Uudistuksia palvelussa 22.11.2017

22.11.2017

asiakaspalvelupäivityspäivitystiedote

Tutustu Lupapisteen viimeisiin päivityksiin tämän tiedotteen avulla tai osallistumalla maksuttomaan webinaariin, jossa esitellään päivityksen pääkohdat. Webinaariin pääset ilmoittautumaan tästä.

Parannuksia

Asiakaspalvelun järjestelmiä päivitetään

 • Lupapisteen asiakaspalvelussa vaihdetaan puhelin- ja tikettijärjestelmät, siirto tapahtuu aikavälillä 22.-24.11.2017. Tästä saattaa aiheutua palvelutuessa viivettä ja jo ennakkoon pahoittelemme sitä kovasti.
 • Tuttuun tapaan asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät kirjautumisen jälkeen Lupapisteen alatunnisteesta.

Viranomaisen työjonon päivittyminen

 • Seuraavat kaksi tapahtumaa eivät enää nosta hanketta työjonon kärkeen:
  • Käsittelijöiden muokkaaminen.
  • Valtuutuskutsun hylkääminen.

OK/Tark.-merkityn liitteen poistaminen

 • Jos mikä tahansa liiteversioista on merkitty OK/Tarkennettavaa viranomaisen toimesta, asioitsija ei voi poistaa koko liitepohjaa.
 • Jos liitteestä lisätään uusi versio, lisätyn yksittäisen version voi poistaa.

Henkilö-valitsimen nollaus

 • Henkilö -valitsimen voi ”nollata” valitsemalla alasvetovalikosta ”Valitse”, jolloin valikko tyhjenee.

Naapurin kuuleminen

 • Naapurin kiinteistötunnuksen voi antaa myös määräalamuodossa.

Rakennusvalvonta

Rakennustietoja ei muuteta -valinta

 • Jatkossa niillä hakemuksilla, joilla haetaan lupaa rakennuksen muutoksille, ”Rakennustietoja ei muuteta” -valinta on näkyvissä vain viranomaiselle.

Nouda lupa -toiminto

 • Nouda lupa –toimintoa on parannettu siten, että osapuolitiedot validoidaan (esim. jos hetu on laiton, jätetään kenttä tyhjäksi).
 • Jatkossa kyseisellä toiminnolla tuodaan enemmän dataa, joka erityisesti osapuolten osalta tarkistetaan noudon yhteydessä aikaisempaa tarkemmin.
 • Myös käyttöliittymän tyylejä on paranneltu ja lisätty ohjeteksti.

Jatkoaikahakemuksen tietoihin täydennys

 • Jatkoaikahakemuksiin (Rakennustyön aloittamisen ja/tai loppuunsaattamisen jatkaminen) on lisätty mukaan päätöksen toimitus -osio.

Päätöspäivä hankelistaan

 • Päätöspäivä on tulossa näkyville Hankkeet-sivun hankelistaukseen.
 • Kun päätös annettu ja hanke siirtyy Rakentaminen-välilehdelle, päätöspäivä näkyy hankelistauksessa omassa Päätös annettu –sarakkeessa.

 TULOSSA

 • Mahdollisuus kohdistaa päätöksen mukana tuleviin liitteisiin tehtäviä
 • Viranomaisen allekirjoitus
 • Tehtävät- välilehdelle omat näkymät automaattisesti luoduille ja kollegan luomille tehtäville

Jaa tämä sisältö