Uudistuksia palvelussa 14.6.2017

14.06.2017

pdf/apäivityssähköinen tiedoksianto

Tutustu Lupapisteen viimeisiin päivityksiin tämän tiedotteen avulla tai osallistumalla maksuttomaan webinaariin, jossa esitellään päivityksen pääkohdat.  Ilmoittaudu webinaariin tästä!

PARANNUKSIA

Liitteiden muunnosta arkistokelpoiseksi on parannettu

 • Lupapiste muuntaa palveluun lisätyt liitteet automaattisesti pysyväissäilytykseen soveltuvaan PDF/A-muotoon sähköistä arkistoa käyttävissä kunnissa. PDF/A-muunnosta on nyt parannettu ja täydennetty. Jatkossa Lupapiste kokeilee tehdä PDF/A -muunnoksen eri tavoin.
  • Suosittelemme kuitenkin, että kuvat lisätään suoraan PDF/A-muodossa, jolloin välissä ei tarvita Lupapisteen muunnosta.
  • Muunnettujen kuvien sisältö kannattaa aina tarkistaa.
 • Arkistonhoitaja voi muuntaa aikaisemmin muuntumattomia tiedostoja PDF/A:ksi Arkistointi-välilehdeltä.

Hakemus-asiakirja poimitaan mukaan hakemuksen aikaisiin liitteisiin

 • Hakemus-asiakirja valitaan jatkossa arkistoitavaksi, kun arkistonhoitaja klikkaa Arkistointi-välilehdellä ”Valitse hakemuksen aikaiset”.

Sähköisen tiedoksiannon hyväksyntä

 • Osapuolet-välilehdellä Hakija-tiedoissa sähköisen tiedoksiannon hyväksyminen on oletuksena valittuna. Asiakas voi poistaa valinnan, jos ei suostu pelkästään sähköiseen tiedoksiantoon.
 • Jos hakija on hyväksynyt sähköisen tiedoksiannon, päätöstietoja ei tarvitse lähettää asiakkaalle paperitulosteina.
  • Hankkeen osapuolet näkevät aina Lupapisteessä sinne siirtyneet päätöstiedot Päätökset-välilehdellä.

Rakennusvalvonta

Virheellisen katselmuksen korjaus

 • Katselmus voidaan merkitä virheelliseksi, jos Lupapisteeseen siirtyy taustajärjestelmästä virheellisiä katselmuksia. Pidettyjä katselmuksia ei voi muokata, mutta tällä parannuksella virheellinen katselmus voidaan merkitä, jolloin seuraavassa (seuraavana päivänä) eräajossa katselmus haetaan taustajärjestelmästä uudelleen.

Kielteisten työnjohtajapäätösten esittäminen Lupapisteessä

 • Kielteinen työnjohtajapäätös esitetään hankkeella jatkossa miinus-ikonina, jotta se erottuu hyväksytystä työnjohtajavastuusta.  Tieto näytetään Rakentaminen-välilehdellä sekä Osapuolet-välilehden Työnjohtajat-osiossa.
 • Ikoni on Rakentaminen-välilehdellä vain lupaehtoina vaadituilla työnjohtajilla (taulukkonäkymä työnjohtajista).
 • Ilmoitusta ei voida hylätä. Jos ilmoituksen jättänyttä työnjohtajaa ei voida hyväksyä, ilmoitus pitää muuttaa hakemukseksi ja tehdä siitä kielteinen päätös.

Tarkastusasiakirjan yhteenvedossa tarkastuksen tekopäivä näkyviin

 • Tarkastusasiakirjan yhteenvetoon on mahdollista merkitä tarkastuspäivämäärä kuittauspäivämäärän lisäksi.

Yleiset alueet

Lisähakuehdoissa aikavälin tyhjennys

 • Lisähakuehtoihin on tullut päivämäärä-kohtaan ruksi-valinta, jolla voi tyhjentää päivämäärä-tiedon.

Hankkeen tilan vaihtaminen pudotusvalikosta

 • Hankkeen tilaa voi päätöksen jälkeen vaihtaa käsin pudotusvalikosta.
 • Tällä tavoin voi tarvittaessa esim. palata Valmistunut-tilasta Päätös annettu-tilaan.

Hakemuksen tietokentät avoinna

 • Haitarit eli harmailla otsikkopalkeilla eritellyt hakemuksen osiot yleisten alueiden hakemuksilla on oletuksena auki viranomaisille.
  • Hakemuksen tarkistus on tällä tavoin hitusen aikaisempaa nopeampaa, kun osioita ei tarvitse erikseen avata.

TULOSSA

 • Kun viranomainen lisää liitteen, kunta voi valita, meneekö se suoraan OK-kuitatuksi vai ei.
 • Yritystilin käyttäjille tulossa palveluun lisätoimintoja.

Jaa tämä sisältö