Uudistuksia palvelussa 27.9.2017

27.09.2017

huomiothuoneistotaulukkoparannuksiapäivitystiedote

Tutustu Lupapisteen viimeisiin päivityksiin tämän tiedotteen avulla tai osallistumalla maksuttomaan webinaariin, jossa esitellään päivityksen pääkohdat. Webinaariin pääset ilmoittautumaan tästä.

Uudistuksia

Hankkeen kuntalupatunnus näkyviin hankkeen perustietojen joukkoon

 • Tieto saadaan Lupapisteeseen, kun hanke on siirretty taustajärjestelmään.

 

Granon Mylly-tilausjärjestelmä osaksi Lupapistettä

 • Mylly mahdollistaa hankkeen piirustusten tilaamisen tulosteina suoraan Lupapisteestä.
 • Tulosteita voi tilata hankkeen Suunnitelmat ja liitteet -välilehdeltä klikkaamalla “Tilaa tulosteita” -painiketta. Tilaaminen onnistuu, kun hanke on saanut päätöksen.

 • Tilausmäärät määritetään liite kohdallaan.
 • Grano vastaa palveluntarjoajana piirustusten tulostuksesta, laskutuksesta ja lähetyksestä postitse tilaajalle.

 

Rakennusvalvonta
Hankkeen toimenpiteiden määrä päätettäväksi kuntakohtaisesti
 • Uudistuksen myötä usean toimenpiteen lisääminen hankkeelle voidaan estää.
 • Päivityksen myötä asetus on oletuksena päällä. Valinta tulee poistaa, mikäli halutaan, että jatkossa hankkeille voi valita ainoastaan yhden toimenpiteen.

Uusi toimenpide: Kiinteistö- ja rakennustietojen korjaus
 • Uuden toimenpiteen avulla helpotetaan rakennusrekisterin tietojen korjaamista.
 • Jotta toimenpide saadaan valittavaksi toimenpidevalikkoon, tulee tämä ottaa käyttöön pääkäyttäjänäkymästä “Käyttöön valitut toimenpiteet”-välilehdeltä. Tähän, sekä hankkeelle lisättävien oletusliitteiden lisäämiseen löytyy ohjeet pääkäyttäjäohjeistuksesta.
 • Toimenpide valitaan hankkeelle toimenpidevalikosta seuraamalla polkua:
  • Rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toimenpide
  • Rakennuksen korjaaminen ja/tai muuttaminen (käyttötarkoitus, julkisivut, remontit yms.)
  • Kiinteistö- ja rakennustietojen korjaus
 • Toimenpide siirtyy kuntarekisteriin uutena hakemuksena. Lisätietoja aiheesta Yammerin kapukanavalla.
 • Uudesta toimenpiteestä toivotaan runsaasti testaushavaintoja osoitteeseen tuki@lupapiste.fi.

Mahdollisuus ilmoittaa ARA-rahoituksesta hankkeella

 • Uudistuksen tarkoitus on välittää tietoa tulevista ARA-rahoitushakemuksista etukäteen, ja lisätä läpinäkyvyyttä rahoituksen hakuun.
 • Ilmoitus annetaan Hakemuksen tiedot-välilehdellä rastimalla kohta “Hankkeelle haetaan ARA-rahoitusta”. Rasti on lisättävissä hankkeen kuvauksen yhteydessä.

 • Rastittamisen myötä ARAn edustaja valtuutetaan mukaan hankkeelle luku- ja kommentointioikeuksin. Tieto valtuutuksesta tulee näkyviin hankkeen Osapuolet-välilehdelle roolilla “ARA-käsittelijä”. Mikäli rahoituksen hakemisessa tullaan toisiin aatoksiin, voi rastin poistamalla poistaa myös ARA-käsittelijän valtuutuksen hankkeelta.
 • Mikäli jokaisesta ARA-rahoitusta hakevasta hankkeesta halutaan sähköposti-ilmoitus kunnan asuntotoimeen, voi Lupapisteen pääkäyttäjä asettaa asuntotoimen sähköpostiosoitteen vastaanottajaksi herätteille pääkäyttäjänäkymässä. Kunnan asuntotoimelle voidaan myös antaa lukuoikeustunnukset Lupapisteeseen, mikäli heillä on tarve päästä tutkimaan hankkeita.

Parannuksia

 • Viranomainen voi lisätä liitteitä valmiiksi merkitylle hankkeelle. Mahdollisuus lisäämiseen on kaikilla viranomaisilla.
 • Hankkeelle voidaan merkitä jatkossa vain yksi maksaja. Muutos on tehty suuren kysynnän vuoksi.
 • Arkistoon viedyt liitteet merkitään arkistoitu-ikonilla myös hankkeen liiteluettelossa.

Rakennusvalvonta
 • Virheelliseksi merkityn katselmuksen liitteet poistetaan hankkeen liiteluettelosta virheelliseksi merkinnän yhteydessä.
 • Rakennus voidaan merkitä käyttöönotetuksi jatkossa muillakin katselmuksilla, kuin loppukatselmuksella. Mahdollisuus ei koske aloitusilmoitusta, eikä aloituskokousta.
 • Päätöksen jälkeen hankkeelle lisätyn suunnittelijan tietojen siirtäminen  Factaan onnistuu.
Yleiset alueet
 • Rakentaminen-välilehti saa uuden nimen “Työnaikainen toiminta”. Välilehden sisältö pysyy samana.

 

TULOSSA

 • Mahdollisuus valita ja ladata kerralla useita asiakirjoja dokumenttihaussa.
 • ELY-integraatio lausunnon antoa varten on edelleen testattavana ELY:llä.

Jaa tämä sisältö