Sisällöt avainsanalla solita

Tavoitteena entistä parempi palvelu

11.01.2017

evoltalupapistesolitayhtiöittäminen

Lupapiste on toiminut koko olemassaolonsa ajan osana suomalaista digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritystä Solitaa (www.solita.fi). Voidaksemme keskittyä yhä paremman palvelun tarjoamiseen, valmistelemme Lupapiste-liiketoiminnan eriyttämistä omaksi yhtiökseen. Liiketoimintajärjestelyiden tavoitteena on selkeyttää toimintaamme ja varmistaa täten palveluidemme jatkuva kehittyminen sekä tulevaisuuden vahva kasvu. Muutoksen […]

Parasta mitä kuntakentässä on tapahtunut vuosiin

16.02.2015

0

käyttökokemusKäyttöönottolaatulupapistepalvelusolitasähköinen asiosähköinen asiointivaltakunnallinen asiointipalvelu

Olen tehnyt parinkymmenen kuukauden mittaisen matkan osana Lupapistettä, ja matka jatkuu. Se on Hyvä. Lupapiste tuntuu olevan aihe, joka herättää tunteita. Sekin on Hyvä. Ei ole itsestäänselvyys, että sähköinen asiointi, lupa-asiointi, viranomaistoiminta sellaisia herättäisi. Yksistään tuo kertoo jo onnistumisesta. Pitäähän […]

Haemme visionääristä matkaopasta tiimiimme

29.12.2014

lupapisterekrytointisolita

Lupapiste-palvelu luotiin helpottamaan mm. rakentamiseen liittyvien lupien jähmeää asiointiprosessia. Keväällä 2013 käyttöönotettu Lupapiste.fi on saanut rakettimaisen lähdön, sillä se on otettu jo tai on tulossa käyttöön jopa 90 Suomen kunnassa. Lupapisteen saama suosio kunnissa on rohkaissut meitä kurkottamaan vieläkin korkeammalle. Visioimme tulevaisuudessa Lupapisteen […]

Tiimiimme haetaan palvelumyyjää

29.12.2014

lupapistepalvelumyyjärekrytointisolita

Meillä on tavoite saada Lupapiste-palvelu käyttöön jokaisessa kunnassa.  Haemme nyt vauhdilla kasvavaan tiimiimme modernin myynnin ammattilaista, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaitamme toimimaan järkevämmin paremmin palvellen. Lupapisteen toteutuksesta, kehittämisestä ja levittämisestä vastaa Solita Oy  yhdessä kumppaniensa kanssa. Arjessasi kontaktoit uusia ja olemassa olevia […]