Etätietoisku viranomaisille: Yleisten alueiden kehitys Lupapisteessä

Pe 20.01.2017 13:00 - 14:30

Etäyhteys

etätietoiskulupapistesähköinen lupakäsittelyyleiset alueet

Hyviä uutisia Lupapisteen yleisten alueiden lupien käyttäjille!

Olemme varanneet tammi-maaliskuulle merkittävän työpanoksen erityisesti yleisten alueiden lupa-asiointiin liittyvään kehitykseen.

Järjestämmekin etäpalaverin tulevan kehityksen tiimoilta 20.1.2017 klo 13.00-14.30 – ilmoittaudu heti mukaan!

Esittelemme etäpalaverissa alla lueteltuja kehityskohteitamme ja kerromme samalla tulevista uusista, maksullisista palveluistamme. Silloin on hyvä aika kertoa omista näkemyksistä kehityskohteisiin liittyen ja kysellä tarkennuksia. Kannattaakin ilmoittautua heti mukaan, sillä osallistujamäärä on rajattu. Jos et pysty osallistumaan, mutta haluat esittää toiveitasi tai kommenttejasi uudistuksiin liittyen, lähetä sähköpostia markus.rauhala@solita.fi.

Alla on lista kehityskohteitamme prioriteettijärjestyksessä, ja lähdemme sitä purkamaan yksi kerrallaan. Toivomme, että pääsemme listan loppuun asti, mutta takeita siitä ei voida antaa.

Kehityskohteet prioriteettijärjestyksessä

Asiointien tilan hallinta

Tähän asti kaikilla hakemuksilla on ollut samanlainen prosessi ja tilakäsittely tyypistä riippumatta. Tulemme kehittämään palvelua siten, että sijoitussopimuksilla, luvilla ja ilmoituksilla on omanlaiset käsittelyprosessit. Tämä mahdollistaa sen, että sijoittamisissa ja käyttöluvissa ei tule enää rakentamisvaihetta ja hankkeet saadaan päätettyä järkevästi.

Rakentamisen välilehti piiloon tarvittaessa

Nykyisellään sijoittamisen sopimuksissa ja luvissa sekä käyttöluvissa päätöksen jälkeen näkyy rakentaminen-välilehti, joka hämmentää käyttäjiä. Muutoksen jälkeen rakentaminen-välilehti näkyy ainoastaan, jos hakemukseen todella liittyy rakentamista.

Päätöksen ja sopimuksen selkeämpi erottelu

Nykyisin sijoitussopimuksissa käyttöliittymällä kerrotaan käyttäjille monessa kohdassa päätöksistä. Jos kunnalle on valittu käyttöön sijoitussopimukset lupien sijaan, muutamme käyttöliittymällä näkyvää terminologiaa vastaavasti.

Katulupahakemuksen luonti sijoitussopimukselta/-luvalta

Kun sijoitussopimus on allekirjoitettu tai sijoituslupa myönnetty, käyttäjälle esitetään toiminto, jolla hän voi luoda kaivutöitä varten siihen liittyvän katuluvan. Katulupahakemukseen kopioituu tiedot automaattisesti sijoitushakemuksesta ja hakemukset linkittyvät.

Katuluvan hakemisen esto ennen allekirjoitettua sijoittamissopimusta ja sijoituslupaa

Jos sijoitussopimus tai –lupa on haettu Lupapisteen kautta, estetään katuluvan hakeminen ennen kuin sopimus on allekirjoitettu tai lupa myönnetty. Mahdollisesti kuntakohtaisesti valittavissa, onko tällainen esto käytössä.

Uudet haettavat toimenpiteet

Lisätään toimenpidevalikkoon uusina vaihtoehtoina maakaasuputkiston sijoittaminen ja kaivaminen sekä liitoskohtalausunto. Kaapelien sijoittamisessa ja kaivamisessa sähkökaapelit ja tietoliikennekaapelit erikseen. Muutokset tulevat kuntien pääkäyttäjille valittavaksi, voidaanko näitä toimenpiteitä hakea Lupapisteessä.

Katuluvan tietosisällön muutos

Lisätään hakemukselle valinta, onko alue katu- vai viheralueella ja pitääkö alueelta kaataa puita.

Lisämaksulliset uudet palvelut kunnille

Laskutus

Edellisissä kuntatapaamisissamme olemme saaneet monen viranomaisen taholta toivetta, että Lupapisteessä luotaisiin toiminnallisuudet lupien laskujen luontiin ja laskuttamiseen. Olemme  laatineet tästä ehdotuksen ja esittelemme sen teille etätapaamisessa. Laskutusmoduulissa on pieni käyttöönottomaksu sekä kunnan asukasmäärän mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Tarkemmat hintatiedot 20.1. pidettävässä etätietoiskussa.

Kehittynyt allekirjoitus

Suunnittelupöydällämme on toiminnallisuus, jossa päätöksiin, sopimuksiin ja katselmuspöytäkirjoihin voidaan tehdä varmenteeseen perustuva, ns. kehittynyt allekirjoitus. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakirjoihin lisätään sähköiset allekirjoitustiedot sekä Lupapisteen varmenne. Näiden avulla voidaan varmistua, että kyseiset Lupapistekäyttäjät ovat allekirjoituksen tehneet ja että asiakirja on muuttumaton. Muuttumattomuus ja allekirjoitustieto voidaan tarkistaa milloin vain avaamalla PDF-tiedosto, myös silloin kun se on tallennettu ulkoiseen järjestelmään tai toimitettu kolmannelle osapuolelle vaikkapa sähköpostin välityksellä. Allekirjoitusten käytöstä perimme kunnan asukasluvun mukaan määräytyvän kuukausimaksun. Tarkemmat hintatiedot etätietoiskussa.


Mahdolliset kommentit palaverin sisällöstä:
Markus Rauhala | Käyttökokemussuunnittelija, Lupapiste
markus.rauhala@solita.fi | 040 732 0881

 

Jaa tämä sisältö