Uudistuksia palvelussa 12/2015

11.12.2015

kunnan karttatasotkunnan oma osoiteaineistolausuntopyynnötliitteiden julkisuusluokkanaapureiden tiedottaminentiedoteuudistus

 • Pääset näkemään 9.12.2015 lähetetyn uudistustiedotteen kokonaisuudessaan täältä.
Lupapiste-logo-rgb-l

Palvelumme päivittyi 9.12.2015 kera lukuisten uudistusten. Parannuksia tehtiin mm. lausuntoihin, naapureiden tiedottamiseen ja liitteiden julkisuusluokkaan liittyen. Jatkossa kunnat voivat tallentaa palveluun myös omia sijaintitietojaan sekä karttatasojaan pääkäyttäjätilin kautta. Lisäksi täysin uusi kokonaisuus on rakennusvalvonnan lupahakemusten yhteyteen ilmestyvä rakennus- ja purkujätesuunnitelma.

UUDISTUKSET KAIKILLE TOIMIALOILLE

Kunnan oman osoite- ja kartta-aineiston lisääminen

 • Aineistot pystytään lisäämään pääkäyttäjänäkymän kautta
 • Osoiteaineisto tulee olla saatavilla KuntaGML-muodossa (WFS-palvelun kautta)
  • Aineisto-osoite määritellään “Taustajärjestelmän osoite”-kohdassa “Osoitteet”
   • Lisätään osoiteaineiston osoite (URL)
   • Mikäli tarpeen, lisätään myös käyttäjätunnus ja salasana osoiteaineistoon
 • Kartta-aineisto tulee näkyville Lupapisteen Oskari-kartalle
  • Määritellään kohdassa “Kunnan omat kartta-aineistot”
   • Lisätään karttapalvelimen osoite (URL) ja mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana karttapalvelimelle
   • Päästään valitsemaan kartan tasot
    • Asemakaava
    • Kantakartta
    • Tulvavaaravyöhykkeet jne.
   • Tällä hetkellä lisättävissä vain yksi palvelin, jolla kartta-aineisto sijaitsee
Kuva 1. Saateteksti sekä määräaika lausuntopyynnölle 
Parannuksia lausuntopyyntöihin

 • Jatkossa lausuntopyyntöön lisätään saateteksti sekä lausunnon määrä-aika
  • Saateteksti jää tekstikenttään lausuntopyynnön lähdettyä, jotta samaa sisältöä voidaan käyttää toistenkin lausuntopyyntöjen yhteydessä
 • Mahdollista lisätä lausunnonantaja oletuslistan ulkopuolelta
  • Lausuntopyyntö voidaan lähettää jatkossa sähköpostiin henkilölle, jota ei ole lisätty pääkäyttäjätilin kautta lausunnonantajalistalle. Lausunnonantaja näkee tällöin hakemuksen ja saa normaalit lausunnonantajan oikeudet kyseiselle hankkeelle

Liitteiden julkisuusluokan määrittäminen

 • Hankkeen liitteet voidaan määrittää liitteen lisääjän toimesta julkisiksi tai salaisiksi liitekohtaisessa näkymässä. Toiminto on tarpeellinen esimerkiksi herkkäluontoisten dokumenttien (CV, Perunkirja yms.) kohdalla
 • Näkyvyyttä voidaan rajata hankkeen sisällä siten, että liite näkyy joko kaikille hankkeen osapuolille, tai vain ja ainoastaan asiaa käsitteleville viranomaisille. Lisääjä näkee kuitenkin liitteen aina!
 • Viranomainen voi muokata liitteen julkisuusluokitusta liitteen lisäämisen jälkeen, mikäli tarve vaatii
Kuva 2. Tiedotettavien naapureiden merkitseminen
Naapureiden merkitseminen – työkalu monipuolistui

 • Jatkossa viranomainen voi valita tiedotettavat naapurit kartalta usealla eri tavalla. Merkitsemistapa valitaan kartan oikeasta reunasta klikkaamalla haluttua vaihtoehtoa / ikonia (kuva alla).
  • 1.Ilmansuuntaikoni: Pystytään liikkumaan kartalla eri suuntiin
  • 2.Sijainti-ikoni: Naapurikiinteistöt valitaan yksittäin (kuten ennenkin)
  • 3.Neliöikoni: Naapureita voi hakea rajaamalla alueen kartalla
  • 4.Ympyräikoni: Naapuritiedot pystytään hakemaan ympyrän muodossa
  • Huom! Jo valitut naapurikiinteistöt näkyvät jatkossa kartalla värillisinä

Hakemukselle vaaditaan jatkossa vähintään yksi hakija

 • Hakijaa ei voi poistaa hankkeen rooleista, mikäli hänen jälkeensä hakemukselle ei jää enää yhtään hakijaa

UUDISTUKSET RAKENNUSVALVONNAN HAKEMUKSILLE

Hankkeesta ilmoittaminen rakennuspaikalla

 • Hakija voi Lupapisteessä vakuuttaa, että on ilmoittanut rakennushankkeesta kyltillä rakennuspaikalla
 • Löytyy ”Rakennuspaikka”-kohdasta

Rakennelman käyttötarkoitus valittavissa alasvetovalikosta

 • Osio löytyy rakennelman tietojen yhteydestä
 • Tieto siirtyy taustajärjestelmään mikäli käytössä uusin KRYSP-versio

TJO-tietojen siirtyminen Trimble Locuksesta Lupapisteeseen

 • Onnistuu jatkossa uusimmassa Locuksen versiossa

Suunnittelijatietoihin tullut lisävalintoja

 • Mm. FISE-kelpoisuus alasvetovalikko
Kuva 3. Rakennus- ja purkujätesuunnitelma rakennusvalvonnan hakemuksella
Rakennus- ja purkujätesuunnitelma mukana uusilla hakemuksilla

 • Ilmoitus/selvitys liittyy jatkossa aina uusiin rakennusvalvonnan Lupapiste-hakemuksiin
 • Rakennus- ja purkujätesuunnitelma –osio ei sisällä pakollisia kenttiä, eli se ei tule estämään hakemuksen jättämistä
 • Osio siirtyy taustajärjestelmään hakemuksen mukana PDF-tulosteena
 • Osio kopioituu pohjaksi päätöksen myöntämisen jälkeen “Rakentaminen”-välilehdelle

UUDISTUKSET YLEISTEN ALUEIDEN HAKEMUKSILLE


Yleisten alueiden tapahtumaluvan ohjeistusta on muutettu

 • Jatkossa tapahtumalupaa hakiessa toimenpidepuun yhteenvetosivulla on lisätietoja ja ohjeistusta luvan hakijalle (uudistus korvaa entisen ”yhden lauseen kuvauksen”)

Jaa tämä sisältö