä palveluun voidaan nykyään kirjata muutoksenhakuun liittyvät tiedot. Lisäksi palvelun liitelistausta uusittiin, jotta liitevalikoima olisi mahdollisimman selkeä ja tyhjentävä. Myös yksi yhteinen tiedonohjaussuunnitelman (TOS:n) pohja on julkaistu Lupapisteen yhteyteen rakennusvalvonnan tiedonhallinnan pilottikuntien hyödynnettäväksi. Muutoksenhaku Lupapisteessä Kun lupahakemukseen […]