Uudistuksia palvelussa 14.3.2018

14.03.2018

arkistointiarkistonhoitajaliitetyyppiliitteetmetatiedotpdfpdf/apäivityspäivitystiedotepäätoimenpidepäätoimenpiteen vaihtaminenriskiarviosähköinen arkistointi

Parannuksia

Hankkeen päätoimenpiteen vaihtamista helpotetaan

Aiemmin hankkeen päätoimenpiteen vaihtaminen on onnistunut vain lisäämällä hankkeelle uusi toimenpide ja asettamalla tämä päätoimenpiteeksi. Näin ei kuitenkaan ole voinut tehdä, jos useamman kuin yhden toimenpiteen lisääminen on viranomaisen toimesta estetty.

Nyt hankkeen päätoimenpiteen vaihto kuitenkin helpottuu siten, että Hakemuksen tiedot -välilehdelle toimenpiteen kohtaan (esimerkiksi Asuinkerrostalon tai rivitalon rakentaminen) tulee Vaihda toimenpide -valinta. Kyseinen valinta näkyy sekä asioitsijalle että viranomaiselle aina silloin, kun hakemus on sellaisessa vaiheessa, että siihen voidaan tehdä muutoksia (luonnos, näkyy viranomaiselle, täydennettävänä).

 

Toimenpiteen vaihtaminen poistaa aiemman toimenpiteen ja näin korvaa sen. Aiemman toimenpiteen tiedot siis häviävät ja uuden toimenpiteen tiedot tulee täyttää hakemukselle uudelleen. Hakemuksen muut tiedot, kuten esimerkiksi hakijan tiedot ja liitteet säilyvät hakemuksella toimenpiteen vaihtamisesta huolimatta. Ennen toimenpiteen vaihtoa palvelu varmistaa vielä, että toimenpiteen vaihto halutaan tehdä:

Arkistonhoitajalle oikeus merkitä hanke lopullisesti arkistoiduksi

Aiemmin Arkistointi-välilehdeltä on ollut mahdollisuus merkitä koko hakemusvaihe arkistoiduksi. Nyt tämä sama mahdollisuus laajennetaan koskemaan koko hanketta eli jatkossa arkistonhoitaja voi merkitä koko hankkeen arkistoiduksi. Tämä auttaa esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa hankkeella on arkistoon kelpaamaton tiedosto, jonka metatiedot vaativat arkistointia, mutta jonka arkistointi ei kuitenkaan ole tarpeellista. Tällaisessa tilanteessa hankkeen saa pois arkistointityöjonosta merkitsemällä koko hankkeen arkistoiduksi.

 

Arkistonhoitajalle oikeus muuttaa lukittuja liitteitä

Jatkossa arkistonhoitajalla on mahdollisuus muuttaa myös lukittujen liitteiden eli esimerkiksi päätösten ja lausuntojen metatietoja. Muutosoikeus koskee liitteen tyyppiä ja sisältötekstiä. Parannus lisää virheiden korjaamismahdollisuutta arkistoinnissa.

 

Riskiarvio-liitetyypin nimi muuttuu uuden suosituksen mukaiseksi

Jatkossa on valittavana Riskiarvio-liitetyyppi, jota voi hyödyntää kaikkien kolmen vaaditun riskiarvioliitteen lisäämiseen. Mahdollisia vaadittavia liitteitä ovat siis Rakenteellisen turvallisuuden riskiarviolomake, Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarviolomake sekä Paloturvallisuuden riskiarviolomake. Riskiarvioliitettä tarkentavat tiedot täydennetään totuttuun tapaan liitteen sisältökenttään.

 
PDF/A-konversio mahdollista jatkossa myös hakemusvaiheessa liitekohtaisella sivulla

Myös liitekohtaisella sivulla on jatkossa viranomaiskäytössä konversiopainike PDF/A-muunnoksia varten:

Tämä auttaa esimerkiksi niissä tilanteissa, kun hanke on aloitettu ennen arkiston käyttöönottoa, jolloin automaattista PDF-konversiota ei tapahdu. Viranomaiset voivat painikkeen avulla jo hakemusvaiheessa konvertoida liitteen, jolloin esimerkiksi leima saadaan suoraan PDF/A-versioon. Tähän asti painike PDF/A-konversiota varten on ollut käytössä vain arkistonhoitajilla.

Tulossa

  • Viilauksia työnjohtaja-asiointiin

Jaa tämä sisältö