Uudistuksia palvelussa 11.10.2017

11.10.2017

digitointiKuntaGMLparannuksiapäivityspäivitystiedote

Tutustu Lupapisteen viimeisiin päivityksiin tämän tiedotteen avulla tai osallistumalla maksuttomaan webinaariin, jossa esitellään päivityksen pääkohdat. Webinaariin pääset ilmoittautumaan tästä.

Uudistuksia

KuntaGML:n päivityksiä sekä niiden aiheuttamia toimenpiteitä

Lupapisteessä on tehty päivityksiä, jotka tukevat uusia KuntaGML-versioita. Uudet KuntaGML-versiot parantavat tiedon liikkuvuutta Lupapisteen ja kuntarekisterin välillä.

Esimerkiksi seuraavat tiedot saadaan päivitetyn KuntGML-version myötä siirtymään:

 • Maksajan viite.
 • Jos suunnittelija on valinnut rooliksi ”Muu” ja itse kirjoittanut roolin, niin tieto siirtyy muodossa Muu (roolin nimi).
 • Tieto päivämäärästä, jolloin viimeisin liite on lisätty (”Asiakirjat toimitettu”-päivämäärä).

Jotta uusimmat KuntaGML-versiot saadaan käyttöön, tulisi olla vielä yhteydessä kuntarekisteritoimittajiin. Versioiden käyttöönotto vaatii päivityksen taustajärjestelmän puolelta.

Kun taustajärjestelmään on päivitetty tuki uudelle KuntaGML-versiolle, kunnan Lupapiste-pääkäyttäjä voi päivittää seuraavat uudet KuntaGML-versiot Lupapisteen pääkäyttäjäasetuksiin kohtaan Linkit ja taustajärjestelmät -> Taustajärjestelmän osoite -> Muokkaa -> Aseta taustajärjestelmä.

 • Rakennusvalvonta 2.2.2
 • Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu 2.2.3
 • Kunnan kiinteistötoimitus 1.0.5
 • Yleiset alueet 2.2.3
 • Ympäristöskeemat 2.2.3 (Ympäristöluvat, maa-ainesluvat, vesihuolto, ympäristöilmoitukset)
 • Maankäytön muutos 1.0.3.

 

Parannuksia

Tiedonohjaus ja digitointi

Arkistonhoitajalle oikeus vaihtaa säilytysaikaa asiakirjakohtaisesti

Arkistonhoitajalla on jatkossa oikeus vaihtaa liitteen säilytysaikaa pysyvästä ei-arkistoituvaksi. Muutoksen myötä lisätään arkistonhoitajan työkaluja ja mahdollistetaan, ettei arkistoon päädy säilytykseen tarpeettomia liitteitä.

Muutoslupien digitointi

Digitointiprojektille voi jatkossa syöttää useita lupatunnuksia, jotka kaikki tallentuvat viitteiksi arkistoitaviin asiakirjoihin (Lisää tunnus-painike). Tämä toimintatapa soveltuu siis myös muutoslupatunnusten syöttämiseen digitointiprojektille.

Rakennuspaikan haku kiinteistötunnuksella paperiluvan haussa ja digitoinnissa

Kuntarajalla sijainneiden ja osoitteensa naapurikunnan puolelta saavien rakennusten paperilupien tuonnissa (Nouda lupa-toiminto) on ollut ongelmia. Jossain tapauksissa kuntarekisterin oletuskoordinaatit ovat osoittaneet piirretyn kartta-alueen ulkopuolelle, ja siksi kartta on saattanut jäädä valkoiseksi.

 • Ongelma on liittynyt nimenomaan paperilupien hakuun ja digitointiin (Arkistoi paperilupa -toiminto).
 • Jatkossa Lupapiste hakee kiinteistötunnuksen avulla rakennuspaikan sijainnin Maanmittauslaitokselta, jos osoitetietoa ei löydy kuntarekisteristä. Katuosoite kannattaa vielä tarkistaa ja tarvittaessa korjata ennen arkistointia.

Purettujen rakennusten tai tunnuksettomien rakennusten asiakirjojen arkistointi ilman rakennustunnusta (VTJ-PRT tai kunnan pysyvä rakennusnumero)

Arkistoon voi viedä hankkeita myös ilman rakennustietoja, kuten VTJ-PRT:tä tai kunnan pysyvää rakennustunnusta. Kiinteistö ja lupatunnus ovat kuitenkin jatkossakin pakollisia tietoja.

Tiedostojen lisäystä on parannettu

Tiedostonimet näkyvät nyt paremmin lisäystaulukossa, johon valitut liitetiedostot kerätään metatietojen täyttämistä varten. Tiedostot myös ilmestyvät taulukkoon siinä samassa järjestyksessä, missä ne raahataan tietokoneen tiedostosta.

Yritystili

Yrityksen nimi neuvontapyyntöihin

 Jatkossa, kun yritystilin kautta tehdään neuvontapyyntö, tulee yrityksen nimi neuvontapyyntöön näkyviin.

 

TULOSSA

 • Rakennusvalvonnan julkipano.
 • ELY-integraatio lausunnon antoa varten on edelleen testattavana ELY:llä.

Korjattu 11.10.2017 kohdassa ”KuntaGML-version päivitykset” mainittu suunnittelijan koulutus suunnittelijan rooliksi. 

Jaa tämä sisältö