Uudistuksia palvelussa 24.2.2017

24.02.2017

päivitystiedotetarkastusasiakirjauudistuksia

Lupapisteeseen voi nyt lisätä tarkastusasiakirjan yhteenvetoja. Viranomainen määrittää tarkastusasiakirjan yhteenvedon sisällön, kohdistaa sen tiettyhin toimenpiteisiin ja sitten hanke- ja rakennuskohtaisesti valitsee sen täydennettäväksi. Asiakas voi lisätä yhteenvetoon tarvittavat tarkastusasiakirjat sekä merkitä eri rakennusvaiheet tehdyksi. Rakentamisen aikainen asiointi on tämän myötä taas entistä sähköisempää!

UUDISTUKSIA

Tarkastusasiakirjan yhteenveto

 • Pääkäyttäjä luo tarkastusasiakirjan yhteenvetopohjat pääkäyttäjänäkymässä klikkaamalla ”Lisää yhteenvetopohja”-painiketta “Hakemusten asetukset” -välilehdellä.

 • Pääkäyttäjä nimeää tarkastusasiakirjan ja määrittelee tarkastusasiakohdat.

 • Luodut yhteenvetopohjat yhdistetään kunnassa käyttöön valittujen toimenpiteiden kanssa “Käyttöön valitut toimenpiteet” -välilehdellä.

 • Lupapisteen hankenäkymässä yhteenvetopohjat löytyvät päätöksen saaneilta hankkeilta, omalta “Tarkastusasiakirja”-välilehdeltään.
 • Jokaiselle hankkeen rakennukselle voidaan määrittää oma tarkastusasiakirjan yhteenvetopohjansa, jota hyödynnetään hankkeen edetessä. Tarkastuasiakirjan yhteenveto tulee asiakkaan käyttöön automaattisesti päätöksen jälkeen tai jo päätöksen saaneisiin hankkeisiin, kun viranomainen käy hankkeen ”Tarkastusasiakirja”-välilehdellä klikkaamassa ”Luo uusi”-painiketta ja valitsee, mihin rakennukseen tai toimenpiteeseen tarkastusasiakirjan yhteenveto kohdistetaan.

 • Hankkeen yhteenvetoihin voidaan lisätä uusia tarkastuskohteita viranomaisen toimesta klikkaamalla ”Lisää uusi tarkastuskohde”.

 • Hankkeeseen ryhtyvä tai muu hankkeen osapuoli pääsee merkitsemään tarkastuskohteen tehdyksi, kun se on suoritettu. Merkintä tehdään klikkaamalla “Merkitse tehdyksi”-painiketta rivin oikeasta reunasta.

PARANNUKSIA

 • Käsittelijän poisto pääkäyttäjänäkymästä ei poista kyseistä käsittelijää hankkeilta, joihin hänet on valittu.
  • Pääkäyttäjä voi palauttaa poistettuja käsittelijärooleja takaisin aktiiviseksi.
 • Laajennettuun rakennusjätesuunnitelmaan on tehty parannuksia ja täydennyksiä.
 • On mahdollista luoda  tehtävä, jolla ei ole asetettu vastaanottajaa. Tehtävät-työjonosta nämä löytyy hakuehdolla ”Ei vastaanottajaa”.
  • Nämä tehtävät näkyvät myös, jos vastaanottaja-valinta on ”Kaikki”.
 • Käsittelijän valintaan liittyviä parannuksia.
 • Ulkoasuparannuksia työnjohtajan hankehistorian esittämiseen.
 • Naapurin kuulemiseen korjauksia.

TULOSSA

 • Tarkastusasiakirjan lukitseminen ja vapauttaminen.
 • Tarkastusasiakirjan yhteenvedon tulostaminen.
 • Automaattisia tehtäviä esimerkiksi hankkeelle lisätyistä liitteistä.

Jaa tämä sisältö