Parannuksia palvelussa 9.12.2016

09.12.2016

parannuspäivitystiedote

Kehitystiimissä on huhkittu kuin tonttupajalla konsanaan! Tämän kertaisen päivityksen myötä tarkennuksien pyytämisestä tulee entistä sulavampaa, kun Tarkennettavaa-toiminto saa potkua kommentointimahdollisuudesta. Rakennusvalvonnan hankkeilla uudistetaan osapuolien hallintaa suunnittelijoiden osalta ja yleisten alueiden hankkeilla nähdään jatkossa takuuajat.

UUDISTUKSIA

Hakemuksen palauttaminen Luonnos-tilaan

 • Viranomainen voi palauttaa hankkeen takaisin Luonnos-tilaan, mikäli hankkeella on niin merkittäviä puutteita, ettei hakemusta annetuilla tiedoilla pysty käsittelemään.
 • Hanke palautetaan Luonnos-tilaan Hakemuksen jättäminen -välilehdellä klikkaamalla ”Palauta hakemus luonnokseksi”.

palauta_luonnokseksi

 • Hanke palautuu Luonnos-tilaan. Näin myös siinä tapauksessa, että hanke olisi ennen vireillejättöä ollut Näkyy viranomaisille -tilassa.
 • Hankkeen osapuolet saavat tiedon hankkeen palautuksesta sähköpostitse. Viranomainen voi tarkentaa palautuksen yhteydessä, mitkä asiat kaipaavat vielä huomiota.

 

Kommentointimahdollisuus Tarkennettavaa-painikeelle
 • Viranomaisella on käytössä hakemuksen tarkistusta varten Tarkennettavaa- ja OK-painikkeet. Jatkossa Tarkennettavaa-painiketta käyttäessä viranomainen voi kommentoida, mitä asioita ko. osiossa tulee muokata, korjata tai tarkentaa.
 • Tarkennuspyynnön saa esitettyä myös liitteille.

tarkennus_kommentti

 • Tarkennuspyynnöistä on edelleen suositeltavaa laittaa viesti hankkeen keskusteluun, jotta hankkeen osapuolet saavat herätteen sähköpostitse tarkennusta vaativista asioista. Tarkennettavaa-painikkeen yhteydessä lisätystä kommentista ei lähetetä hankkeen osapuolille herätettä.
 • OK-painikkeen painaminen ei poista Tarkennettavaa-painikkeella pyydettyä tarkennuspyyntöä, vaan pyyntö jää näkyviin senkin jälkeen, kun tarkennus on tehty ja kuitattu OK:ksi. Tallennettua tarkennuspyyntöä saa muokattua, kun klikkaa OK-painiketta, ja jälleen Tarkennettavaa-painiketta.

 

 

Rakennusvalvonta

Suunnittelijan lisääminen ja poistaminen päätöksen jälkeen
 • Uuden suunnittelijan voi jatkossa lisätä hankkeelle myös päätöksen jälkeen. Lisäys tapahtuu klikkaamalla ”Lisää osapuoli” Osapuolet-välilehdellä.
 • Lisätyn suunnittelijan tiedot lukitaan OK-painikkeen avulla.

suunnittelijan_lisaaminen_1

 • Suunnittelijan voi merkitä poistuneeksi hankkeelta klikkaamalla ”Merkitse poistuneeksi”. Merkinnän seurauksena suunnittelijan kohdalle tulee tieto poistumisesta.
 • Suunnittelijan merkitseminen poistuneeksi ei poista osapuolivaltuutusta, vaan tämä täytyy poistaa erikseen Valtuutetut-taulukosta.
 • Taustajärjestelmäsiirto tullaan toteuttamaan myöhemmin.

 

 

Yleiset alueet

Uusia lisähakuehtoja Hankkeet-näkymään
 • Jatkossa hakua voi rajata hankkeen tilan mukaan. Haun voi myös kohdistaa haluamalleen aikavälille.
Hankkeen takuuajat esille
 • Hankkeen valmistumisesta ilmoittamisen jälkeen Rakentaminen-välilehdelle tulee näkyviin hankkeen takuuajat.
 • Takuuaika alkaa automaattisesti hankkeen valmistumispäivänä ja päättyy siitä kahden vuoden kuluttua. Viranomainen voi tarpeen vaatiessa muokata hankkeen takuuaikaa.
 • Takuuaika näkyy tällä hetkellä ainoastaan niillä organisaatioilla, joilla ei ole käytössä taustajärjestelmäintegraatiota. Ne organisaatiot, jotka käyttävät taustajärjestelmää, voivat hallinnoida takuuaikoja taustajärjestelmässä.

PARANNUKSIA

 • Automaattisesti muodostuvien katselmuksen pöytäkirja -dokumenttien nimi on jatkossa katselmus.pdf entisen rakennuksen_katselmus.pdf:n sijaan.
 • Tehtävät -työjonoon on lisätty tarkenne itselle kohdistettujen tehtävien lukumäärästä.
 • Bugikorjauksia hankkeiden arkistointiin. Lupapisteen generoimien liitteiden metatietoihin pääsee jatkossa tekemään muutoksia arkistointivaiheessa. Muutosmahdollisuudet eivät koske liitteen tyyppiä ja sisältöä.
 • Liitteen, jolle on tehty OK / Tarkennettavaa -valinta, voi poistaa jatkossa ainoastaan viranomainen toimesta.
 • Hankkeet-listauksella palataan jatkossa siihen samaan kohtaan, mistä ollaan lähdetty liikkeelle.

TULOSSA

 • Liitteiden massatuonti.

Jaa tämä sisältö