Lupapisteen päivitys 28.11.2018

28.11.2018

automaattitehtäväautomaattitehtävätlautakuntapäätösoletusliitteetpakolliset liitteetyleiset alueet

Automaattitehtäviä on parannettu

 • Tehtävän aikaleima muuttuu aina, kun tehtävä millään lailla muuttuu, esim. uuden liiteversion myötä.
 • Tehtävän muokkausaika näytetään Tehtävät-välilehdellä 
 • Kun hakemuksen käsittelijä vaihtuu, niin vastaavien avointen automaattitehtävien vastaanottajat muuttuvat vastaavasti uudelle käsittelijälle automaattitehtävän asetusten mukaisesti.
 • Käsittelijärooli liitetään tehtävän luontivaiheessa vaikka roolilla ei vielä varsinaista käsittelijää olisikaan.
 • Kun hakemuksen käsittelijä poistetaan, niin vastaavat avoimet automaattitehtävät siirretään Ei vastaanottajaa -tilaan. Toisin sanoen käsittelijän poistaminen ei poista
 • yhtään tehtävää
 • Hakemuksella näkyvät tehtävät päivittyvät ilman sivun uudelleen lataamista 
 • Jos hakemuksella muutetaan käsittelijän roolia (esim. Käsittelijä → KVV-käsittelijä), vanhan roolin automaattitehtävät siirretään Ei vastaanottajaa -tilaan.

Oletusliitteet mahdollista asettaa pakolliseksi  

Lupapisteessä käytössä oleville toimenpiteille eli hakemustyypeille on jatkossa mahdollista määritellä kaikki toimenpiteeseen liittyvät oletusliitteet ehdottoman pakollisiksi, eli hakemusta ei voi jättää jos ne puuttuvat. Aikaisemmin asiakas saattoi hakemukselle merkitä liitteiden kohdalle ”Ei tarpeen” ja sillä ohittaa pakollisuuden, mutta tällä muutoksella pääkäyttäjäasetuksissa voidaan valita, että tietyn toimenpiteen kaikki oletusliitteet pitää olla aina hakemuksella mukana.

Jos tämä valinta tehdään, on erittäin tärkeää käydä liitevaatimukset läpi ja varmistua, että listaan valitaan vain sellaiset oletusliitteet, jotka pitää aina olla kyseisellä toimenpiteellä hakemuksen jättämisen yhteydessä.

Jos kuitenkin joissain tilanteissa jollekin hakemukselle ei jotain yksittäistä pakollista liitettä kuitenkaan vaadita, viranomainen voi tarvittaessa merkitä sellaisen liitteen kohdalle “Ei tarpeen” tai poistaa vaaditun liitepohjan hakemukselta.

Kuva: Oletusliitteiden asettaminen pakolliseksi Lupapisteen pääkäyttäjäasetuksissa.

yleisten alueiden käyttöluvilla aloittamisesta ilmoittaminen 

Töiden alkamisesta ja valmistumisesta voi nyt ilmoittaa kaikilla yleisten alueiden käyttöluvilla. Aikaisemmin joissain lupatyypeissä aloituksen kirjaaminen ei ollut mahdollista.

Lautakuntapäätösten teko myös yleisille alueille

Lupapisteen päätöksentekotoiminnallisuudella (PATE) voi nyt myös yleisillä alueilla tehdä lautakuntapäätöksiä.

Prosessi on seuraava:

 1. Lautakunta tekee päätöksensä ehdotuksen perusteella. Ehdotuksen laatii lupavalmistelija (käsittelijä) ja päätösehdotus esitellään lautakunnan kokouksessa.
 2. Lupapisteessä voi tehdä päätösehdotuksen silloin kun päätöspohjalle valitaan päättäjäksi ”Lautakunta”.
 3. Kun päätösehdotus on tehty, siitä tulostuu pdf-muotoinen dokumentti.
 4. Päätös asialle annetaan avaamalla päätösehdotus ja täppäämällä ”Anna lopullinen päätös”.

Jaa tämä sisältö