Päivityksiä palvelussa 14.4.2016

13.04.2016

katselmuksetpäivitystiedoterakentamisen aikainen toimintasuunnittelijatietojen siirtyminentarkastuksettuotekehitys

Lupapiste päivittyi keskiviikosta poiketen tällä kertaa torstaina ja sen myötä uudistettiin muun muassa rakennusvalvonnan katselmusosiota sekä suunnittelijatietojen siirtymistä taustajärjestelmään.

Katselmusosiota parannetaan myös jatkossa tulevien päivitysten yhteydessä ja iso kiitos tästä kuuluu Vantaan rakennusvalvonnan kanssa pidetyille yhteisille kehityspäiville – Vantaan BootCampille.

UUDISTUKSIA

Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakentaminen-välilehdellä käsitellään hankkeeseen liittyvät kokoukset, katselmukset ja tarkastukset. Osioon on tehty seuraavia muutoksia:

 • ”Kokoukset, katselmukset, tarkastukset” -osiossa näkyy jatkossa:
  • Vaatimuksen nimi
  • Päivämäärä, jolloin katselmus pidetty
  • Pitäjä
  • Tila: osittainen tai lopullinen
  • Onko lupaehto: kyllä tai tyhjä (mikäli ei)
 • Uudistuksen myötä aikaisemmin käytetyt tila-ikonit ovat poistuneet
 • Kun katselmustiedot on täydennetty, klikataan ”Katselmus pidetty” -painiketta sivun ylälaidasta.
 • Pidetty katselmus siirtyy taustajärjestelmään ja siitä muodostuu PDF-liite Suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle.
 • Katselmus on tämän jälkeen lukittuna Lupapisteessä eikä sitä pääse muokkaamaan.
  • Poikkeuksena muokkaamismahdollisuudesta on ”Huomautuksia”-tietokenttä, jota voi yhä päivittää. Tulossa on ominaisuus, jolloin kuntakohtaisesti taustajärjestelmästä riippuen voi joko päivittää Huomautuksia-kenttää ja siirtää päivitykset taustajärjestelmään tai vaihtoehtoisesti lukita koko katselmuksen.
 • Katselmusosiossa merkitään taulukkomuotoon katselmoitavat rakennukset sekä niiden statukset. Taulukkoon merkitään rakennuskohtaisesti, onko kyseessä osittainen vai lopullinen katselmus.
 • Jos tehdään osittaisia katselmuksia, muodostuu uusi katselmusrivi. Lupaehtona oleva katselmus kuittaantuu lopulliseksi vasta kun kaikki sitä koskevat (rakennusten) katselmukset on merkitty lopullisiksi.

Tarkemmat ohjeet osion käyttöön löytyy täältä.


Kuva 1. Rakentaminen-välilehdeltä nähdään entistä tyhjentävämmin katselmusten/tarkastusten tietoja

Kuva 2. Katselmuksen tietokenttiä on monipuolistettu ja nykyään rakennukset näkyvät täydennysosiossa taulukkomuodossa

Hyväksymättömät suunnittelijatiedot eivät siirry taustajärjestelmään 
 • Jatkossa suunnittelijatietoja, joita viranomainen ei ole hyväksynyt, ei siirretä Lupapisteestä taustajärjestelmään
  • Mikäli hakemuksella on suunnittelijoita, joita viranomainen ei ole merkinnyt OK:ksi, palvelu ilmoittaa tästä siirron yhteydessä
  • Viranomaisen tulee siis jatkossa merkitä suunnittelijatiedot OK:ksi suunnittelijatietojen siirron mahdollistamiseksi


Kuva 3. Kuittaamattomat suunnittelijatiedot eivät siirry jatkossa taustajärjestelmään. Palvelu ilmoittaa hyväksymättömistä tiedoista käsittelyyn siirron yhteydessä.

Kuva 4. Puuttuva suunnittelijatieto päästään kuittaamaan OK:ksi ”Osapuolet”-välilehdeltä suunnittelijatiedon yhteydestä. Tämän jälkeen suunnittelijatiedot siirtyvät taustajärjestelmään.

Jaa tämä sisältö