Lupapisteen päivitys 13.2.2019

13.02.2019

eIDASELYennakkoilmoutushakukatselmuksen pitäjälausunnotlausuntopyyntöleimaustarkastusasiakirjan yhteenveto

ELY-keskusten lausunnot suoraan Lupapisteestä

Kauan odotettu parannus lausuntoprosessiin on viimein täällä! Tästä päivästä lähtien ELY-keskuksilta pyydettävät lausunnot voidaan hoitaa suoraan Lupapisteen kautta ja toiminto on käyttöönotettavissa kaikkiin Suomen ELY-keskuksiin. Ensimmäisenä lausuntoja pääsee pyytämään Etelä-Savon ELY-keskukselta, käyttöä tullaan laajentamaan mahdollisimman pian.

Lupapisteessä rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen viranomaiset voivat tehdä lausuntopyynnöt ELY-keskukseen hakemusten Lausunnot-välilehdellä, yksityiskohtaisemman ohjeen pääsee lukemaan Lupapisteen ELY-lausuntoja koskevasta ohjeesta. Mikäli kunnassa on ELY-keskuksen sähköposteja nykyisessä Lupapisteen lausunnonantaja-listauksessa, tulisi ne poistaa pääkäyttäjänäkymän kautta.

Ne lausunnot, joita ei voi pyytää Lupapisteen kautta, voi pyytää ELY:stä lomakkeen avulla (ei sähköpostilla).

Ulkomaisen henkilön tunnistaminen

Lupapiste on ottanut käyttöön eIDAS-tunnistautumisen 9.2.2019. eIDAS-tunnistautuminen mahdollistaa vahvan sähköisen tunnistautumisen Euroopassa yli maarajojen. Toistaiseksi Lupapiste kuitenkin edellyttää asioinnissa ja hakemuksilla pakollisena tietona suomalaisen henkilötunnuksen. Toisen EU-maan tunnisteen avulla kirjautunut käyttäjä ohjataan rekisteröinnin yhteydessä ohjesivulle, jossa kehotetaan ottamaan yhteyttä kunnan viranomaiseen lupa-asian hoitamiseksi.

Ympäristölupien julkipanojen yhteydessä annettaviin muistutuksiin ja rakennusvalvonnan naapurin kuulemisiin voi kuitenkin käyttää jo nyt eIDAS-tunnistautumista.

Katselmuksen pitäjät alasvetovalikkoon

Aikaisemman vapaan tekstikentän sijaan jatkossa katselmuksen pitäjät voidaan valita katselmukselle alasvetovalikosta. Toiminnon voi ottaa kuntakohtaisesti käyttöön Lupapisteen pääkäyttäjäasetuksissa.

Pääkäyttäjäasetuksissa Käyttäjät-välilehdellä on uusi kohta ”Katselmoijat”, johon listataan kaikki katselmuksia tekevät. Katselmoija-rivi koostuu nimestä ja koodista (tietyt taustajärjestelmät edellyttävät myös koodin). Koodi on oletusarvoisesti sama kuin nimi, ja koodi näytetään viranomaiselle mutta sitä ei kirjoiteta katselmuksesta muodostuvaan PDF-liitteeseen.

Jos katselmus merkitään Lupapisteessä ja valikko on käytössä, katselmuksen pitäjän on löydyttävä ko. valikosta.

Hankkeiden haku suunnittelijan sukunimellä

Suunnittelijan sukunimi toimii jatkossa Hankkeet-sivun vapaatekstihaussa hakukriteerinä. Hakuja voi siis tehdä käyttämällä esim. hankkeella olevan hakijan, työnjohtajan tai suunnittelijan sukunimeä. Rakennuksen omistajan sukunimi ei kuitenkaan toimi hakukriteerinä.

Ennakkoilmoitusten sulkeminen palkkia klikkaamalla

Lupapisteessä sivun ylälaidassa näytettävät notifikaatiopalkit, kuten ennakko- ja tietyt virheilmoitukset, voi sulkea klikkaamalla mistä kohtaa palkkia tahansa pelkän ruksin sijaan.

Leimatun liitteen kääntö ja uudelleenleimaus

Jos leimattu liite käännetään, tieto leimauksesta eli leima-kuvake säilyy liitteellä. Uudelleen leimaaminen aiheuttaa kuitenkin sen, että kääntäminen ”resetoituu” eli liite palaa sen suuntaiseksi kuin se oli ennen käännöstä, joten tarvittaessa liite pitää kääntää uudelleen uudelleenleimauksen jälkeen.

Viranomaisen muutosoikeudet tarkastusasiakirjan yhteenvetoon

Viranomainen pääsee jatkossa kumoamaan tarkastusasiakirjan yhteenvetoon tehtyjä virheellisiä merkintöjä ”Kumoa merkintä”-painikkeesta virheellisen rivin kohdalta.

Jaa tämä sisältö