Uudistuksia palvelussa 6.4.2017

06.04.2017

lupa-aikapäivitystiedotesuunnittelijat

Lupapisteen viimeisin päivitys tuo parannusta niin yleisten alueiden kuin rakennusvalvonnankin näkymiin. Viilauksia on tehty mm. tietojen näyttämiseen hakemuksen otsikoissa, liitteiden metatietojen keruuseen ja yleisten alueiden sopimusprosessiin.

PARANNUKSIA

 • Viranomainen voi jättää vireille asiakkaan sekä toisen viranomaisen tekemän hakemuksen.
  • Hakemuksen jättäminen asiakkaan puolesta sallitaan jatkossa, jotta asiakaspalvelu sujuvoituu. Tärkeää on huomata, että luonnosvaiheessa olevia hakemuksia ei jätetä ilman asiakkaan pyyntöä tai suostumusta.
 • Liitteen sähköinen allekirjoitus-tieto säilyy, kun liite leimataan.
 • Kun vie hiiren allekirjoitus-ikonin (vihreä kynän kuva) päälle, näytetään allekirjoittajan nimi.
 • Liitteen arkistokelpoisuudesta ilmoitetaan jatkossa liiteluettelossa. Arkistokelpoisuudesta kertoo ikoni liitteen nimen vieressä. Viemällä hiiren arkistokelpoisuutta osoittavan ikonin päälle, esitetään arkistokelpoisuus myös tekstimuodossa.
Yleiset alueet
 • Tiloja on päivitetty tukemaan sijoittamissopimusten – ja lupien prosessia. Hankkeen tilatiedoissa lukee sopimus, jos kyseessä on sopimus, eikä lupa.
 • ”Kaivaminen yleisellä alueella”-valikosta löytyviä kaivuulupahakemuksia ei voi jättää, jos viitelupana olevaa sijoittamissopimusta ei ole allekirjoitettu tai hakemus ei ole saanut päätöstä.
 • Lupa-aika-tieto tulee näkyviin Lupa-aika-osion otsikkoon.

 

Rakennusvalvonta

 • Suunnittelijan nimi, rooli  ja suunnittelutehtävän vaativuusluokka näkyy nyt Osapuolet-välilehdellä roolikohtaisessa otsikossa.

 

 

 

 

 

 

 • Tarkastusasiakirjan yhteenvedon voi lukita ja samalla tulostaa PDF-tiedostoksi (arkistoa käyttävissä kunnissa PDF/A-tiedostoksi).
  • Lukitsemisen jälkeen yhteenvetoon ei voi tehdä enää muutoksia. Lisätyn asiakirjan voi tarvittaessa vapauttaa lisäyksille ja muutoksille.
  • Jos yhteenveto vapautetaan, PDF-tiedosto poistetaan ja uusi lukitseminen muodostaa uuden PDF-tiedoston.
 • Yhtään liitteitä ei saa enää lisättyä ilman metatietoja. Myös katselmusten liitteistä pyydetään metatiedot.
 • Erityissuunnitelmat ja pihasuunnitelmat menevät automaattisesti suoraan rakentamisen aikaisiin suunnitelmiin.

 

Tiedonhallinta

 • Arkistointi-välilehdelle on nostettu toimenpiteen tunnus (yksilöintitunnus ja VTJ-PRT) näkyviin selkeyttämään arkistointiprosessia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULOSSA

 • Liitelistaan tulossa näkyviin tieto liitteen arkistokelpoisuudesta eli PDF/A-muunnoksen onnistumisesta.
 • Nouda lupa-toiminnolla tullaan hakemaan enemmän tietoja taustajärjestelmästä.
 • Katselmuspöytäkirja-tiedoston nouto taustajärjestelmästä.

Jaa tämä sisältö