Päivityksiä palvelussa 30.3.2016

30.03.2016

liitelistausmuutoksenhakupäivityspäivitystiedotetuotekehitys

Lupapisteen viimeisimmän päivityksen myötä palveluun voidaan nykyään kirjata muutoksenhakuun liittyvät tiedot. Lisäksi palvelun liitelistausta uusittiin, jotta liitevalikoima olisi mahdollisimman selkeä ja tyhjentävä.

Myös yksi yhteinen tiedonohjaussuunnitelman (TOS:n) pohja on julkaistu Lupapisteen yhteyteen rakennusvalvonnan tiedonhallinnan pilottikuntien hyödynnettäväksi.

Muutoksenhaku Lupapisteessä

 • Kun lupahakemukseen liittyvästä päätöksestä valitetaan tai haetaan oikaisuvaatimusta, viranomainen voi nykyään kirjata valitukset, oikaisuvaatimukset sekä mahdolliset uudet päätökset Lupapisteeseen ”Päätökset”-välilehdellä toiminnolla ”Kirjaa muutoksenhaku”
 • Tarvittavat dokumentit lisätään kirjauksen yhteyteen liitetiedostoina
 • Muutoksenhakuun liittyvät tiedot eivät siirry taustajärjestelmiin vaan Lupapiste toimii ikään kuin tiedotuskanavana hankkeen osapuolille muutoksenhaun etenemisestä. Viranomaisen tuleekin muuttaa hankkeen tila käsin kirjauksen jälkeen
 • Kun muutoksenhakuun on saatu päätös, tieto lisätään samalla “Kirjaa muutoksenhaku”-toiminnolla
 • Tarkemmat ohjeet löytyy täältä

Kuva 1. Muutoksenhakuun liittyvät tiedot kirjataan käsin ”Päätökset”-välilehdellä kohdassa ”Kirjaa muutoksenhaku”.

Liitelistauksen uudistus

 • Hankkeelle on nykyään valittavissa uudenlaisia liitetyyppejä. Valikoimaan on lisätty tarpeellisia, ja toivottuja liitteitä sekä poistettu ja yhdistelty turhia liitetyyppejä
 • Uusi liitelistaus on ladattavissa koneelle täällä
 • Uusi liitejako päivittyy (aiemmin kerrotusta poiketen) myös olemassaoleville luville
 • Mikäli kunnalla on taustajärjestelmäliityntä käytössä, vaikuttaa liiteuudistus tietojen siirtymiseen seuraavasti:
  • CGI:n Facta- ja KuntaNet-kuntia on tiedotettu mahdollisista tarpeellisista päivitystoimenpiteistä taustajärjestelmän puolella
  • Siton Louhi-kunnilla liitteet siirtyvät normaalisti taustajärjestelmään
  • Trimblen Locus-kunnilla uudistus saattaa aiheuttaa tarvetta määritellä liitetietojen vastaavuuksia uudelleen

Tiedonohjaussuunnitelman pohja julkaistu Lupapisteessä tiedonhallinnan pilottikunnille

 • Järvenpään rakennusvalvonnan tiedonohjaussuunnitelman (TOS:n) pohja on nyt kaikkien tiedonhallinnan pilottikuntien hyödynnettävissä Lupapisteessä
  • Sitä ei päivitetty kuitenkaan kunnille, jotka ovat muodostaneet omat TOS:it
 • Tiedonohjaussuunnitelman pohja sisältää kaikki liitetyypit mukaan lukien rakentamisen aikaiset asiakirjat
 • Tiedonohjaussuunnitelmassa on kaikki rakennusvalvonnan tehtävät pois lukien ilmoitusmenettelyt
  • Jos kunnassanne on kuitenkin ilmoitusmenettelyitä käytössä, prosessin voi kopioida toimenpideluvalta ja muokata tarpeen mukaan

Jaa tämä sisältö