Päivityksiä palvelussa 26.5.2016

25.05.2016

päivitystiedotetiedonhallintatuotekehitystyönjohtajan nimeäminenympäristötoimi

KORJATTU 25.5.2016 klo 07:56 – LUPAPISTE PÄIVITTYY POIKKEUKSELLISESTI TORSTAINA
TARKENNETTU 25.5.2016 klo 16:07: Kirjattujen katselmusten automaattinen tuonti taustajärjestelmästä on käytettävissä kaikissa niissä taustajärjestelmissä, joissa on KRYSPistä vähintään versio 2.1.5 tai uudempi

Huomenna tehtävä päivitys tuo muutoksia työnjohtajan nimeämiseen siten, että jatkossa ainoastaan viranomainen pääsee käynnistämään työnjohtajan nimeämisen ennen kuin rakennuslupahakemukselle on annettu päätös. Uudistuksia toteutetaan myös ympäristötoimen lupa-asiointiin sekä rakennusvalvonnan tiedonhallintakokonaisuuteen.

Katselmusten automaattinen siirtyminen taustajärjestelmistä Lupapisteeseen ei ole aiemmin kommunikoidusta poiketen vielä huomenna tuotannossa, sillä ominaisuutta testataan hyvän toimivuuden varmistamiseksi. Pahoittelut mahdollisista sekaannuksista. Vielä hetki saadaan odotella myös yleisten alueiden päätös- ja sopimustulosteita, jotta niihin saadaan varmasti oleellisin sisältö mukaan.

UUDISTUKSIA

Rakennusvalvonta

Vain viranomainen voi hoitaa työnjohtajien kutsumisen ennen päätöksen antamista

 • Vain viranomainen voi käynnistää jatkossa työnjohtajan nimeämisen ”Nimeä työnjohtaja” -toiminnolla ennen kuin rakennuslupahakemukselle on annettu päätös
 • “Työnjohtajan nimeäminen” -nappi aktivoituu asioitsijoille vasta päätöksen annon jälkeen
 • Ominaisuus on toteutettu työnjohtajien nimeämisiin liittyvien epäselvyyksien välttämiseksi sekä viranomaisten työjonon hallinnan helpottamiseksi


Kuva 1. Asioitsijat eivät pysty tekemään työnjohtajan nimeämistä ennen kuin rakennuslupahakemkselle on annettu päätös. ”Nimeä työnjohtaja” -toiminto puuttuu asioitsijoilta ja tekstissä ohjeistetaan olemaan viranomaiseen yhteydessä, mikäli nimeäminen ennen päätöstä on tarpeellista.


Kuva 2. Viranomaiselle puolestaan ”Nimeä työnjohtaja” -toiminto on käytettävissä ennen päätöksen antamista.

Ympäristötoimi

Meluilmoituksen ”toiminnan kesto” –tietolaatikko monipuolistui

 • Tietolaatikossa voidaan nykyään määrittää päivämäärävalikosta milloin toiminta alkaa ja loppuu

Lausunnon antaminen mahdollista nyt myös käsittelyn aikana

 • Hakemusta ei tarvitse enää ympäristötoimen luvissa palauttaa täydennettäväksi lausunnon antamista varten
 • Lausunnot voidaan nykyään antaa samaan aikaan kuin hakemus on julkipanossa
Tiedonhallinta

Arkistoijan uusi ”Arkistoitavat”-työjono

 • Lupapisteeseen on luotu uusi ”Arkistoitavat”-työjono ”Hankkeet”-näkymään
 • Työjono näkyy ainoastaan käyttäjälle, jolla on arkistonhoitajatunnukset Lupapisteessä
 • ”Arkistoitavat”-työjono näyttää:
  • Hankkeet, jotka ovat ”Päätös annettu” tai ”Rakennustyöt aloitettu” –tilassa, ja joita ei ole merkitty hakemuksen osalta arkistoiduksi
   • Kun hankkeelta arkistoidaan hakemus ja kaikki hakemuksen aikaiset liitteet, se merkitään automaattisesti arkistoiduksi tämän vaiheen osalta
   • Lisäksi ”Arkistointi”-välilehdellä on toiminto, jolla arkistonhoitaja voi tehdä tämän merkinnän käsin, jos jostain syystä haluaa hankkeen pois työjonosta
  • Hankkeet, jotka ovat ”Valmis”-tilassa, ja joita ei ole merkitty koko hankkeen osalta arkistoiduksi
   • Kun kaikki jäljellä olevat arkistoimattomat asiakirjat arkistoidaan, hanke merkitään automaattisesti kokonaan arkistoiduksi ja se poistuu työjonosta
 • Uusi työjono siivoaa “Rakentaminen”-välilehdeltä pois hankkeet, jotka on arkistoitu arkistonhoitajan toimesta


Kuva 3. Arkistoijalle näkyy oma ”Arkistoitavat”-välilehti, jonka kautta nähdään tietyssä tilassa olevat hankkeet kootusti.

Arkistoinnin aloituspäivämäärän asettaminen pääkäyttäjän toimesta

 • Sähköisen arkistoinnin aloituspäivämäärä voidaan asettaa rakennusvalvonnan pääkäyttäjän toimesta ”Hakemusten asetukset” –välilehdellä
 • Ominaisuuden avulla pääkäyttäjä voi määrittää, mistä asti luotuja hakemuksia yllä kuvattuun arkistoijan työjonoon ilmestyy

Vanhojen PDF-muotoisten liitteiden muuntaminen käsin PDF/A-muotoon arkistoijan toimesta

 • Arkistoijalle näkyvälle ”Arkistointi”-välilehdelle on lisätty liitteen esikatselukuvien alle ”Konvertoi PDF/A-muotoon” –nappi
 • Ominaisuus näkyy PDF-muotoisille liitteille ja sen avulla voidaan konvertoida vanhoja liitteitä siltä ajalta, kun PDF/A-konversio ei vielä ollut päällä palvelussa

PARANNUKSIA


Rakennusvalvonta

Työnjohtajan nimeämisiin tehtiin bugikorjauksia

 • Työnjohtajan nimeämisiin liittyviä, käyttäjien raportoimia virheitä, korjattiin viimeisimmässä päivityksesssä
Tiedonhallinta

Dokumenttihakuun parannuksia

 • Kerralla haettavien tulosten määrää on lisätty 1000 asiakirjaan. Mikäli haetaan sekä Lupapisteestä, että arkistosta, voi tuloksia tulla jopa 2000
  • Asiakirjan tila näkyy suoraan hakutulosten listassa

Tiedonohjausjärjestelmään rakennusvalvonta oletusorganisaatioksi

 • Mikäli käyttäjällä on oikeuksia muihinkin organisaatioihin kuin rakennusvalvontaan, valitaan tiedonohjausjärjestelmässä (TOJ) rakennusvalvonta oletusorganisaatioksi
 • Täten muille kuin rakennusvalvonnalle ei enää luoda virheellisesti rakennusvalvonnan TOS-luonnoksia

TULOSSA

Rakennusvalvonta

Kirjattujen katselmusten tuonti taustajärjestelmästä tulossa jatkossa automaattiseksi

 • Lupapiste käy kerran yössä läpi “Päätös annettu”  ja ”Rakentaminen aloitettu” -tilassa olevat hankkeet ja hakee katselmustiedot taustajärjestelmästä suoraan Lupapisteeseen
 • Ominaisuus tulee olemaan käytettävissä kaikissa niissä taustajärjestelmissä, joissa on KRYSPistä vähintään versio 2.1.5 tai uudempi
Yleiset alueet

Yleisten alueiden lupakäsittelyyn on tulossa PDF-muotoisen päätös- ja sopimustulosteen muodostuminen Lupapisteessä

 • Ominaisuus tulee helpottamaan yleisten alueiden lupapäätösten ja sopimusten arkistointia

Jaa tämä sisältö