Päivityksiä palvelussa 27.4.2016

27.04.2016

päivitystiedoterakentamisen aikainen toimintasähköinen leimaaminentuotekehitys

Lupapisteen kehitystiimi piti viimeisimmän päivityksen yhteydessä kunnon kevätsiivouksen, sillä palvelussamme ilmenneitä ”bugeja” korjattiin rankalla kädellä. uudistuksia tehtiin siivouksen ohella mm. asemapiirroksen leimaukseen sekä lausunnonantajien listaan.

Jatkoimme myös rakentamisen aikaisen toiminnan kehitystyötä ja alta löytyykin kaikki tämänkertaiset uudistukset kokonaisuuteen liittyen. 

UUDISTUKSIA

Rakentamisen lupamääräykset
 • Kun kirjattu lupamääräys (kuten katselmus) poistetaan Lupapisteestä, poistuvat myös siihen liittyvät liitteet
 • Lupamääräys-taulukossa huomioidaan nykyään rivinvaihdot, eli teksti ei tule enää pötköön tietokenttiin
 • Luvan ehtona Lupapisteeseen siirtyneen loppukatselmusvaatimuksen (osittainen tai lopullinen) kohdalla on mahdollisuus ruksata, että tiedonanto verottajalle on laiminlyöty. Tieto siirtyy takaisin taustajärjestelmään vaatimuksen kuittauksen jälkeen ja sieltä edelleen tarpeellisille tahoille
 • Kun lisätään käsin uusi vaatimus, palvelu siirtyy suoraan lisättyyn osioon tietojen täydentämistä varten
 • Katselmuksen pitopäivän formaattia on täsmennetty siten, että jos päivämäärä kirjoitetaan käsin, antaa tietokenttä siihen valmiin sapluunan: DD/MM/YYYY
 • Tarkemmat ohjeet osion hyödyntämiseen löytyy täältä

Asemapiirroksen leimaan rakennustunnukset

 • Asemapiirroksen leimaan voidaan lisätä nykyään mukaan toimenpiteiltä pysyvät rakennustunnukset sekä tunnisteet, kun valitaan “Lisää asemapiirrokseen kaikki rakennustunnukset“
  • Toimii sellaisilla hakemuksilla, joita siirretty taustajärjestelmään päivityksen jälkeen. Ominaisuus ei siis päde tätä aiemmin siirettyihin lupiin


Kuva 1. Rakennuksille annettavat pysyvät rakennustunnukset sekä tunnisteet saadaan jatkossa näkyville asemapiirroksen leimaan


Kuva 2. Valinta tehdään leimaamisen yhteydessä ruksaamalla: ”Lisää asemapiirrokseen kaikki rakennustunnukset”

Kuva 3. Pysyvät rakennustunnukset sekä tunnisteet näkyvät ruksauksen jälkeen asemapiirroksen leimassa

Lausunnonantajat aakkosjärjestykseen

 • Lausunnonantajat on nyt järjestetty palvelussa aakkosjärjestykseen
  • Huomioittehan kuitenkin, että mikäli lausunnonantajien tyyppejä on luotu isoilla sekä pienillä alkukirjaimilla, palvelu järjestää lausunnonantajat siten, että isolla alkukirjaimella alkavat tahot näkyvät listassa ensimmäisenä
  • Asia voidaan korjata poistamalla pienellä kirjaimella alkavat lausunnonantajat sekä tämän jälkeen lisätä kaikki poistetut lausunnonantajat uudestaan isolla kirjaimella alkavaksi

KORJAUKSIA

 • Kunnan omien karttatasojen poistaminen Lupapisteen kartalta onnistuu nykyään pääkäyttäjätilin kautta
  • Kunnan oma karttataso poistetaan klikkaamalla “Valitse” ja valittu karttataso poistuu näkyvistä kartalta
  • Huomioithan, että karttatasot voivat tulla nähtäville kahteen vaihtoehtoiseen sijaintiin kartalle riippuen kartan tyypistä: vakiokartat (asemakaava, kantakartta) ilmestyvät kartan alareunaan omaksi alapalkikseen ja lisäkartat puolestaan ”Karttatasot”-valikon taakse
 • Yleisillä alueilla työmaasta vastaava henkilö on muutettu viranomaisten toiveesta oletusarvoisesti yritykseksi
  • Työmaasta vastaava taho on aiemmin ollut oletusarvoisesti henkilö
 • Käyttäjien tuplasähköpostiosoitteet (jos luotu isoilla sekä pienillä kirjaimilla) on poistettu ja yhdistetty samaan käyttäjätiliin
 • Poikkeamislupahakemukseen liittyvää pakollisten tietojen täyttämistä on parannettu

TULOSSA

 • Yleiset alueet: PDF-muotoisen päätös- ja sopimustulosteen muodostuminen Lupapisteessä
  • Tulee helpottamaan yleisten alueiden lupapäätösten ja sopimusten arkistointia
 • Pidettyjen katselmusten tuonti taustajärjestelmästä tulossa jatkossa automaattiseksi
  • Lupapiste käy kerran yössä läpi “Päätös annettu”  ja ”Rakentaminen aloitettu” -tilassa olevat hankkeet ja hakee katselmustiedot taustajärjestelmästä suoraan Lupapisteeseen
  • Ominaisuus tulee olemaan käytettävissä kaikissa Factan versioissa
 • Lausuntotiedon termeihin on luvassa täsmennystä
 • Parannuksia luvassa työnjohtajien nimeämiseen
 • Ympäristötoimen meluilmoitukseen tullaan lisäämään siitä puuttuvat kentät

Jaa tämä sisältö