KUTSU: Vantaan rakennusvalvonnan asiakkaille 3.4.2018

Ti 03.04.2018 17:00 - Ti 03.04.2018 18:30

auditorio, Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa

ammattilaisetKoulutuslupapistesuunnittelijakoulutusvantaavantaa rakennusvalvonta

Vantaan rakentaminen on viimeisen kolmen vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi. Henkilöstömäärä on pidetty samana. Alkuvuodesta käynnistyneiden rekrytointien ja päätöksenteon kehittämisen avulla vakavaa resurssipulaa on saatu paremmin hallintaan. Ruuhkat ja pidentyneet käsittelyajat jatkuvat kuitenkin pitkälle syksyyn.

Ruuhkan helpottamiseksi ja käsittelyn sujuvoittamiseksi rakennusvalvonta edellyttää hakijoilta seuraavaa:

  • Hakijan ja pääsuunnittelijan on jo hakemusta tehdessään, ennen naapureille tiedottamista, esitettävä mahdolliset poikkeamat kaavamääräyksistä perusteluineen. Puutteet tässä hidastavat rakennusvalvonnan käsittelyä.
  • Dokumentit suunnittelijoiden tutkinnoista ja referensseistä on toimitettava lupapisteeseen siltä osin kuin niihin vedotaan. Ratkaisut tehdään toimitettujen dokumenttien perusteella. Suunnittelija voi tallentaa dokumentit omaan profiiliinsa Lupapisteessä ja tuoda ne yhdellä komennolla kulloinkin kyseessä olevalle rakennuslupahakemukselle.
  • Vireillä olevien hankkeiden osalta muistutamme hakijoita siitä, että pääsuunnittelija on vastuussa siitä, että rakennusvalvontaan toimitetaan vain tarkistettuja suunnitelmia kokonaisuuksina. Suunnitelmat leimataan jatkossa vain kokonaisuuksina. Puutteellisena toimitetut suunnitelmat siirtävät hankkeen päätöskäsittelyä.
  • Vastaavan työjohtajan velvollisuutena on huolehtia mm. siitä, että tarkastusasiakirja on katselmustilanteissa ajan tasalla ja tarvittavat henkilöt läsnä. Uusi katselmusaika on muutoin varattava erikseen.

Vantaan rakennusvalvonnassa sovelletaan jatkossa laajemmin MRL :n ns. suhteutettua valvontaa, joka tarkoittaa sitä, että prosesseja helpotetaan niiden toimijoiden osalta, jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin.

Puutteet sekä lupa- että työmaavaiheessa voivat johtaa hankkeen käsittelyn huomattaviinkin viiveisiin.

Rakennusvalvonta järjestää ammattilaisille Lupapisteen ominaisuuksista, lupakäsittelystä ja menettelytavoista koulutus- ja keskustelutilaisuuden  tiistaina 3.4.2018 kello 17-18.30.

Paikkana Hotelli Vantaan auditorio. Tilaisuudet on tarkoitettu suunnittelijoille ja työmaavastaaville.

Jaa tämä sisältö