Lupapisteen päivitys 7.7.2020

07.07.2020

määräajatpatepäivityspäivitystiedoteyleiset alueet

Puretut rakennukset pois rakennusvalitsimesta

Hakemuksen kohdistuessa olemassa olevaan rakennukseen, on tähän asti näytetty valitsimessa myös puretut rakennukset. Jatkossa puretut rakennukset suodatetaan valitsimesta pois.

Muistutussähköposti lupa-asian määräaikojen umpeutumisesta

Lupapiste muistuttaa luvanhakijoita tapauksissa, joissa rakennustöiden aloittamisen määräaika tai luvan voimassaolo on umpeutumassa. Viesti lähetetään 3 kuukautta ennen määräajan umpeutumista.

Päätöspohjakohtaiset otsikot ja päivämäärälaskennat

Päätöspohjille on nyt mahdollista asettaa manuaalisesti otsikko ja sivuotsikko sekä muokata päivämäärälaskennan asetuksia päätöspohjakohtaisesti. Tämä mahdollistaa päätöspohjien luomisen erilaisille lupatyypeille. Asetukset löytyvät pääkäyttäjän näkymästä “Päätös- ja sopimuspohjat” valikosta, kun avataan päätöspohja muokattavaksi.

Yleisten alueiden asioiden aloitusilmoituksen päivämäärien muokkaaminen

Yleisten alueiden asioinnissa rakennustöiden aloitusilmoituksen päivämäärän muokkaaminen on mahdollistettu viranomaiskäyttäjälle. Joskus sattuu virheitä tai muutoin töitä ei syystä tai toisesta saada aloitettua ilmoituksen mukaisesti, nyt tieto voidaan korjata hakemukselle.

Jaa tämä sisältö